Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

Brøndby har oplevet en markant nedgang i omsætningen fra 175,1 mio til 158,4 mio. Dette bliver dog reddet af kompensation på 42 mio samt donation (støtte fra fans) på 3,1 mio.

Årsagen til nedgang i omsætning skyldes færre sponsorkroner i kassen, en nedgang på cirka 26 mio (fra 68 mio) samt færre indtægter samlet set på posten TV, entre og præmieindtægter, som er 25 mindre (fra 60 mio).

Brøndby er er ved at tilpasse lønbudget, og den samlede post på personaleomkostninger (all ansatte) er gået fra 97,1 mio til 84 mio,

Der er fem ben en fodboldklub har sine primære indtægter. For Brøndby er det afgørende at sælge spillere eller kunne få europæisk succes. For på selve driften taber Brøndby penge. Kan klubben få succes i Europa ligger der en økonomisk gulerod her.

Brøndby lavede i 2020 en aktieemmision på 129,1 mio og som led i emisionen, er selskabets gæld på 93,2 mio til klubbens ejerkreds, konverteret til aktier. Efterfølgende er rentebærende gæld bragt ud af verden, og Brøndby har ved regnskabets afslutning ingen rentebærende gæld.

OmrådeNote
TV pengeBrøndby har ikke specificeret indtægter på kun TV indtægter, men jo bedre sportslig succes, jo højere indtægt.
SponsorindtægterCorona har været hård ved Brøndby og indtægterne er gået fra 68 mio til 41,8 mio! Brøndby ligger højt for Superligaen.
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, om end Brøndby med en trofast fanskare har gode indtægter. Corona gør dog markant nedgang her
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgFor Brøndby er det afgørende for økonomien at kunne sælge spillere.

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud seneste regnskab 25,8 mio (forbedring på 53 mio dog)
Seneste tre regnskaber har Brøndby tabt 94,1 mio
Markant nedgang i omsætning (årsag corona)
Lønandelen af omsætning ligger meget høj (90%)
Gul
GrønOverskud på 11,7 mio
Gæld er fornuftig i forhold til aktiver (39%)
Gæld er nedbragt med 85,8 mio (til 98,9 mio)
Soliditet er fornuftig (61)
Egenkapital steget med 98,2 mio (til 156,1 mio)
Salg af merchadise er steget med 9,2 mio (til 26,8 mio)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

Brøndby er en af klubberne med det mest fanvenlige regnskab.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældjaingen rentebærende gæld
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgjaSamlet sum oplyst

Ejerforhold

Jan B. Andersen 50%

Omsætning

Omsætning er opgjort på som nettoomsætning samt andre driftsindtægter (transfer). For sammenligningens skyld herunder er det den samlede omsætning der er nævnt.

Udviklingen i de områder hvor Brøndby har sine primære indtægter er således:

Årets resultat

Brøndby taber penge, men det ser ud til at klubben er ved at få vendt skuden økonomisk og får tilpasset klubbens drift. De seneste 10 år har Brøndby tabt hvad der svarer til at Brøndby hver eneste dag har tabt 181.000kr. Dog skal det med at en stor nedskrivning af stadion, er en væsentlig årsag til tabet.

Seneste 10 år-662,3 mio
Seneste 5 år-150,8 mio
Seneste 3 år-94,1 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm. Brøndby har skåret på denne post.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor Brøndbys personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Brøndby har ingen rentebærende gæld.

Aktiver

Brøndby stadion har været et af klubbens aktiver og derfor klubben ligger højt op i 00’erne.

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

Samlet set over perioden har Brøndby købt for 16 mio mere end de har solgt for.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden (engelsk: Return on Assets; forkortelsen ROA anvendes også på dansk) er et regnskabsmæssigt og finansielt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver.

Afkastningsgrad = Resultat af primær drift / Gns. aktiver

Overskuddet beregnes dermed før renteudgifter. Det skyldes, at virksomhedens finansieringsstruktur ikke bør påvirke beregningen, der blot skal afspejle virksomhedens effektivitet.

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal i regnskabsanalyse. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og som nævnt finansieringsstrukturen.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe Brøndby, ville prisen være omkring 125 millioner

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: Brøndby, FC København, FC Midtjylland, AGF, AaB, Randers og SønderjydskE
2019: FC Nordsjælland, OB, Vejle, Horsens og Lyngby, som alle kommer med deres regnskaber i foråret.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Superligaen kan deles op i tre segmenter

Top3: FCK, FCM og Brøndby
Midtefeltet: FCN, AGF, AaB, OB
Skal kigge sig over skulderen; Vejle, Randers, Horsens, SønderjydskE og Lyngby

Antal ansatte

OB har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

FC København er i et historisk lavpunkt, årsagen skal ses i lyset af et historisk dårligt regnskab, for FCK var året før 2,5 mia værd! Når klubben kommer over på den anden side af coronakrisen, så burde FCK igen være Superligaens dyreste klub.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Brøndby regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

Note: Der er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement