Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

AaB har oplevet en markant nedgang i nettoomsætningen fra 60,3 mio til 43,6 mio. Dette bliver dog reddet af lønkompensation på 1,4 mio og kompensation 22,6 mio, således at AaBs nettoomsætning på den måde stiger til 65,8 mio.

Da AaB samtidig har solgt spillere for 48 mio, så runder AaB 100 millioner i omsætning for første gang siden 2014.

Så et positivt regnskab fra AaB efter at klubben i de to seneste regnskaber havde et samlet underskud på på -56,2 mio.

Men AaB er afhængig af at have spillersalg, hvis klubben ikke skal have røde tal på bundlinjen.

Der er fem ben en fodboldklub har sine primære indtægter. For AaB er det afgørende at sælge spillere. For på selve driften taber AaB penge. Kan klubben få succes i Europa ligger der en slat penge her, men AaB ligner ikke en klub der skal med i kampen om de billetter som det er lige nu.

OmrådeNote
TV pengeEr steget med 4,1 mio til 20,9 mio
SponsorindtægterCorona har været hård ved AaB og indtægterne er gået fra 27,7 mio til 11,3 mio!
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter. Igen har corona sat sine tydelige spor og AaB er gået fra 11,1 mio til 5,5 mio
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgFor AaB er det afgørende for økonomien at kunne sælge spillere.

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud de seneste tre år på 44,4 mio
Markant nedgang i omsætning (årsag corona)
GulLøn som andel af nettoomsætning ligger højt (88%), hvis spillersalg er medtaget (57%)
Gælden steget med 30 mio (69,6 mio)
GrønOverskud på 11,7 mio
Gæld er fornuftig i forhold til aktiver (43%)
Soliditet er fornuftig (57)
Spillersalg på 48 mio (seneste 5 regnskaber solgt for 137 mio)
Egenkapital steget med 36 mio (til 92,8 mio)
Salg af sæsonkort steg med over 10%

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Økonomisk karakterbog

Du kan læse om de syv parameter til slut i indlægget, men klubberne rangeres og får en rating fra A-E, hvor A er det bedste.

AaB har en rating B

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

AaB er en af klubberne med det mest fanvenlige regnskab.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældjaingen rentebærende gæld
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgjaSamlet sum oplyst

Ejerforhold

Niels David Nielsen 5-10%
Kim Jacobsen holding 5-10%
A.Enggaard holding 5-10%
Regulus 5-10%
JMK Holding 5-10%
I/S byggefelt 10-15%
Tami holding 5-10%

Omsætning

Omsætning er opgjort på to måder, den første er klubbens primære omsætning uden transfer (nettoomsætning), og den anden er hvor transfer er medtaget.

Årets resultat

AaB kom ud med et fint overskud båret af et spillersalg. AaB har været udfordret på evnen til at tjene penge over tid. Nok har der været positive regnskaber, men samlet set taber klubben penge over tid.

Seneste 10 år-64,1 mio
Seneste 5 år-24,6 mio
Seneste 3 år-44,4 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm. AaB har øget på denne post.

Spillerbudget

Klubbens spillerbudget er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. I regnskabet kendes lønsum for spillertrup ikke, og det er et estimat.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben. I perioden frem til 2009 havde AaB andre segmenter og derfor ligger de højt

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%. Herunder er lønandel vist både af nettoomsætning (uden transfer) og med transfer.

Spillertups lønsum

I regnskaberne er der ikke udspecificeret hvor stor selve spillertruppens lønsum er, derfor er det et estimat med afsæt i de oplysninger der er tilgængelige i regnskaberne.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor AaBs personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med.

AaB har tabt terræn til toppen af dansk fodbold siden de glade dage med høje lønninger grundet champions league succes.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

AaB har ingen rentebærenede gæld.

Den største gældspost er på 43,5 mio og er til samarbejdspartnere og sponsorer vedrørende ikke-leveret andel af samarbejds- og sponsoraftaler grundet Covid-19, skyldige transfersummer, sign-on fees, agent fees samt skyldige omkostninger og feriepenge vedrørende medarbejdere.

Aktiver

Frem mod 2010 har AaB andre segmenter, og dermed er aktiverne højere. Disse bliver afhændet og aktiverne falder naturligt.

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Selvom klubben er kendt for mange spillere af egen avl, så bliver der stadig handlet spillere ind.

AaB er en selling club, men det er kun lykkedes med et meget stort salg i 2017. Seneste regnskab er dog anden gang på fire år med solid fortjeneste. Det kunne ligne en trend?

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19. Men AaB er inde i nedadgående kurve!

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden (engelsk: Return on Assets; forkortelsen ROA anvendes også på dansk) er et regnskabsmæssigt og finansielt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver.

Afkastningsgrad = Resultat af primær drift / Gns. aktiver

Overskuddet beregnes dermed før renteudgifter. Det skyldes, at virksomhedens finansieringsstruktur ikke bør påvirke beregningen, der blot skal afspejle virksomhedens effektivitet.

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal i regnskabsanalyse. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og som nævnt finansieringsstrukturen.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe AaB, ville prisen være omkring 100 millioner

Den stiplede linje er et glidende gennemsnit over 5 år

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: FC Midtjylland, AGF, AaB, Randers og SønderjydskE
2019: FC København, FC Nordsjælland, OB, Brøndby, Vejle, Horsens og Lyngby, saom alle kommer med deres regnskaber i foråret.

Omsætning

Der er et par interessante funderinger:

  • Hvad vil der ske for Brøndby, hvis de lykkedes med transfersalg som FCM og FCN
  • Vil FCM overhale FCK i næste regnskab når de store indtægter fra Champions League kommer
  • AGF har større omsætning på driften, hvis der kommer spillersag som hos FCM og FCN, hvad vil det betyde
  • AaB er afhængige af spillersalg (som andre klubber), uden disse er klubben i nederste halvdel.
  • Når covid19 er ovre og FCK får normal drift, hvad vil det betyde for klubben at have 4 Lalandia i stedet for 2

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Superligaen kan deles op i tre segmenter

Top3: FCK, FCM og Brøndby
Midtefeltet: FCN, AGF, AaB, OB
Skal kigge sig over skulderen; Vejle, Randers, Horsens, SønderjydskE og Lyngby

Antal ansatte

OB har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi

FC Københavns værdi er på 2,5 mia for hele deres koncern. Tallet for OB er ligeså for alle deres segmenter.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: AaBs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

Note: Der er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement