At cheftræneren bliver fyret, ja det er en del af jobbet og en del af ledelsens lod.

Der kan ligge mange årsager bag en fyring, som offentligheden ikke kender til. Men ses der på lidt statistik og tal, så er der to parameter der kan bruges til at se på.

10-10-30

Det er en model der viser klubbens pointsnit de sidste 10 kampe inden samarbejdet med cheftræneren ophører, og så hvordan pointsnit er de næste 10 kampe (en mulig chok effekt), når en ny cheftræner tager over. Endelig ses der på snittet efter 30 kampe, hvor det er muligt at se på den lidt længere bane.

Personaleomkostninger

Hvis en klub har rækkens laveste budget på dette område, så må det nok forventes at en klub vil ligge i bunden, og at ledelsen ikke skal forvente topresultater.

Kolding

Efter nederlag i den første kamp efter vinterpausen, valgte Kolding at opsige samarbejdet med deres cheftræner. Ses der så på de to elementer 10-10-30 og personaleomkostninger, så giver det følgende:

Pointsnit
Seneste 10 kampe inden fyring 1,30
Første 10 kampe efter fyring1,10
30 kampe efter fyring1,00

Ses der på personaleomkostninger for holdene i den nuværende 1.division, giver det følgende oversigt.

(Regnskaber er for 2020 fra Viborg, Hobro, FC Helsingør og Vendsyssel mens resten er fra 2019)

Stillingen i 1.division har Kolding placeret netop som nr.11, og ses der på netop personaleomkostningerne som i ovenstående, så er det forventeligt at Kolding var at finde blandt de 3 nederste placeringer, og skulle Kolding i top 6, så må det forventes at klubben skal tredoble deres personaleomkostninger.

Selvklart kan klubber overpræstere eller underpræstere, men set over tid, så udligner det sig.

Ses der på sammenhængen mellem netop placering og klubbens personaleomkostninger, giver det dette overblik. Ligger en klub over tendenslinjen, ja så har den overpræsteret, og omvendt ligger den under, så har klubben underpræsteret.

Sammenhængen mellem de to parameter er på 74%, det vil sige at dette tal viser hvor meget personaleomkostninger betyder for en klubs placering.

For Kolding, ja der gælder at de ligger placeret hvor de burde.

Skulle Kolding have fyret deres cheftræner?

Det er nu engang op til ledelsen at afgøre, og ses der på de to elemeter, ja så har Kolding ikke præsteret pointmæssigt siden den sidste cheftræner kom til i forhold til 10-10-30 modellen.

Omvendt, så ligger Kolding mere eller mindre præcist der hvor de skal, så på den måde har Kolding efter 10-10-30 modellen ikke leveret, men i virkeligheden har Kolding nok blot præsteret som forventet, og at klubben nok nærmere havde overpræsteret med den forrige cheftræner.

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der linkes og skribenten krediteres

Note: Det er klubbernes seneste regnskab der er brugt. For FC Helsingør gælder at deres personaleomkostninger er et estimat, i det klubben har et regnskab over de seneste 18 måneder, og der er udregnet for 12 måneder. For Hobro, FC Helsingør, Viborg og Vendsyssel er det deres 2020 regnskab, mens det for de øvrige klubber er fra 2019. Der er en vis usikkerhed i at nogle klubber har et regnskab der følger kalenderåret mens andre følger sommer til sommer

Advertisement