Regnskabet slutter 30. juni 2020, det vil sige at der er knap 3 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

Men bare rolig, FC Midtjylland kommer forventeligt stærkt tilbage næste år, for her er de 200+ mio som deltagelse i Champions League har givet, medtaget i form af præmiepenge og ekstra TV indtægter.

Årsagen til underskuddet i dette regnskab er primært to årsager

a) At klubben har øget personaleomkostningerne med 10 mio (Pione Sistone er faktisk først i næste regnskab)

b) En nedgang i indtægterne, specielt på transfer

Med tanke på at klubben lykkedes med deltagelse i Champions League, så var det en god beslutning at øge det sportslige budget, for gevinsten hed 200+ mio.

Ikke mindst fordi klubben havde råd til at lave satsningen.

Det er en vigtig pointe for klubber, at være konsolideret økonomisk, og have råd til at satse. Havde situationen været at FC Midtjylland havde en presset økonomi og ikke havde haft råd til at satse sportsligt.

Ja så kunne de have gjort det, og hvis det så ikke lykkedes at komme i Champions League, så var det et minus på 20 mio, samt de markant højere lønninger der også er der næste sæson.

Nu har FC Midtjylland været en veldrevet klub økonomisk siden 2018, og har fået en fornuftig økonomi og dermed havde de råd til den sportslige satsning.

Der er fem ben en fodboldklub har sine primære indtægter. For Fc Midtjylland er det afgørende at nå et europæisk gruppespil og eller sælge spillere. For på selve driften taber FC Midtjylland penge. Klubben har i 2018 og 2019 haft solide overskud takket være spilleralg,

OmrådeNote
TV pengeEr ikke oplyst, men er en væsentlig indtægtskilde. I næste regnskab vil det stige markant da der er indtægter fra Champions League med
SponsorindtægterEr ikke oplyst
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter.
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Nu nåede de 3. kval runde i dette regnskab i euro league og det gav 2,1 mio i præmiepenge
SpillersalgKlubben har siden 2018 haft overskud på spillersalg og det er nøglen til den foreløbige økonomiske succes. Klubben har underskud på driften uden spillersalg.

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud på 19,5 mio (men set over tre år ser det godt ud)
GulOmsætningsnedgang på 83,6 mio (20 mio på driften, primært covid19 relateret)
Grøn3 seneste års resultater med overskud på 103 mio
Løn som andel af omsætning ligger fornuftigt (55%)
Gæld er fornuftig i forhold til aktiver (45%)
Soliditet er solid (55)

Økonomisk karakterbog

Du kan læse om de syv parameter til slut i indlægget, men klubberne rangeres og får en rating fra A-E, hvor A er det bedste.

FC Midtjylland har en rating B+

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områdernejSamlet indtægt fra transfer er oplyst
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældja
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgnejOplyst hvilke spillere men ikke for hver enkelt

Ejerforhold

Klubben er ejet 92% af Matthew Benham

Omsætning

Årets resultat

FC Midtjylland har de to foregående regnskaber leveret solidt overskud, efter en periode med underskud. Siden 2010 har klubben haft to regnskaber med sorte tal. Men netop to meget solide overskud, har gjort klubben stærkere. Næste regnskab vil indeholde Champions League og må forventes at komme med stort overskud.

Seneste 10 år-46,1 mio
Seneste 5 år80,9 mio
Seneste 3 år103 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm. FC Midtjylland har øget på denne post. FC Midtjylland har runder 100 millioner som den tredie klub i Danmark historisk

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Spillertups lønsum

I regnskaberne er der ikke udspecificeret hvor stor selve spillertruppens lønsum er, derfor er det et estimat med afsæt i de oplysninger der er tilgængelige i regnskaberne.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor FC Midtjyllands personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med. Det er stærkt at klubben er lykkedes med at hente 3 danske mesterskaber de seneste 6 år.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

79 mio består af skyldig transfer, skyldige lønrelaterede poster, herunder feriepengeforpligtelser, samt
merværdiafgift mv.

Transfers er oftest delt op i flere betalinger, køber en klub en spiller for 15 mio, kunne eksempelvis være 5 mio til at starte med, 5 mio igen efter år og de sidste 5 mio år 2.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Transferettigheder og afskrivninger spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19. Med tanke på at hjemmebanen

Med tanke på at kapacitetudnyttelsen ligger højt, kan det være der tænkes i udvidelse på heden.

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden (engelsk: Return on Assets; forkortelsen ROA anvendes også på dansk) er et regnskabsmæssigt og finansielt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver.

Afkastningsgrad = Resultat af primær drift / Gns. aktiver

Overskuddet beregnes dermed før renteudgifter. Det skyldes, at virksomhedens finansieringsstruktur ikke bør påvirke beregningen, der blot skal afspejle virksomhedens effektivitet.

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal i regnskabsanalyse. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og som nævnt finansieringsstrukturen.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe FC Midtjylland, ville prisen være omkring 385 millioner

Den stiplede linje er et glidende gennemsnit over 5 år

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget fra 2020: FC Midtjylland, AGF, mens Beøndby, FC København, FC Nordsjælland, OB og AaB er fra 2019, idet deres regnskab først udkommer i foråret.

Omsætning

Der er et par interessante funderinger:

  • Hvad vil der ske for Brøndby, hvis de lykkedes med transfersalg som FCM og FCN
  • Vil FCM overhale FCK i næste regnskab når de store indtægter fra Champions League kommer
  • AGF har større omsætning på driften, hvis der kommer spillersag som hos FCM og FCN, hvad vil det betyde
  • AaB er de ved at blive hægtet helt af toppen, hvad skal de gøre for at hænge med
  • Når covid19 er ovre og FCK får normal drift, hvad vil det betyde for klubben at have 4 Lalandia i stedet for 2

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubbernes fodboldsegment. FCM kunne overhale Brøndby, når de blå gule kommer med deres regnskab.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen

Dette er et estimat baseret på hvor stort lønbudget klubben har,

Antal ansatte

OB har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi

FC Københavns værdi er på 2,5 mia for hele deres koncern. Tallet for OB er ligeså for alle deres segmenter. AaB ligger lavt, men med de økonomiske tal for AaB er ikke gode

Økonomisk karakterbog

KlubØkonomisk karatker fra A-E
FC NordsjællandA-
AGFA-
FC KøbenhavnB+
FC MidtjyllandB+
OBB-
AaBB-
BrøndbyC+

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

De syv parameter til den økonomiske karakterbog

Årets tre seneste resultater holdt op mod klubbens omsætning (A)
En klub kan sagtens have underskud, det kan være en del af klubbens strategi at have år med underskud, som så bliver modsvaret af overskud andre år. Derfor er det relevant at se på hvad årets tre seneste resultater er i forhold til klubbens seneste omsætning.

Løn i forhold til omsætning (B)

UEFA har i deres guidelines udstukket at en klub ikke måtte bruge mere end 70% af klubbens omsætning på personaleomkostninger (alle ansatte).

Gæld i forhold til aktiver (C)

Gældens størrelse er interessant men det giver et bedre indblik at holde det op mod aktiverne i klubben.

Egenkapital i forhold til omsætning samt soliditetsgrad (D og E)

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Igen har to forskellige klubber en egenkapital på 1 million, så skal det holdes op mod hvad er omsætningen i klubben, for der er en forskel på om klubben har en omsætning på 100 eller 1 million.

De to kan minde om hinanden, og begge handler om hvor godt rustet klubben er.Likvider i forhold til omsætning (F)

Under covid19 krisen, der har cash i den grad været king, og det at klubben har et kapitalberedskab er vigtigt. De klubber med penge, de står bedre!

For den enkelte klub, handler det også om hvilke kreditter den kan trække på, de er ikke medtaget her.

Overskudsgrad (G)

Historisk set er det svært at tjene penge på fodbold, men kan en klub faktisk tjene penge på sin forretning. Det er bedre at kunne tjene sine penge selv i forhold til at skulle ud og få dækket underskud ind år efter år.

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning og anses som et af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Kilde: FC Midtjyllands regnskaber for perioden 2000-2020, samt øvrige klubbers regnskab.

Advertisement