Regnskabet slutter 30. juni 2020, det vil sige at der er knap 3 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

Med en ændret struktur i Superligaen, har klubben bevidst satset økonomisk, hvilket sammen med covid19 har betydet det største underskud i klubbens historie.

Klubben har fået lønkompensation for 2,0 mio kroner og kompensation på 3,5 mio.

Der er kommet ny ejer til i SønderjyskE, og amerikanske ejere plejer at være der for at tjene penge, så det bliver interessant at se hvilken kurs klubben følger. SønderjydskE har i mange sæsoner leveret bedre end hvad deres økonomi tilsiger.

Der er fem ben en fodboldklub har sine primære indtægter.

OmrådeNote
TV pengeEr den største indtægtskilde for klubben
SponsorindtægterEr ikke oplyst men er nok på 20+ mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter. De ligger omkring 3 mio for klubben
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge. Nu nåede de 3. kval runde og det gav 2,1 mio i præmiepenge
SpillersalgKlubben har siden 2010 ikke haft overskud på spillersalg, men her ligger der en potentiel mulighed

Skal SønderjyskE øge indtægterne, så er det nærliggende at se på mulighederne for spillersalg. Udfordringen er dog for SønderjyskE, at sælger de ud af de gode spillere, så svækkes de sportsligt, og SønderjyskE er de fleste sæsoner at finde i bunden, og det kan være en risikabel strategi, hvis afløserne ikke er klar.

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud på 11,1 mio
Samlet underskud seneste tre år på -19,2 mio
GulLøn som andel af omsætning ligger højt (antageligt 75%)
Gæld er høj i forhold til aktiver, om end den er faldende (97%)
Egenkapitalen er lav
Soliditet er lav men går den rigtige vej
GrønEgenkapital kommet i plus igen

Økonomisk karakterbog

Du kan læse om de syv parameter til slut i indlægget, men klubberne rangeres og får en rating fra A-E, hvor A er det bedste.

SønderjyskE har en rating C

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnejIngen oplysninger om rentesatser
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Klubben er ejet 100% af Robert Platek

Omsætning

De tre seneste regnskaber har klubben ikke oplyst nettoomsætning, og tal er et baseret på.

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats x 100) + årets resultat)

Årets resultat

SønderjyskE har tidligere leveret regnskaber med sorte tal, men seneste to regnskaber er med meget røde tal.

Seneste 10 år-10,9 mio
Seneste 5 år-13,1 mio
Seneste 3 år-19,3 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Spillertups lønsum

I regnskaberne er der ikke udspecificeret hvor stor selve spillertruppens lønsum er, derfor er det et estimat med afsæt i de oplysninger der er tilgængelige i regnskaberne.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor SønderjydskE personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Transferettigheder og afskrivninger spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Transferbalancen

I gennemsnit har SønderjyskE i perioden købt spillere for 1,0 mio og solgt for 967.000 om året.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Med tanke på at matchday indtægter ikke fylder så meget, kunne klubben fundere over at ændre på området, for at få flere ind, således at sponsorerne ses sammen med en fyldt hjemmebane. Det kunne måske tiltrække flere sponsorer.

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden (engelsk: Return on Assets; forkortelsen ROA anvendes også på dansk) er et regnskabsmæssigt og finansielt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver.

Afkastningsgrad = Resultat af primær drift / Gns. aktiver

Overskuddet beregnes dermed før renteudgifter. Det skyldes, at virksomhedens finansieringsstruktur ikke bør påvirke beregningen, der blot skal afspejle virksomhedens effektivitet.

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal i regnskabsanalyse. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og som nævnt finansieringsstrukturen.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe SønderjdskE, ville prisen være omkring 35 millioner

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den møde.

Omsætning

Skal SønderjyskE op i top8 målet på dette, skal klubben øge sin omsætning med cirka 20 mio.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubbernes fodboldsegment.

Skal SønderjyskE i top6, skal de øge med cirka 30 mio og skal de i top 8 skal de øge med cirka 10 mio

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Det er tæt blandt de klubber SønderjyskE ligger mellem, op til top8 er der 4 millioner.

Dette er et estimat baseret på hvor stort lønbudget klubben har,

Antal ansatte

OB og Silkeborg har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

De syv parameter til den økonomiske karakterbog

Årets tre seneste resultater holdt op mod klubbens omsætning (A)
En klub kan sagtens have underskud, det kan være en del af klubbens strategi at have år med underskud, som så bliver modsvaret af overskud andre år. Derfor er det relevant at se på hvad årets tre seneste resultater er i forhold til klubbens seneste omsætning.https://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlREPORT THIS AD

Løn i forhold til omsætning (B)

UEFA har i deres guidelines udstukket at en klub ikke måtte bruge mere end 70% af klubbens omsætning på personaleomkostninger (alle ansatte).

Gæld i forhold til aktiver (C)

Gældens størrelse er interessant men det giver et bedre indblik at holde det op mod aktiverne i klubben.

Egenkapital i forhold til omsætning samt soliditetsgrad (D og E)

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Igen har to forskellige klubber en egenkapital på 1 million, så skal det holdes op mod hvad er omsætningen i klubben, for der er en forskel på om klubben har en omsætning på 100 eller 1 million.

De to kan minde om hinanden, og begge handler om hvor godt rustet klubben er.Likvider i forhold til omsætning (F)

Under covid19 krisen, der har cash i den grad været king, og det at klubben har et kapitalberedskab er vigtigt. De klubber med penge, de står bedre!

For den enkelte klub, handler det også om hvilke kreditter den kan trække på, de er ikke medtaget her.

Overskudsgrad (G)

Historisk set er det svært at tjene penge på fodbold, men kan en klub faktisk tjene penge på sin forretning. Det er bedre at kunne tjene sine penge selv i forhold til at skulle ud og få dækket underskud ind år efter år.

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).https://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlREPORT THIS AD

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning og anses som et af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Kilde: SønderjydskE regnskaber for perioden 2010-2020, samt øvrige klubbers regnskab.

Advertisement