Hvordan ser det ud for Viborg HK set med de økonomisk briller, efter klubben er kommet med deres seneste regnskab for 2020.

Klubben er en af de mest succesfulde sportsligt både i Danmark og Europa. Viborg vandt Champions League i 2006, 2009 og 2010.

Viborg var tæt på konkurs i 2014 hvor klubben blev rekonstrueret. Dette efter en række underskud. I perioden 2008-2014 taber klubben samlet 55 mio, det i kontrast til perioden 2000-2007 hvor klubbens samlet set har balance i økonomien.

Viborg HK var en særdeles fornuftig drevet klub, som bortset fra det første regnskab havde sort tal, og hvor overskuddet blev ‘sat ind’ på egenkapitalen.

Klubben ekspanerede med aktieemission, som kom samtidig med en finanskrise. Selvom klubben forsøgte at tilpasse økonomien, blev der tabt mange penge, og klubben endte med at være konkurstruet.

Omsætning

Med til den øgede omsætning er at Viborg HK udover håndbold havde Sports Academy, Hospitality og Viborg Sport & Event.

Efter 2014 er der fokus på håndbold og de andre segmenter er væk.

Siden 2018 har Viborg ikke oplyst omsætningen i deres regnskaber og det er derfor et estimat baseret på en model.

Årets resultat

I 2008 får Viborg 54,5 mio i indtægt via en aktieemission. De penge er med til at dække underskuddet frem mod 2014, hvilket kan ses på udviklingen af egenkapitalen.

Klubben bliver dog uheldigt ramt af at finanskrisen sætter ind her, trods at klubben faktisk forsøger at tilpasse specielt personaleomkostningerne.

Udviklingen

Seneste 3 år-0,9 mio
Seneste 5 år-5,0 mio
Seneste 10 år-45,1 mio
Seneste 20 år-66,5 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillere, ledelse og administration mm.

Klubben ligger i dag markant lavere end da den vandt Champions League, og den internationale succes er i EHF Euro League, hvor Viborg har markeret sig flot med semifinaler både i 2018 og 2019.

Budgettet i dag må antages at være langtfra at kunne være med i Champions League med succes.

De 35 millioner der var i 2009, ville i 2020 svare til 40 millioner, så Viborg er på cirka 1/5 fordums styrke

Lønandel af personaleomkostninger

Hvad er andelen af lønnen i forhold til klubbens omsætning. Jo højere en klub ligger, jo mere presset kan den være økonomisk.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben

Årsløn gennemsnit alle ansatte

Da den gennemsnitlige årsløn var højest i 2010 med 544.000, det ville svare i 2020 til 618.000

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Aktieemissionen i 2008 gav 54,5 mio, det ses på denne graf herunder, men også hvordan underskud blev dækket ind via egenkapitalen.

Gæld

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Gæld i % af aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

i 2008 bliver de 54,5 mio fra aktieemission ført ind i egenkapitalen, og herefter ‘ædt op’ af de underskud der kom.

Fra 2000-2007 blev overskud en del af egenkapitalen som på den måde steg til 10 mio.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Sponsorindtægter

Her lå nøglen til Viborg HKs succes. Med finanskrisens indtog faldt indtægterne, men Viborg kunne fastholde niveauet økonomisk, da de netop havde fået 54,5 mio i kassen.

Om end klubben forsøgte at tilpasse lønomkostningerne som det ses herunder.

Viborg er ikke lykkedes med at nå tidligere indtægter på sponsortiden.

Siden 2015 er det heller ikke oplyst i regnskabet, men det ligger langtfra tidligere niveau.

Bencmark med andre håndboldklubber på kvindesiden

Omsætning

Personaleomkostninger

Årsløn gennemsnit alle ansatte

Løn som andel af omsætning

Jo højere en klub ligger jo mere udfordret kan den være på økonomien. Bruger en klub over 100%, ja er det ikke godt.

Data på Horsens er ikke medtaget her

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Advertisement