Opsummering

Det er 10. regnskab i træk hvor Vendsyssel FF har røde tal på bundlinjen, og siden første regnskab kom i 2011, har Vendsyssel ikke haft et regnskab med overskud.

Nu skal klubber som sådan ikke have overskud, men når der år efter år er underskud, så skal der løbende tilføres ny kapital.

Klubben har skåret kraftigt i økonomien men fortsætter stadig med at tabe penge. Lønbudget er gået fra 26 millioner til 16 millioner.

Et stort opmærksomhedspunkt er gælden i klubben, som er steget markant de sidste to år, men alle de punkter der er røde herunder, er alvorlige.

Der hvor udfordringen kan komme for en klub, er hvis ejerkredsen ikke kan leve op til deres økonomiske forpligtelser, så står klubben ikke særlig gunstigt, og muligheden for at få nye ejere ind er ikke nemt, da de overtager gælden.

Skulle Vendsyssel komme i Superligaen, så stiger værdien af klubben, men det sker næppe det kommende år.

Det er den udtalte ambition hos klubben, hvis nye ejere har skudt 4,7 mio i klubben i det seneste regnskab og skulle være klar med flere investeringer.

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud på 6 mio (3,8 mio året før)
Soliditet på -63
Lønandel meget høj af omsætning (95%)
Gælden er større end aktiverne (163%)
Egenkapital i minus 7,1 mio (fra -1,1 mio)
GulGælden er steget til 18,6 mio (fra 14,8 mio)
GrønAktiver er steget med 1,7 mio

Ejerforhold

Ahmet Murat Cihangir Schäfer – 90%
VPI aps – 10% (ejes af tidligere ejer Jacob Andersen med 50%)

Omsætning

Vendsyssel har valgt i deres regnskaber siden 2011 valgt ikke at oplyse deres omsætning, derfor er omsætning et estimat med afsætning i denne model:

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats x 100) + årets resultat)

Årets resultat

Vendsyssel har siden første regnskab i 2011, ikke haft et regnskab med overskud.. Nu behøver en fodboldklub ikke at have overskud.

Seneste 3 regnskaber– 11,6 mio
Seneste 5 regnskaber-17,2 mio
Seneste 10 regnskaber– 23 mio

I andre ligaer ses der på en klubs samlede resultat over de tre seneste regnskaber, det ville give følgende hos Vendsyssel.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra spillertrup, ledelse, administration mm..

Løn som % af omsætning

UEFA har en anbefaling at en klub ikke bruger mere end 70% af omsætningen på personaleomkostninger. Nu har Vendsyssel ikke oplyst deres omsætning i nogle regnskaber, derfor er det et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for klubbens styrke, sat op imod den klub der bruger mest på personaleomkostninger.

Falder din værdi, så er klubben længere væk fra den klub der har den største post.

2020 er ikke udregnet, da alle klubber ikke har afleveret deres seneste regnskab endnu, men Vendsyssel vil dykke her.

Ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe Vendsyssel, ville prisen være omkring 1,5 millioner

Ryger en klub i Superligaen, så stiger værdien markant!

Aktiver (værdier i klubben)

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver: Ejendomme bla

Omsætningsaktiver: Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld

Som sådan er det ikke et problem at have gæld, men gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gæld i % af aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, om end en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkelig.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Soliditet er: Egenkapital / aktiver

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Gennemsnitsalder

Årsløn spillertrup (gennemsnit)

Klubberne oplyser ikke i deres regnskaber hvor stor lønsummen er for selve spillertruppen. Derfor er nedenstående et estimat baseret på de oplysninger der dog er tilstede i regnskabet.

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Tilskuersnit

Kapacitetsudnyttelse

Sociale medier

Vendsyssel får mest eksponering på deres facebookside.

Benchmark 1.division

Vendsyssel er sammen med Hobro og Viborg de første klubber med et 2019/20 regnskab. Øvrige klubbers regnskaber er fra 2019. Dog er Viborgs regnskab endnu offentligt, derfor er tal for Viborg herunder fra 2018/19 regnskabet.

For Silkeborg er tal fra deres fodboldsegment.

Klubberne er dem der er i den nuværende 1.division 2020/21.

Omsætning

Personaleomkostninger

Vendsyssel har skåret cirka 10 millioner af deres lønbudget i forhold til seneste regnskab.

Årsløn spillertrup (gennemsnit)

Lønandel

UEFA har en anbefaling om at en klub ikke skal ligge på over 70% af omsætningen brugt på løn.

Jo højere andel, jo vanskeligere er det at dreje på gashåndtaget og øge.

Tilskuersnit hjemmebane

Kapacitetsudnyttelse

Hvor dygtige er klubberne til at fylde deres stadion til hjemmekampe

Klubværdi

Hvor meget er en klub værd, Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Tallene for alle klubber er indeholdende alle segmenter.

Silkeborg og Esbjerg er ikke vist herunder, da de de ligger markant over de øvrige klubber med 75 og 50 millioner.

Sociale medier

Hvor ‘populær’ er en klub på de sociale medier, det har en betydning i forhold til eksponering og dine sponsorer.

Licenspoint

DBUs pointsystem angiver klubbernes niveau på talentudvikling.

Hobro har ikke satset på talentudvikling på samme niveau som andre klubber. Det klubben dygtigt har gjort er at finde unge spillere som ikke har kunnet få kontrakt.

At have en licens på niveau som herunder er nok omkring mindst 4-5 millioner kr årligt for de der ligger lavest.

Effektivitet eller value for money 2010-2019

Den stiplede linje herunder viser hvor gode klubberne har været til at udnytte deres lønkroner i Superligaen og 1.division

Jo tættere på linjen en klub ligger, så afspejler det hvad der er forventet.

X-aksen = gennemsnitlige placering for perioden

Y-aksen = Gennemsnitlige personaleomkostninger for perioden

De klubber der ligger markant højere end den stiplede linje, de har ikke fået det ud af lønkronerne de burde rent placeringsmæssigt.

Her kan det dog indskydes at AGF og Esbjerg lå med markant større lønbudgetter end de øvrige, og de kunne måske have været rykket op med et mindre lønbudget.

Hobro er en af de klubber der præsterer over evne og har fået meget ud af lønkronerne i 1.division

For perioden i Superligaen over de seneste 10 år, er det samme billede.

Note:

Der er nogle iboende usikkerheder der bør nævnes. Ikke alle klubber oplyser deres omsætning, hvilket de er i deres gode ret til. Her er det et estimat med afsæt i den beskrevne model.
Regnskaberne løber enten i et kalenderår eller fra sommer til sommer, og dermed er de ikke 100% sammenlignelige.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskaber

Advertisement