Opsummering

Det ser fornuftigt ud for AGF og der er en række positive træk i regnskabet, hvis det igen skal have advarselslamper der er rød, gul eller grøn vil det se således ud

Rødikke noget
GulLønandel af omsætning nærmer sig de 70% (63)
GrønOverskud på 12,7 mill
Soliditet på 52
Overskudsgrad (13%)
Gæld i forhold til aktiver fornuftigt (57%)

Så alt i alt et helt andet AGF end tidligere set hvor drønende underskud var mere reglen end undtagelsen. De foregående 10 regnskaber har AGF samlet tabt knapt 200 mill.

Nu har de 21 mill i overskud seneste to regnskaber!

Dette selvom der er skruet op for personaleomkostninger som er øget med 9 mill siden sidste regnskab til 63,4 mill.

Som fodboldklub har du din indtjening på fem primære parameter

TV indtægter
Sponsorindtægter
Matchday indtægter
Spillersalg
Europæisk succes

AGF har gjort det godt på de tre første, og de begynder at få bedre indtægter via spillersalg, mens det som hedder indtægter som følge af europæisk succes, ikke giver pote (endnu?)

Ejerforhold

Hans Vestergaard 16%
Kim Larsen 15%
Henning Norup 5%

Omsætning koncern og fodbold

Fodbolden er den primære indtægtskilde for AGF. Samlet set omsættes 122 mill for koncernen. Herunder er medtaget omsætning i fodbolddelen.

Nedrykninger fra Superligaen ses tydeligt.

Koncernen AGF A/S, som driver AGF Fodbold, har ejerskab over følgende selskaber: AGF Esport ApS (60%), Atletion A/S (Ceres Park & Arena) (100%) og Stadion Fysioterapi ApS, som ejes via Atletion A/S (100%).

Årets resultat

Omend det er glædeligt med to regnskaber i træk med sorte tal, så bliver det spændende at se om den trend fortsætter.

Seneste tre år10,4 mill
Seneste fem år1,7 mill
Seneste 10 år-97,4 mill
Seneste 20 år-232,5 mill

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i fodboldsegmentet, fra administration, ledelse, spillertrup mm.

AGF har bygget markant på og ligger 25% højere end 2016.

Løn som % af omsætning

UEFA har en anbefaling at en klub ikke bruger mere end 70% af omsætningen på personaleomkostninger.

Powerindex

Dette er et udtryk for klubbens styrke, sat op imod den klub der bruger mest på personaleomkostninger.

Falder din værdi, så er klubben længere væk fra den klub der har den største post.

Nu er AGF første klub med deres 2019/20 regnskab, og derfor kan det ikke opgøres. Men det må forventes at med en markant øgning fra AGFs side, er de kommet nærmere klubben der bruger mest, nemlig FC København.

I 2019 lå AGF på 28% af FCKs personaleomkostninger.

Ansatte

Dette dækker kun de der er ansat i fodboldsegmentet.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiverGoodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiverEjendomme bla

OmsætningsaktiverVarelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld

Som sådan er det ikke et problem at have gæld, men gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

I 2008 er AGFs gæld på 372 mill, årsagen til denne voldsomme stigning er at AGF får en kassekredit på 250 mill.

Gæld i % af aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Aktiekapital

Årets resultat seneste tre regnskaber

En af de UEFA har set på i deres financial fairplay, er at klubber gerne må have underskud, men samlet set skal de over en tre årig periode ikke have underskud.

Gennemsnitsalder

Årsløn spillertrup (gennemsnit)

Klubberne oplyser ikke i deres regnskaber hvor stor lønsummen er for selve spillertruppen. Derfor er nedenstående et estimat baseret på de oplysninger der dog er tilstede i regnskabet.

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Transfer køb og salg

Tallene herfra er taget fra den post i regnskabet der hedder pengestrømsopgørelse i forhold til køb og salg kontraktrettigheder.

AGF har endnu til gode at lave kontinuerlige spillersalg der i den grad boner i klubkassen. de er på vej

Tilskuersnit

Kapacitetsudnyttelse

Transfer som del af omsætningen

Hvor andre klubber kan have et langt højere niveau, så mangler AGF endnu at lave et kanonsalg og ligge markant højere.

Entre – og TV indtægter

I klubbens regnskab er disse to indtægter slået sammen. Det findes ikke data for 2002-2004.

En nedrykning fra Superligaen koster dyrt med 16 0g 20 millioner de seneste to gange.

Entre og TV indtægter samt sponsor i % af omsætning

Ingen tvivl om det er en meget vigtig kilde til indtjening, men jo større omsætningen bliver, jo ‘mindre’ er betydningen

Sponsorindtægter

Der var et gammelt 80’er hit der hed The only way is up, og det beskriver meget godt hvad der er sket for AGF.

Her ligger nøglen til de markant forbedrede økonomi.

Sociale medier

Benchmark Superligaen

AGF er eneste klub med et regnskab for 2019/20, og mens de øvrige klubbers regnskaber er 1 år ældre.

Omsætning

Kan AGF begynde at lave transfersalg som FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København, samt få succes ude i Europa, så vil de nærme sig markant top 4.

Personaleomkostninger

Kan AGF øge omsætningen, kan de bygge på her og nærme sig top 3

Årsløn spillertrup (gennemsnit)

AGF har tilsyneladende distanceret AaB og OB.

Lønandel

UEFA har en anbefaling om at en klub ikke skal ligge på over 70% af omsætningen brugt på løn.

Jo højere andel, jo vanskeligere er det at dreje på gashåndtaget og øge.

Tilskuersnit hjemmebane

blog sl tilskueranit 2019

Kapacitetsudnyttelse

Hvor dygtige er klubberne til at fylde deres stadion til hjemmekampe

Klubværdi

Hvor meget er en klub værd, Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

FC København og FC Midtjylland er taget ud af nedenstående, da deres værdier er markant højere. FCK har en værdi (hele koncernen) på 2,5 mia mens FCM ligger på 1,1 mia

Sociale medier

Hvor ‘populær’ er en klub på de sociale medier, det har en betydning i forhold til eksponering og dine sponsorer.

icenspoint

DBUs pointsystem angiver klubbernes niveau på talentudvikling.

blog sl licenspoint

Note:

Der er nogle iboende usikkerheder der bør nævnes. Ikke alle klubber oplyser deres omsætning, hvilket de er i deres gode ret til. Her er det et estimat med afsæt i den beskrevne model.
Regnskaberne løber enten i et kalenderår eller fra sommer til sommer, og dermed er de ikke 100% sammenlignelige.
For AGF er det antagelsen at modersleskabet er selve AGF.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskaber

Advertisement