FC Midtjylland har førertrøjen på i provinsen, og med tærsklen for FCM på kanten af Champions League, så er der ingen tvivl om de beholder førertrøjen på.

Men hvordan ser du ud, for de øvrige klubber i provinsen i Jylland og på Fyn, når de holdes op mod FC Midtjylland.

Tallene er fra seneste regnskab fra klubberne, hvor AGF er eneste klub med et 2019/20 regnskab, så når de øvrige klubber kommer med deres regnskaber, bliver det interessant at se hvad det rykker!

Omsætning fodbold segmentet

Som koncern ligge OB faktisk på 278 mill, AGF på 122 mill og Silkeborg på 102 mill. Specielt Silkeborg har haft gode indtægter på deres andet forretningsben.

For FC Midtjylland gælder, at fjernes indtægter fra spillersalg, så er omsætningen på 108 mill.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i fodboldsegmentet. Bemærk at for OB er det et estimat, da de ikke har oplyst dette specifikt i regnskabet

Årets resultat seneste tre regnskaber (2017-2019)

Der er tabt mange penge de seneste tre regnskaber i nogle af klubberne. Det kræver en ejerkreds der kan dække det underskud, for i længden kan en klub ikke lade så store underskud gøre sig gældende.

For FC Midtjylland er det de gode spillersalg der slår igennem. AGF har sorte to i de seneste to regnskaber og er på rette vej.

Men AaB, OB og Esbjerg næppe kan tåle at fortsætte på det niveau.

Lønandel af omsætning i procent

UEFA har en anbefaling om ikke at bruge mere end 70% af omsætningen på løn.

Jo højere en klub ligger, ja færre midler er der til at investere, og jo mindre er der til at øge det sportslige budget

Hvis FC Midtjylland ikke havde de spillersalg de har, ville de ligge på 87%

Årsløn spillertrup gennemsnit

I klubbernes regnskaber er klubbernes samlede post til spillerløn ikke oplyst, derfor er det et estimat baseret på antal ansatte, antal kontraktspillere og den samlede lønandel som er oplyst.

Powerindex

Dette viser hvordan klubberne ligger i forhold til FC Midtjylland målt på personaleomkostninger

FC Midtjylland er sat til 100, og når AGF ligger på 67, betyder det at de ligger på 67% af hvad FC Midtjylland bruger.

Viborg der ligger lavest bruger cirka 1/5 af hvad FC Midtjylland bruger

Transferrettigheder

Dette viser hvor mange midler klubben har investeret i spillertruppen. Køber en klub en spiller til 3 millioner på en tre årig kontrakt, så er spilleren 3 millioner værd det første år. Næste regnskabsår er han 2 millioner værd.

Dette har ikke noget med trupværdi at gøre, for klubber kan have unge akademispillere der er kommet ‘gratis’, men som har stor salgsværdi.

Gæld i % af aktiver

En klubs aktiver beskriver den værdi der er i klubben. Som udgangspunkt er det ikke godt når gælden overstiger aktiverne.

Der kan dog være klubber der har lånt midler til at investere i. Det er ikke et problem at have et gæld, det som er interessant er under hvilke forhold en klub har gæld.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Sociale medier

Hvordan ser det ud med ‘antal’ følgere på de fire sociale platforme facebook, instagram, twitter og youtube.

Jo flere en klub kan komme ud til, jo større eksponering giver det for en sponsor

Spilletid

Spilletid U18 – U21 (2019-20)

Spilletiden for U18-U21 spillere i de enkelte klubber. Skal du sælge spillere, så er der store spillersalg til spillere der end ikke når at få debut i Superligaen. Men jo mere spilletid der der til unge spillere, jo større mulighed for spillersalg.

Men Horsens beviste med salget af Jeppe Kjær at trods at være den klub med mindst spilletid til unge spillere, kan det godt afstedkomme et solidt spillersalg.

Nedenfor er det sammenligningen med klubberne i Superligaen og 1.division.

blog spilletid sl unge spillere2
blog spilletid 2019-20 2

Licenspoint DBU

Den enkle logik er at jo mere en klub investere i talentudviklingen, jo bedre muligheder for at udvikle de store talenter. Det er så ikke altid tilfældet.

Vendsyssel er ene om ikke at have talentudvikling blandt klubberne her, det giver dem en lille fordel økonomisk, da de 3-5 millioner de sparer har, kan bruges på spillere.

Vendsyssel ligger tæt på AaB, og kan hente de spillere som ikke får kontrakt fra U19 holdet.

Tilskuersnit hjemmebane 2019/20

Bemærk at nogle klubber spillede 1.division.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deloittes metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

FC Midtjylland er ikke medtaget her, da de andre klubbers værdier ikke vil fremstå tydeligt.

FC Midtjylland er 1,1 mia værd, og det er faktisk mere end de øvrige klubber tilsammen.

Der hvor en klub har andre segmenter end fodbold, er de medregnet. derfor ligger OB højt.