Opsummering

FC Nordsjælland er kommet ud med deres seneste regnskab med et overskud på 19,3 mio og en stigning i omsætningen på 46,7 mio hvilket i procent er 35%

Årsagen til stigning i i omsætningen er ikke oplyst.

Klubbens samlede overskud de seneste fire regnskaber er på solide 57,1 mio.

Den primære bekymring for FC Nordsjælland er på indtægterne fra spillersalg, hvor FC Nordsjælland har fundet en forretningsmodel der har sikret klubben økonomisk succes, den bliver udfordret på to fronter.

A) De spillere der er solgt, der kommer indtægterne i rater og her kan der være usikkerhed om de klubber der har købt spillere, kan overholde raterne.

B) Transfermarkedet bliver udfordret og det kan betyde en periode for FC Nordsjælland hvor de kan blive udfordret.

Rød Transferindtægter kommer i rater, en stor del kommer fra klubber i Sydeuropa der er ramt, og FC Nordsjælland har beløb til gode her. Det
Gul Nedgang i personaleomkostninger 6,8 mio, dermed svækkes sportslig mulighed for succes
Gælden er steget med 13,9 mio til 40,6 mio
Grøn Stigning i omsætning til 179,5 mio (+46,7 mio)
Overskud for 4. år i streg
Lønandel er på 36%
Egenkapital steget med 19,3 mio

Skal FC Nordsjælland fastholde det nuværende setup, må det forventes at ejerkredsen skal understøtte driften med ny kapital, for covid19 vil sætte sine spor i det kommende regnskab.

Det værste der kunne ske for FC Nordsjælland er en nedrykning, for så er deres forretningsmodel udfordret. Klubben vil ikke kunne sælge spillere på samme niveau.

Klubben ligger solidt økonomisk og burde ikke komme i nedrykningsfare med den nye struktur, skulle det ske, ville ejerne (hvis de kan) nok gå ind og understøtte deres investering.

Ejerforhold

Thomas  Vernon
Ejerandel: 50%
Start: 18.12.2015

Robert Finch
Ejerandel: 27%
Start: 18.12.2015

Omsætning

Kun i 2012 har klubben haft en højere omsætning, og det skyldes at klubben var i gruppespillet i Champions League.

Med de nuværende ejere i klubben, er omsætning steget markant siden de kom til i 2015.

blog fcn 2019 omsætning

Årets resultat

Det er 4. regnskab i træk at der er sorte tal i bundlinjen. FC Nordsjælland har bevist der kan tjenes penge på fodbold.

Rekorden på knap 70 mio er resultat af deltagelse i gruppespillet i Champions League.

seneste 20 år 122.2 mio
seneste 10 år 127,9 mio
seneste 5 år 45,6 mio
seneste 3 år 33,7 mio

blog fcn årets resultat 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

Klubben har siden de nye ejere er kommet til investeret i truppen, omend seneste regnskab havde en nedgang.

blog fcn 2019 personaleomkostninger

Index personaleomkostninger

En måde at vise en klubs konkurrenceevne på er at vise hvordan klubben er i forhold til den klub der bruger flest penge på personaleomkostninger.

Med nedgang i seneste regnskab på personaleomkostninger, står klubben længere fra toppen.

FC Nordsjælland er på 1/3 af FC Københavns personaleomkostninger, chancen for DM guld bliver mindre!
Klubbens niveau da de vinder DM guld i 2012 var knap 60%, så klubben er kommet markant længere væk fra toppen.

blog fcn po index 2019

Personaleomkostninger i forhold til ligaen

En anden måde at anskue klubbens styrke økonomisk, er at se på hvor stor andel af ligaens samlede lønsum har klubben. Stiger dette, fortæller det at klubben står stærkere og omvendt ved fald.

blog fcn personlae%liga 2019

Antal ansatte

Klubben ligger på det højeste antal ansatte.

blog fcn 2019 ansatte

 

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog fcn 2019 løn%

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

I regnskabet er det ikke oplyst om dette.

Største gældspost er kortsigtede gældsforpligtelser på 38,7 mio hvor anden gæld andrager 209 mio.

De kortsigtede gældsforpligtelser er steget med 11,1 mio siden seneste regnskab.

blog fcn 2019 gæld i alt

 

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Siden de nuværende ejere kom til i 2015, er klubbens værdier steget.

blog fcn 2019 aktiver

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

blog fcn 2019 gæld%aktiver

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fcn 2019 soliditet

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fcn egenkapital 2019

Transferettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Med tanke på at FC Nordsjælland har solgt spillere til gode priser, kan deres transferrettigheder betragtes som lave, da trupværdien er langt højere. Men transferrettigheder afspejler netop den værdi som klubben har lagt i dem. Da de fleste spillere kommer ind via eget akademi, er de så at sige ‘gratis’ på den front.

blog fcn 2019 transferrettigheder

Tilskuerudvikling

Indtægter på matchday giver noget, men i forhold til klubbens samlede omsætning, så er det en af de mindre indtægtsområder. Her er spillersalg, TV penge og sponsorindtægter markant større.

Men der ligger for klubben en mulighed for at udnytte og bygge på og øge klubbens indtægter her.

blog fcn tilskuerudvikling 2019

Gennemsnitsalder trup

blog fcn 2019 snit alder

Klubværdi

Hvad er en klub værd? Det kan opgøres på forskellige måder, med Forbes og Deloittes som de mest kendte. Deres metode er dog ikke kendt, men Markham er en model der rammer meget tæt på. Læs om model her.

Deltag i Champions League og din værdi stiger! Siden de nuværende ejere er trådt til i 2015, har der været en markant værdiforøgelse.

blog fcn klubværdi 2019

Sammenligning med Superligaen

Nedenstående er sammenligning med Superligaen sæson 2018/2019, da klubbernes seneste regnskab dækker ind over dette, derfor er sammenligningen med klubberne i denne sæson og ikke den nuværende sæson.

Omsætning

Ikke alle klubber har oplyst deres omsætning i regnskabet, hvilket de ikke er forpligtet til. Der hvor klubberne ikke har oplyst deres omsætning er der tale om et estimat efter denne model: Omsætning = ((Personaleomkostninger/defineret procentsats) x 100) + årets resultat.

Der hvor klubben har indtægter fra andre segmenter er de ikke medtaget, så det selve fodboldsegmentet der er opgjort.

Blog omsætning superliga 2019

Årets resultat

Som sådan gør det ikke noget at komme ud med et overskud, det kan være led i en strategisk satsning, udfordring er hvis en klub over tid konstant lever over evne.

Klub Årets resultat 
FC Midtjylland 55,7 mio
FC København 52,2 mio
FC Nordsjælland 19,3 mio
Vejle 11,3 mio
AGF 10,6 mio
Esbjerg 2,8 mio
OB 0,03 mio
Randers -3,5 mio
Vendsyssel -3,7 mio
Horsens -3,9 mio
Hobro -6,3 mio
SønderjyskE -8,6 mio
AaB -33,4 mio
Brøndby -78,6 mio

 Personaleomkostninger

Klubben ligger i top 6, og der er et pænt stykke ned til bunden af Superligaen. Personaleomkostninger dækker over alle ansatte i klubben.

blog superliga 2019 personaleomk

Lønandel af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog superliga 2019 løn%oms

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de regnskaboplysninger der er tilgængelige.

blog superliga 2019 årsløn gns

Truppens gennemsnitsalder

FC Nordsjælland har den markant yngste trup i Superligaen.

blog snitalder 2019 superliga

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog soliditet 2019 superliga

Aktiver

Aktiverne er den værdi der er i klubben. Herunder er medtaget for hele koncernen. OB ligger højt, men de har andre forretningsområder end fodbold.

Klub Aktiver 
FC København 2.672 mio
OB 460 mio
FC Midtjylland 255 mio
Brøndby 242 mio
FC Nordsjælland 113 mio
AGF 97 mio
AaB 95 mio
Randers 56 mio
SønderjyskE 35 mio
Horsens 33 mio
Esbjerg 32 mio
Vejle 30 mio
Vendsyssel 13 mio
Hobro 4,2 mio

Gæld i % i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger klubbens værdi er det som udgangspunkt ikke godt. En klub kan dog have valgt at dette skal ske som led i en langsigtet strategi. For så længe klubben kan afdrage på gælden, så kan den investering der sker, være med henblik på at øge indtjeningen i klubben.

blog superliga 2019 gæld aktiver

Egenkapital

Klub Egenkapital
FC København 846 mio
FC Midtjylland 149,5 mio
FC Nordsjælland 73,2 mio
OB 72,1 mio
Brøndby 57,9 mio
AGF 56,3 mio
AaB 56,1 mio
Horsens 16,2 mio
Randers 8,7 mio
Esbjerg 7,0 mio
Vejle 1,1 mio
Vendsyssel -1,1 mio
Hobro -4,5 mio
SønderjyskE -6,9 mio

Transferrettigheder

Dette dækker over den værdi klubben har investeret i spillertruppen. Er en spiller kommet gratis til, er værdien 0. Har klubben købt en spiller på en 3 årig kontrakt for
7,5 mio, vil værdien falde med 2,5 mio hvert år.

Klub Transferrettigheder
FC København 256,8 mio
FC Midtjylland 89,5 mio
Brøndby 70,7 mio
AaB 20,7 mio
OB 13,8 mio
FC Nordsjælland 13,3 mio
AGF 9,5 mio
Esbjerg 6,1 mio
Horsens 4,9 mio
Randers 4,6 mio
Vejle 3,1 mio
SønderjyskE 2,0 mio
Hobro 0,7 mio
Vendsyssel 0,6 mio

Gæld i alt

Tallene gælder for hele koncernen

Klub Gæld i alt
FC København 1.826 mio
OB 388,7 mio
Brøndby 184,7 mio
FC Midtjylland 106,0 mio
Randers 47,7 mio
SønderjyskE 41,9 mio
AGF 41,5 mio
FC Nordsjælland 40,6 mio
AaB 39,3 mio
Vejle 29,8 mio
Esbjerg 25,5 mio
Horsens 17,3 mio
Vendsyssel 14,8 mio
Hobro 8,8 mio

Nøgletal

Nu skal en fodboldklub ikke nødvendigvis give overskud, men over tid er det vigtigt at have klub der er i balance økonomisk. Skal klubben låne penge til en rente for at dække underskud eller for at få ny kapital, vil det forringe klubbens konkurrenceevne.

Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapital forretning
FC Midtjylland 21 22 37
FC København 17 2 6
Vejle 17 36 1024
FC Nordsjælland 11 17 26
AGF 8 11 19
Esbjerg 4 9 41
OB na na na
Randers -6 -6 -41
Horsens -9 -12 -24
Vendsyssel -11 -28 341
Hobro -25 -148 138
SønderjyskE -26 -25 125
Brøndby -45 -32 -136
AaB -55 -35 -60

Tilskuersnit hjemmebane

blog tilskuersnit 2019 superliga

Kapacitetudnyttelse stadion

Hvor gode er den enkelte klub til at fylde stadion.

blog kapacitetudnyttelse stadion 2019

Sociale medier

Jo flere følgere en klub har på sin platforme, jo flere kan en klub nå ud til og på den måde være attraktiv for sponsorerne.

Herunder er de forskellige platforme lagt sammen.

blog some 2019 superliga

Facebook er stadig størst, men de tre andre platforme har hver deres klare berettigelse, og på instagram og youtube er der potentialer og vækst.

Samlet set for klubberne, har de rundet over 80 millioner afspillede videoer på youtube!

En klub gør det dog særdeles stærkt på den front

blog some andele 2019 superliga FC Nordsjælland har med humor gjort en del for at skabe synlighed på de sociale medier

Licenspoint

DBUs pointsystem angiver klubbernes niveau på talentudvikling.

blog licenspoint 2019

Klub værdi

Hvad er en klub værd, det giver Markhammodellen et bud på med afsæt i klubbens regnskab.

For FCK og OB er det værdien for hele koncernen.

Klub Klubværdi
FC København 2.566 mio
FC Midtjylland 1.169 mio
OB 340 mio
FC Nordsjælland 309 mio
AGF 209 mio
Brøndby 170 mio
Vejle 96 mio
Randers 76 mio
Esbjerg 49 mio
Horsens 32 mio
AaB 31 mio
SønderjyskE 27 mio
Vendsyssel 13 mio
Hobro 5 mio

Note: 
Der er nogle iboende usikkerheder der bør nævnes. Ikke alle klubber oplyser deres omsætning, hvilket de er i deres gode ret til. Her er det et estimat med afsæt i den beskrevne model.
Regnskaberne løber enten i et kalenderår eller fra sommer til sommer, og dermed er de ikke 100% sammenlignelige.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskaber

Advertisement