Herunder en gennemgang af de forskellige økonomiske forhold i dameligaen 2019.

Jo flere penge du bruger på dit lønbudget, jo større er chancen for sportslig succes. Udfordringen er så at en klub bliver fristet til at bruge flere penge end hvad godt er.

Klubberne i ligaen har afleveret deres regnskaber for 2019, og så er det muligt at se sammenhængen mellem økonomien og placeringen for 2019.

To klubber har ikke offentlige regnskaber i form af Skanderborg og Ajax, derfor kendes deres lønbudget ikke. Men tabellen ovenfor indikerer hvilket niveau de kunne ligge på.

Tre klubber skiller sig ud, og Århus United er den klub der overpræster bedst.

Herning-Ikast og Randers skiller sig ud ligeså, men begge klubber ligger sammen med andre klubber der ligger tæt sammen målt på hvor mange penge de bruger på personaleomkostninger.

Klub personaleomkostninger Ligaplacering Rangering økonomi Forskel
Team Esbjerg 11,3 mio 1 2 -1
Herning-Ikast håndbold 8,2 mio 2 6 -4
Odense Håndbold 13,5 mio 3 1 2
København Håndbold 9,9 mio 4 3 1
Nykøbing F 7,0 mio 5 7 -2
Aarhus United 3,4 mio 6 10 -4
Viborg HK 9,0 mio 7 4 3
TTH Holstebro 3,9 mio 8 9 -1
Silkeborg-Voel KFUM 4,8 mio 9 8 1
Randers HK 8,3 mio 10 5 5
Skanderborg Håndbold 11 na
EH Aalborg 1,4 mio 12 12 0
Ajax København 13 na
Ringkøbing Håndbold 2,2 mio 14 11 3

Sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger kan opsættes som herunder.

Ligger en klub over den stiplede linje, så har en klub underpræsteret, og omvendt er klubben placeret under den stiplede linje, har den overpræsteret.

Der er en hvis usikkerhed, da Skanderborg og Ajax ikke har offentlige regnskaber,

Men 58% af din sportslige succes er defineret af din økonomi hvilket igen er med en hvis usikkerhed, da to klubber mangler.

blog 2019 dameliga løn placering

Århus united ligger ganske flot, deres økonomi burde tilsige en placering lavere, mens Odense med klart stærkeste økonomi på dette område med rette kan være skuffede.

Fristelsen

Er jo at jagte den sportslige succes og bruge lidt flere penge end hvad godt er, så en klub ender i minus.

Der er der som sådan ikke noget problem i, hvis enten

A) Klubben har ‘sparet op’ til det og har råd til satse et år
B) At ejerkredsen dækker underskuddet

Stiger gælden, så er det interessant at på hvilke vilkår gælden er, for er gælden rentebærende eller ej, for er den rentebærende, så falder klubbens præstationsevne.

Et interessant parameter er at se på hvor stor er gælden i forhold til omsætning. Jo højere dette er, jo mere bekymrende kan det være, omend der kan være forhold der gør at gælden anno 2019 er høj. Det er ikke nødvendigvis dårligt at have en høj gæld, dette kan skyldes investeringer der kommer klubben til gode senere.

Klub Ligaplacering Gæld i alt Gæld/Omsætning %
Team Esbjerg 1 5,7 mio 34
Herning-Ikast håndbold 2 2,9 mio 28
Odense Håndbold 3 2,5 mio 14
København Håndbold 4 1,1 mio 28
Nykøbing F 5 3,0 mio 33
Aarhus United 6 3,0 mio 125
Viborg HK 7 5,2 mio 43
TTH Holstebro 8 0,3 mio 5
Silkeborg-Voel KFUM 9 2,8 mio 53
Randers HK 10 6,1 mio 87
Skanderborg Håndbold 11
EH Aalborg 12 0,2 mio 13
Ajax København 13
Ringkøbing Håndbold 14 0,5 mio 10

 

Skrue på håndtaget

Jo flere midler klubben bruger i forhold til omsætningen, jo mindre kan der drejes på håndtaget.

Herunder kan du se hvem der har mulighed for at øge på personaleomkostningerne.

Tre klubber ‘lever over evne’ og bruger flere penge på løn end de tjener. I det lange løb, er det ikke bæredygtigt.

Brugte Århus United 60% af omsætningen på løn, hvad en del andre gør, ville de bruge cirka 1,5 mio. Det ville være på niveau med Aalborg der har det laveste, og Århus ville derfor flirte med nedrykning.

blog håndbold dameliga 2019 løn-oms

Årsløn

Det er måske lidt hårdt, men ens årsløn afspejler til dels hvor dygtig en håndboldsspiller du er.

Derfor afspejler den gennemsnitlige årsløn i den enkelte klub hvad det spillemæssige niveau tilsigter. I parentes er klubbens ligaplacering.

Klubberne der har oplyst deres personaleomkostninger, her skal det med at det gælder for alle ansatte i klubben.

blog dameliga 2019 årsløn snit

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog dameliga 2019 soliditet

Klub værdi

Hvad er en klub værd, der er forskellige modeller at udregne dette på, en af de mest brugte er Markham, med afsæt i denne så giver det følgende.

Klubværdi, vil afspejle hvad klubben er værd, så hvis du gerne vil købe en klub, så er det prisen (sådan cirka)

Klub værdi Klub
28,8 mio Odense Håndbold
26,0 mio Team Esbjerg
13,1 mio Viborg HK
11,3 mio Herning-Ikast håndbold
7,7 mio Nykøbing F
5,3 mio TTH Holstebro
4,9 mio Ringkøbing Håndbold
2,9 mio Silkeborg-Voel KFUM
1,2 mio EH Aalborg
0,4 mio Randers HK
0,2 mio Aarhus United
-2,5 mio København Håndbold
na Ajax København
na Skanderborg Håndbold

Note:
Ikke alle klubber har oplyst deres nettoomsætning, den er derfor sat efter følgende model. NO = (Personaleomkostninger/defineret procentsats x 100) + årets resultat.

Det giver en hvis usikkerhed.

Kilder: Klubbernes årsregnskaber

Advertisement