Det er i den grad en klub med en pengetank der vokser, og som efter danske forhold er betragtelig stor.

Klubben har ramt den gyldne åre der hedder succes med salg på transfermarkedet, således har klubben haft et nettooverskud på spillerslag på 275 millioner de seneste tre regnskaber. Et tal der må tages med forbehold, da det ikke fremgår fra klubbens regnskab, og er taget fra siden transfermarkt.

FC Midtjylland er gået fra at være klubben der var ved at knække økonomisk i 2014, da klubbens egenkapital var nede på 1,1 mill og klubben de seneste 5 regnskaber havde et samlet underskud på 115 mill frem mod 2014.

Herunder kommer en lille gennemgang af klubbens økonomi siden 2010.

Omsætning

blog fc midtjylland 2019 omsætning

Årets resultat

Trods de to særdeles flotte seneste regnskaber, så har FC Midtjylland de seneste 10 regnskaber samlet set tabt 67 millioner.

blog fc midtjylland 2019 årets resultat

 

Personaleomkostninger

Denne post dækker alle ansatte i klubben, det vil sige det er ikke kun selve truppens lønbudget. Ingen tvivl om, at truppens lønbudget er klart den største, men jo større en klub er, jo flere ansatte og specialister er der, og som klubben har mulighed for at hyre.

Klubben har siden 2010 løftet med cirka 50% i perioden.

blog fc midtjylland 2019 personaleomkostninger

Løn i % af omsætning

UEFA har opsat regler for Financial Fairplay, som dog ikke gælder i Danmark. Her er anbefalingen at en klub bruger højest 70% af klubbens omsætning på løn.

FC Midtjylland har med den øgede omsætning fået lønsummen betragteligt ned.

blog fc midtjylland 2019 løn%omsætning

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme f.eks.

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer, obligationer og kapitalandele

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Klubbens aktiver er de seneste 10 år steget betragteligt.

blog fc midtjylland 2019 aktiver

Gæld

Trods de to seneste gode regnskaber, så er gælden på over 100 millioner. Den største post i gælden er 70 millioner, som er defineret som øvrig kortfristet gæld, en post der er steget med 20 millioner siden sidste regnskab.

Nu behøver det ikke at være et problem at have en stor gæld, da selskaber låner penge, til at lave større investeringer.

blog fc midtjylland 2019 gæld

Transferoverskud

Tallene herunder er med forbehold, da det i regnskabet ikke er opgjort. Data er derfor taget fra transfermarkt.

De seneste 10 regnskaber har samlet set givet et overskud på 295 millioner, hvoraf de 275 millioner er kommet i de seneste tre regnskaber.

blog fc midtjylland 2019 transferoverskud.JPG

Placering

FC Midtjylland har været et særdeles stabilt hold i toppen af Superligaen. Det har givet medaljer 6 af de seneste 10 sæsoner.

 

Placering Træner afløst af træner
2010 6 Allan Kuhn
2011 4 Allan Kuhn Glenn Riddersholm
2012 3 Glenn Riddersholm
2013 6 Glenn Riddersholm
2014 3 Glenn Riddersholm
2015 1 Glenn Riddersholm Jess Thorup
2016 3 Jess Thorup
2017 4 Jess Thorup
2018 1 Jess Thorup Kenneth Andersen
2019 2 Kenneth Andersen Brian Priske

Tilskuersnit

FC Midtjylland har haft et stabilt snit og der er luft op til kapaciteten på 11.342. Stadion er bygget så det kan udvides markant.

blog fc midtjylland 2019 tilskuernsit

Transfer i % af omsætning

Dette er på mange måder det som er interessant, for FC Midtjylland har bygget en strategi der til dels, og med succes, handler om indtægter via transfer.

Nu skal tallene tages med forbehold, da det præcise indtægt via spillersalg ikke er oplyst. i regnskabet. Tal er taget fra transfermarkt.

blog fc midtjylland 2019 transfer%omsætning

Egenkapital

Pengekassen er vokset med de solide transferoverskud i seneste tre årsregnskaber.

blog fc midtjylland 2019 egenkapital

Europæisk ambitioner

Otte af de seneste 10 sæsoner har FC Midtjylland været med i enten Europa League eller Champions League.

Klubben er en enkelt gang i 2015/16 kommet i gruppespillet, hvor de faktisk gik videre til 1/16-finalen mod Man U (tabte 3-6 samlet).

Dermed er klubben ikke lykkedes at få foden indenfor det lukrative ben der hedder gruppespil

Opsummering

Pengetanken hos FC Midtjylland vokser, klubben har med succes de seneste tre år haft solide overskud på transfersiden.

Det gør klubben har kunnet booste deres egenkapital markant.

Modellen for FC Midtjylland, forudsætter at klubben år efter år, er i stand til at udvikle spillere, og sælge dem med profit.

Det har de vist de kan, og med en solid egenkapital, så har klubben råd til at en enkelt sæson ikke at have overskud.

FC Midtjylland, de ville ikke have overskud på driften, hvis de ikke havde deres spillersalg.

Men nu har klubben i de seneste tre regnskaber vist de kan løfte denne opgave, så der er ingen tegn i måne og sol på at det ikke skulle fortsætte.

Der hvor FC Midtjylland kunne blive udfordret, det er på ambitioner om europæisk succes. For skal klubben igen og igen sælge deres bedste, så kan det have betydning for de ambitioner.

 

 

 

 

Advertisement