Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Silkeborg har andre indtægter end blot fodbold, herunder er opgjort omsætningen for hele selskabet og selve fodbolddelen.
Fodbolddelen har ligget omkring 40 mill, men tog i 2018 et spring opad til højeste niveau. Ironisk nok endte den sæson med nedrykning!

blog fodbold superliga 2018 silkeborg omsætning

Placering
De seneste 10 sæsoner, har Silkeborg haft tre sæsoner i 1.div. Men det har i de seneste 6 sæsoner været med tre gang i 1.div.
Hver gang er Silkeborg kommer retur i første forsøg.

Seneste Top 6 placering ligger tilbage i 2011.

Sæson Placering Division Træner Træner
1996 6 Superliga Preben Elkjær
1997 6 Superliga Sepp Piontek
1998 2 Superliga Sepp Piontek
1999 9 Superliga Sepp Piontek Benny Johansen
2000 6 Superliga Benny Johansen
2001 3 Superliga Benny Johansen Morten Bruun
2002 9 Superliga Morten Bruun Viggo Jensen
2003 11 Superliga Viggo Jensen
2004 1 1.div Viggo Jensen
2005 8 Superliga Viggo Jensen
2006 8 Superliga Viggo Jensen Peder Knudsen
2007 12 Superliga Preben Lundbye Peder Knudsen
2008 3 1.div Troels Bech
2009 3 1.div Troels Bech
2010 8 Superliga Troels Bech
2011 5 superliga Troels Bech
2012 8 superliga Troels Bech Viggo Jensen
2013 12 superliga Viggo Jensen Jesper Søernsen
2014 1 1.div Jesper Sørensen Kim Poulsen
2015 12 superliga Kim Poulsen
2016 2 1.div Peter Sørensen
2017 9 superliga Peter Sørensen
2018 13 superliga Peter Sørensen Michael Hansen
2019 1.div Michael Hansen Kent Nielsen

Årets Resultat
Samlet set for perioden har Silkeborg tabt næste 92 mill, eller næsten 4 mill om året i snit!
Tallet er for selve fodbolddelen af koncernen.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg årets resultat

Personaleomkostninger
Silkeborg har i regnskabet haft det højeste niveau, og endte paradoksalt nok med at rykke ud af superligaen.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg personaleomk

Ansatte
Klubben har I mange sæsoner ligget på samme leje i antal ansatte.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg ansatte

Løn i forhold til omsætning
Silkeborg har i et par regnskaber ligget over 100%. To af gangene har været mens klubben var i 1.div.
blog fodbold superliga 2018 silkeborg løn%omsætning

Gæld
Gælden i klubben kan opgøres på to områder. Den del der relater til selve fodbolddelen, samt selve koncernens gæld.

Grafen herunder, er selve fodbolddelen.

Totalt set har Silkeborg en gæld på 292 mill.

Lånene er placeret i 4 obligationslån, hvor det første lån, som er det mindste på 2,2 mill, forfalder i 2038.
Alle lån er taget med pant i fast ejendom.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg gæld

Gæld i forhold til omsætning
Her er det igen Silkeborg omsætning og gæld i fodbolddelen der er brugt.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg gæld%omsætning

Egenkapital
Egenkapitalen lå på niveau med mange andre fodboldklubber, men da Silkeborg udvidede forretningen, så steg egenkapitalen.
Egenkapitalen er derfor hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg egenkapital

Tilskuersnit
Silkeborg har i flere sæsoner ikke kommet over 5.000 i snit, siden 2010 har klubben ikke haft over 4.000 i snit.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg tilskuersnit

Sponsorindtægter
i 2005 runder de for første gang 20 mill, og har siden da ligget i dette spænd.

blog fodbold superliga 2018 silkeborg sponsorindtægter

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger
Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Silkeborg ligger lige omkring midten for Superligaen.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning
Silkeborg ligger lige under midten i Superligaen

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte
Silkeborg har et Superligasetup

OB har ikke oplyst det præcise antal ansatte i deres regnskab som har med fodbolddelen, men klubben antages at ligge på niveau med AaB og Randers.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

Silkeborg har en relativ høj årsløn.blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

Silkeborg er en del af en koncern med flere aktiviteter. Fodbolddelens gæld er 80 mill som er bundet op i det nye stadion, mens selv koncernen har en gæld på 292 mill.

Gælden er til realkreditinstitutter, da der er tale obligationslån.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

Silkeborg ligger højt på dette parameter, men gælden relaterer sig primært til stadion.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat
For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere
Silkeborg ligger under midten for Superligaen.blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion
Silkeborg har bygget deres forretningsmodel op på flere ben end blot fodbold. Det er en god ide når det giver overskud. Overskuddet kan bruges til at investere, men udfordringen kommer hvis der er underskud, så er det dyrt for fodbolden.

Siden 2015 har Silkeborg samlet set haft overskud på over 40 mill, så deres model virker.

Nu rykkede Silkeborg i 2018 ud af Superligaen, og det koster indtægter på TV penge, og nedrykninger koster 10+ mill for de fleste klubber, såfremt de fortsætter med samme setup!.
Her hjælper det så at have en forretningsmodel, hvor indtjeningen er stabil.

Silkeborg havde i 2018 en gennemsnitsløn for Superligaen, som var i den høje ende, derfor noget ærgeligt med klubbens nedrykning.

Silkeborg er på mange måder en etableret Superligaklub der har setup på plads.

Udfordringen er blot at Silkeborg ikke har løftet deres personaleomkostninger markant sammenlignet med mange af de andre Superligahold, selvom Silkeborg i 2018 havde det højeste niveau for for personaleomkostninger..

Nu rykkede Silkeborg op igen i 2019 og er klar til Superligaen, men de har med 2018 tallene det 9.største lønbudget, så Silkeborg skal nok kigge sig mere over skulderen.

Da Silkeborg i 2001 tager den seneste medalje i Superligaen, skete det med et budget på 24 mill, hvilket var 5 mill mere end OB, og 8 mill mere end AGF dengang i 2001.

I dag har OB er lønbudget der er 5 mill større (anslået) og AGF har et lønbudget der er 19 mill større.

Så Silkeborg er rykket ned i det økonomiske hieraki!

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

Sileborg underpræsterede for 2018.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk