Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Det er interessant at bemærke at 2018, står to gange i oversigten herunder. Lyngbys åresregnsskab har været fra sommer til sommer. Med den nye ledelse der har taget over, er der kommet et ½ års regnskab, som dækker fra 1.juli til 31. december 2018.

Det er interessant da det viser hvilke ændringer der er trådt til

Mediano har taget en snak med klubbens ny ledelse, den er værd at lytte til i denne podcast.

Nedgangen fra omsætningen i årsregnskab der slutter sommer 2018 til ½årsregnskab der slutter utimo 2018, kan nedgang virke voldsom, men husk det er et halvårsregnskab, og som sådan kan du nok forvente at omsætning ender på det dobbelt sådan cirka.

Årsregnskaberne for 2010-2017 er estimater, hvor beløbet er fundet via denne formel:

Omsætning = (Personaleomkostninger / 70 * 100) + årets resultat

blog fodbold superliga 2018 lyngby omsætning

Placering
Lyngby har haft en turbulent tid siden klubben var fast med i subtoppen frem mod år 2000.
Herefter fulgte en konkurs, som er fremragende beskrevet i denne podcast hvor Hasse Kuhn sammen med Mediano fortæller historien.

Så kom klubbens comeback og kulminerede med bronzemedaljer i 2017, men hvor klubben igen var presset på økonomien og var på randen af en ny konkurs.

Sæson Placering Liga Træner Træner Træner
1996 4 Superliga Benny Lennartsson
1997 9 Superliga Benny Lennartsson
1998 6 Superliga Benny Lennartsson Poul Hansen
1999 4 Superliga Poul Hansen
2000 7 Superliga Poul Hansen
2001 8 Superliga Poul Hansen Hasse Kuhn
2002 12 Superliga Hasse Kuhn
2003 1 Danmarksserien Hasse Kuhn Bent Christensen
2004 11 2.div Bent Christensen
2005 3 2.div Bent Christensen
2006 3 1.div Bent Christensen Kasper Hjulmand
2007 1 1.div Kasper Hjulmand
2008 12 Superliga Kasper Hjulmand Henrik ‘Store’ Larsen
2009 6 1.div Niels Frederiksen
2010 2 1.div Niels Frederiksen
2011 8 Superliga Niels Frederiksen
2012 11 Superliga Niels Frederiksen
2013 4 1.div Niels Frederiksen Johan Lange Jack Majgaard
2014 3 1.div Jack Majgaard
2015 3 1.div Jack Majgaard Søren Hermansen David Nielsen
2016 1 1.div David Nielsen
2017 3 Superliga David Nielsen Thomas Nørgaard
2018 12 Superliga Thomas Nørgaard Mark Strudal Christian Nielsen
2018 3 1.div Christian Nielsen

Årets Resultat
Samlet set for perioden har Lyngby tabt 105 mill siden 2008. Det er et årligt tab på knap 8,8 mill om året eller 24.000 kr om dagen!

Fodbold er dyrt.

Kun et regnskab har været med sorte tal siden2008. Den nye ledelse i Lyngby har meldt ud de forventer røde tal de næste tre regnskaber, men så skulle de gerne være der.

Igen skal der gøres opmærksom på at 2018 går igen to gange. Den første 2018 relaterer sig til årsregnskabet der slutter sommer 2018, og næste 2018 er halvårsregnskabet der slutter ultimo 2018..

Det viser en klart forbedret økonomi, men der er tale om et ½ års regnskab!

blog fodbold superliga 2018 silkeborg årets resultat

Personaleomkostninger
Lyngby øger markant deres lønbudget da de går efter oprykning til Superligaen samt de to sæsoner i Superligaen.

Interessant er det at klubben i 2008 har samme lønniveau som ½ årsregnskabet for 2018

blog fodbold superliga 2018 lyngby personaleomk

Ansatte
Klubben har i de sidste sæsoner ligget på samme leje i antal ansatte omend med de nye ejere er der blev skåret.

I mange af regnskaberne har klubben ikke oplyst antal ansatte.

blog fodbold superliga 2018 lyngby antal ansatte

Løn i forhold til omsætning
Lyngby har i flere af regnskaberne ligget meget højt, og i regnskaberne for 2014, 2015 og 2016 ligger klubben over 100%.
Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

blog fodbold superliga 2018 lyngby løn%omsætning

Gæld
I betragtning af at Lyngby har tabt over 100 mill, så har der været midler i ejerkredsen, til at bidrage med kapital.

Med de nye ejeres ankomst i klubben, er gælden øget med 3 mill.

blog fodbold superliga 2018 lyngby gæld

Gæld i forhold til omsætning
Det kan se dramatisk ud med den seneste stigning. Men igen er der to tal for 2018, det første er årsregnskabet der går sommer til sommer, mens det andet 2018 er et ½års regnskab fra sommer til ultimo 2018.

Her er gælden den samme, selvom det er et ½års regnskab, men omsætningen er kun for et ½ år, og derfor er procentsatsen ikke retvisende.

Det interessante tal er når Lyngby kommer med det næste årsregnskab.

blog fodbold superliga 2018 lyngby gæld%omsætning.JPG

Egenkapital
Klubben har ikke haft den store egenkapital, i 2017 hvor klubben efter sigende prøvede at blive solgt, her så det fornuftigt ud.

Som sådan er en negativ egenkapital ikke nødvendigvis  et akut tegn på, at et selskab går konkurs. Dette afhænger i høj grad af selskabets aftaler med de indbyrdes kreditorer, hvordan gælden er sammensat.

Den nye ledelse har tilkendegivet de har lagt en plan for de næste tre år.

blog fodbold superliga 2018 lyngby egenkapital

 

Tilskuersnit
Det enkle spørgsmål er, hvordan får klubben flere tilskuere på stadion, hvor den berømte stadionpølse ikke er nok til at få folk af huse.

Der mangler data fra to sæsoner, den ene er fra Danmarksserien og året efter i 2.div.

blog fodbold superliga 2018 lyngby tilskuersnit

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger
Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Lyngby ligger lige omkring midten for Superligaen, dette er taget fra deres seneste årsregnskab der slutter sommer 2018. Efterfølgende er niveauet lavere.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning
Igen er omsætningen taget for seneste årsregnskab der slutter sommer 2018.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning
Lyngby ligger meget højt på dette parameter.

Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte
Lyngby har et Superligasetup

OB har ikke oplyst det præcise antal ansatte i deres regnskab som har med fodbolddelen, men klubben antages at ligge på niveau med AaB og Randers.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

Lyngbys gæld er ikke høj for Superligaen.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

Lyngby ligger højt på dette parameter, Største kreditor er to selskaber til hvem klubben skylder lidt over 5 mill. I regnskabet er der ikke angivet tilbagebetalingsforhold.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat
For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere
Lyngby ligger lavt Superligaen.blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion
Lyngby har levet en turbulent tilværelse som klub, men klubben står endnu, og med en afværget konkurs i 2018, så kan klubben kigge fremad under de nye ejere.

Lyngby har taget medaljer i den bedste række en del gange, senest i 2017 da klubben hentede bronze. Men inden da skal klubben tilbage til 1992 for at hente seneste medalje.

Klubben har siden konkursen i 2002 arbejdet sig op i fodboldhierakiet i Danmark, men de seneste 18 sæsoner har de fem været i Superligaen.
Der er nok ingen tvivl om at Lyngbys historie tilsiger at klubben er en Superligaklub, men klubben skal have løftet deres omsætning, såfremt den skal blive mere permanent.

Nedrykningen i 2018 burde set med de økonomiske briller ikke være sket, dertil var klubben for stærk.

Nu er klubben tilbage, det til en sæson hvor der vil være 3 nedrykkere, og her peger pilen på Lyngby, med afsæt i klubbens seneste ½ årsregskab, hvor lønbudget er væsentlig lavere.

Nu følger der en del TV penge og øget entreindtægter med, så klubben vil øge indtægterne.

Den seneste nedrykning viser at det er dyrt at rykke ned:

Entreindtægter TV penge
Superliga 2018 1.430 11.649
1.div 2019 411 4.553

Forskellen er 8 mill, og det er mange penge!

Med nedrykningen skar klubben i antal ansatte og der blev afskediget 9, den nye ledelse har udtalt at de kommende tre år er der råd til røde tal i regnskabet, men så skal der sorte tal på bundlinjen.

De kommende sæsoner bliver spændende for klubben, for hvor andre Superligaklubber som Randers og Silkeborg, er to klubber Lyngby kan matche sig med, her har de to klubber en indtjening på omkring 20 mill på sponsorsiden.

Her halter Lyngby gevaldigt efter og der skal ske et løft her.

Klubbens egenkapital er negativ (-16,8 mill), så Lyngby skal forbedre på dette område.

Et andet område hvor Lyngby ligger lavet er antal tilskuere. Nuvel har klubben ikke det mest fancy stadion, men et fredt stadion alene gør det ikke, og klubben må fundere over hvordan kan klubben igen få over 3.000 i snit til kampene, noget som ikke er sket siden 2001!

Lyngby har mange økonomiske udfordringer, men optimismen er tilbage hos de kongeblå, som har mere at byde på end den berømte stadionpølse.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

Lyngby underpræsterede for 2018.

Slutteligt skal den nye ledelse roses for at have et langt mere transparent regnskab med langt flere oplysninger end hvad der har været i tidligere regnskaber.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk

 

Advertisement