Det blev ikke bemærket af mange, men i går blev begrebet #physicalLitteracy præsenteret af Dansk Skole Idræt på en konference.

Øh, hvad er så lige det vil den enkelte spørge, og er det noget som er vigtigt!

I allerhøjeste grad, vi kunne også bruge ordet #kropsligDannelse.

I dag er det at lære bogstaverne, siden ordene, siden sproget og siden for at kunne skabe litteratur. Vi kunne tage det samme med det matematiske univers eller musikkens verden.

Du starter med at beherske lidt og gennem dit liv bygger du bare videre så det at læse, skrive og regne det er ABC for alle.

Men kropslig dannelse, hvorfor er det så vigtigt!

Vi bliver bombarderet med anbefalinger om at bevæge os, fra den ene styrelse, organisation eller hvor det nu kan komme fra.

Men kropslig dannelse bygger på det FUNdamentale, hvor det at beherske din krop har enorm betydning i forhold til din egen menneskelige udvikling.

For dårlig motorik og skaber uro i kroppen og det giver eksklusion i frikvarterne i skolen. På den lange bane, der er der mange døre der lukker sig rent erhversmæssigt.

Det er efterhånden meget dokumenteret hvad betydningen af bevægelse i skolen betyder. Det giver bedre indlæring og bedre koncentrationsevne at få pulsen op.

Men er det virkelig skolens opgave at have fokus på #kropsligDannelse?

Ja i aller højeste grad, for livvidden stiger på de danske børn, og indsatsen kan ikke stå alene hos de kære forældre. Det er vigtigt at skolen, som favner alle børn, bliver naturligt inddraget i begrebet #physicalLitteracy, for det er bare rigtig rigtig vigtigt.

Derfor var generalsekretæren for Dansk Skole Idræt på skoleidrættens konference bevægelse på tværs meget optaget af begrebet #kropsligDannelse.

For kropslig dannelse er ligeså vigtig som at læse, skrive og regne.

Personligt er jeg glad for at Dansk Skole Idræt tager ansvaret for dette vigtige område, og kan de lykkedes med at i tale sætte dette i forhold til fælles begreb med DIF og DGI, så er meget nået, frem for hver  i sær kommer med deres eget bud og deres eget begreb.

Så kan jeg smile over hvad der er sket, siden jeg i en henkastet bemærkning til generalsekretæren for Dansk Skole Idræt Niels Grinderslev, sagde at dette #physicalLitteracy nok kunne være interessant. Det må man sige. Bolden blev grebet og den er driblet videre.

Godt gået Dansk Skole Idræt.

physical-litteracy

Advertisement