Der er næppe det store ben i at få bygget ramper og få afviklet konkurrencer.

Næ, udfordringen hedder, på verdensplan er det tre forbund med skateboard, så hvem skal have ansvar for hvem der skal udtages.

Ser vi på Danmark, ja så findes der ikke et forbund, de har været forsøg tidligere på at etablere dette, men uden succes.

Så set i en dansk kontekst, hvor det er DIF udtager til OL, så bliver dette en lidt anden opgave, en traditionelt.

image