Reformen med den kære folkeskole er i år 1, der er blevet gjort mange tiltag for at hjælpe, inspirere og motivere både skoler, lærere, kommuner og idrætsklubber. 

I Norge har de med SUCCES, faktisk en times fysisk aktivitet om dagen.

Det har stor betydning for bevægelsesglæden og den alsidighed det giver, ene forhåbentlig noget der gør at vi ser flere børn og unge blive i klubberne.

At bevægelse ligeså styrker indlæringsevnen samt koncentrationsevnen, det er ligeså påvist.

Så lad dette være endnu et insp til reformen og bevægelse

Men ligeså stil dig selv det spørgsmål som lærer, forældre, skole og klubleder eller træner. Hvordan kan jeg bidrage til at bevægelse bliver en succes på alle skoler i Danmark