På forbundets hjemmeside er der lagt en del materiale ud, blandt andet de økonomiske for de seneste par år.

Faktisk er der lagt info ud siden 2004, og det blev jeg lidt nysgerrig at dykke ned i

Ser vi på udviklingen i indtægter, så ser det fornuftigt ud, der er stille og rolig vækst år for år.

dafu indtægter total

Nu skal der jo gerne være balance, og ser man på udgifterne, ser det således ud.

dafu udgifter total

Så er det en lidt mere ujævn kurve, der tegner et billede af voksende udgifter fra 2006 og frem, inden der i 2010 blev skåret.

Holder man de to kurver op mod hinanden

dafu ind og ud

Så er det just i denne periode, hvor DaFU’s økonomi blev voldsomt presset, og DaFU endte med at tage et lån på en million, en gæld der er brugt mange ressourcer på at få ud af verden.

I referatet fra 2009 fra DaFUs repmøde kan man læse følgende:

En principsag, regnskabet er rystende, og at INGEN tager ansvar for det store underskud. Ingen tager ansvar for at der er brugt 700.000 for meget. Det er for ringe! At ingen vil tage ansvaret.

Efter dette blev sagt, kan man se i referatet, at ingen tager genmæle.

Underskud.
Nu kan det være ok at have et underskud, hvis der er taget højde for det, men det var det ikke her, der var ikke råd til dette, og DaFU blev som forbund sendt til tælling.

Kigger man just på om der har været overskud eller underskud de enkelte år, ser billedet således ud

dafu overskud eller underskud

Som sådan har der været styr på driften, men 3 store underskud i 2005, 2007 og 2008, det kan slå bunden ud af enhver. Total et minus på 864.000 på de tre regnskabsår, holdt op mod et overskud i 2006 på næsten 300.000.

Men at der ikke er styr på driften, er skidt. Det er muligt at man som forbund satser, men der skal være et sikkerhedsnet! Alt andet er uansvarligt satsning af forbundet.

Som jeg skrev, så kan det være ok, at komme ud med underskud, hvis det er det som der er budgetteret med!

Så det tal som egentlig er interessant, er forskellen mellem det som der var budgetteret med, og det som var det endelige resultat. Er der stor forskel på disse tal, er det kritisabelt og uansvarligt.

dafu øko skudt forbi

 

Helst skal denne kurve ligger tæt på 0, det viser man har ramt det man har budgetteret med, men alt andet over, er jo en slags bonus.

Men at ramme under kurven, så voldsomt som der sker i årene 2005, 2007, 2008 er katastrofalt. I alt er der brugt 1.100.000 mere end budgetteret i de tre regnskabsår!
Som ledelse har man et ansvar for at det ikke sker, det er ikke ansvarligt at forvalte DaFU’s økonomi så lemfældigt som tallene viser.

Årsager.
Der er altid forklaringer bag tal, og det vil der også være her, men det ar mangel på ansvarlighed, ikke at leve op til det budget, man har. Så kan man have nok så gode forklaringer, det handler om at udvise økonomisk fornuft, hvis der ikke er et sikkerhedsnet.

År 2014.
I dag står DaFU med en fornuftig økonomi som det kan ses, siden ny ledelse kom til i 2009 (Brodersen, Stærk og Ovedahl som formænd), er der vel blevet skåret voldsomt på nogle områder, men de tre formænd, har alle vist at de har kunnet leve op til de budgetter de har haft, og med den fallerede økonomi der ramte i 3 af 4 regnskabsår, så har det været eneste fornuftige!

Som ledelse i DaFU er man til for at forvalte økonomien i forhold til de satsninger man ønsker som forbund, man kan have nok så mange forklaringer. Tallene har deres meget klar fortælling om man har ageret ansvarligt eller ej!