I indlægget om fysisk træning som handlede om en undersøgelse lavet af nogle studerende på fysioterapeutuddannelsen, kom der nogle spørgsmål frem bla:

Floorballspilleres generelle træningsmængde taget i betragtning… Hvad er de testede spilleres daglige beskæftigelse ved siden af floorball?

Vil samme instabilitet samt ubalance omkring lænd, nakke og skuldre ikke ligeledes kunne findes hos samtlige kontorarbejdere i Danmark?

Med andre ord – instabile sammenlignet med hvad/hvem?

Jeg spurgte dem bag undersøgelsen om dette, og deres svar til det er:

Det er helt rigtigt at man burde have haft en kontrolgruppe, men da opgaven er så lille, så havde vi ikke det med. Vi skulle kun undersøge en lille del af spillerne, hvor vi udelukkende kiggede på spillerne ved holdnings- og funktionssanalyse. Vi har ikke oplysninger som beskæftigelse osv ved siden af floorball med. Men vi kan sige at de havde forskellige jobs, faktisk var der kun en kontormedarbejder og de resterende havde jobs hvor de brugte kroppen hele dagen. Vi har i vores opgave blot konstateret at vores tilfældigt udvalgte spillere har i høj grad samme instabilitetsproblemer – et tilfælde? Måske, måske ikke. Opgaven er jo ikke et stort forskningsprojekt som de Jesper har sat links ind til, men blot en lille opgave vi som fysioterapeutstuderende har lavet om floorball. Artiklerne er i øvrigt rigtig spændende læsning! Vi er derudover helt enige i at træningsmængden i dansk (elite) floorball er for lav i forhold til at lave konkrete undersøgelser ud fra, men når det så er sagt, så ved man jo ikke om de undersøgte personer ville have haft samme problematikker, som hvis de havde spillet badminton, håndbold eller lavet noget helt tredje.. Hvis det ikke var nok svar, må I sige til