Team Danmark har netop offentliggjort en større undersøgelse af de elever der går i talentklasserne i 15 kommuner.
Et meget interessant første resultat er at på drengesiden, hersker der stadig resultatorienterethed hos trænerne, som vel og mærke arbejder med drengene i den motoriske guldalder.

Dette kan ses på en over repræsentation af spillere født i 1.kvartal sammenholdt med 4.kvartal.

Forholdet er 3:1. Det vil sige 3 gange så mange går i talentklasserne af drenge født første kvartal, i forhold til sidste kvartal.

Det kaldes også RAE effekt, og det er en enkel måde at se om trænerne tænker resultater fremfor udvikling, og glemmer at fastholde og udvikle hele gruppen.

Men tallene fortæller et tydeligt sprog.
Trænerne er ikke dygtige nok, eller fanget i et system hvor det ikke er specielt smart organiseret.

Det interessante er at på pigesiden, der er der ingen forskel, så pigetrænerne gør noget meget rigtigt i forhold til drengetrænerne. De lykkedes bedre med at fastholde og udvikle alle spillerne.

Der fejler drengetrænerne