Har klubbens størrelse noget med omsætningen at gøre?

Gns omsætning

Gns størrelse  

211

256 Frederikshavn

136

175 Copenhagen

104

77 Brønderslev

93

77 Vanløse
76 38

Team Århus

63 45

Sunds

60 120

Benløse

59 56

Rødovre

0 55

AaB

En af mine påstande har altid været, at din klubs størrelse siger noget om, de ressourcer og mulighed de nu engang har.

Tabellen, viser at der er en tendens, men også afvigelser.

Tallet for den gns. Omsætning er igen klubbens omsætning sat i forhold til den gennemsnitlige omsætning for de 8 ligaklubber (AaB ikke medtaget).
Gns. er 100.

Det samme gør sig gældende for gns størrelse. Her er det de 9 klubber klubbers gennemsnitlige medlemstal sat til 100, og tallet ud for hver klub angiver hvor de ligger i forhold til gennemsnittet.

Trend.
De to største klubber målt på medlemmer, er også de to klubber med den største omsætning.
De 5 klubber med flest medlemmer, har 4 af de 5 øverste pladser.

De 4 mindste klubber, ligger blandt de 5 klubber med lavest omsætning, dog ikke rangeret efter størrelse.

Kommentarer:
Team Århus: Dygtige til at hente midler, trods det de er den mindste klub i denne sammenhæng.
Sunds: Lidt samme historie som Team Århus, de har dog ikke samme omsætning helt som i Århus.
Benløse: Her er der et potentiale, de melder selv ud at der er sket meget på sponsorsiden i indeværende sæson. Det bliver interessant at følge. Det er først rigtigt i sidste sæson klubben har brugt seriøse ressourcer på dette område.

Så en konklusion om at en klubs størrelse vil angive niveau i omsætning kan man ikke drage, men der er en meget klar tendens.
Så pengene spiller en meget vigtig rolle også i floorball, når guldet slutteligt skal placeres.