Team Danmark har indbudt til et seminar, hvor der skal debatteres om værdisættet for talentudvikling i dansk idræt. Noget af det mest spændende at diskutere og debattere, så må indrømme, at jeg så meget frem til denne dag. Men ak, i ens indbydelse var der lige en dato, 7/11, det er jo her mindstemanden fylder 5 år, så selv om ens hjerte brænder for dette felt, så må junior komme i første række.

Men de der nu ikke kan komme, blev bedt om at sende deres refleksioner, i forhold til det materiale vi har fået ud.

Her gik min kommentar primært på turneringen, og du kan læse den herunder:

 

MEN, jeg savner voldsomt en ting, nemlig turnering.

Alle de gode ord og tiltag omkring talentudvikling, det ryger fløjten hvis vi ikke snakker turneringsform og struktur hos forbund!

Jagten på DM medaljer hos klubtrænere er vigtigere end talentudvikling, dermed spændes ben for talentudvikling, og i stedet bliver det, resultatorienteret.

 

Selvklart skal du have kamp, det er her du bliver bedømt, men balancen er:
# Bevare sulten hos spillerne så de ikke er udbrændte for tidligt
# Mange forbund vil have spillerne ud til mange vigtige ting, vil det ikke være bedre at skære ned på stævner/kampe mod at der trænes mere

 

Hvis forbund ikke indretter deres turnering efter LTAD, så ender vi mere eller mindre samme sted som vi gør nu, no doubt at HUSET nok skal rykke noget, men ikke det vi gerne vil.

 

Hvis det stadig er voldsom overvægt til de udøvere der er født tidligt i årgange, ja så har vi svaret på vores anstrengelser.

 

Herhjemme syntes jeg DBU har fat i det rigtige med mange af deres tiltag, men på deres U-landshold er der overvægt af 1.-2.kvartals spillere, så de er ikke i mål endnu.

 

I Sverige syntes jeg Innebandy (Floorball) har sat noget meget interessant i søen
De snakker om hvordan skal vi organisere vores turnering, frem for at gentage år efter år http://www.innebandy.se/sv/Nyheter/2010-SIBF/Dags-for-Tavlingskonferens/

 

Så har de ligeså prøvet at sætte ord på deres udviklingsmodel
http://www.innebandy.se/sv/Utveckling/Spelarutveckling/Utvecklingsmodell/

 

Hvor de har lavet tiltag omkring turneringsstruktur, alt sammen meget kraftigt inspireret af LTAD.

 

Snakker jeg med vores morgentrænere i fodbold og håndbold, kan de rigtig godt lide morgentræning, for her skal de ’blot’ gøre udøverne dygtigere på deres kompetencer, mens der i deres klubhold er anden form for træning. Her er der fokus på resultatet.

 

Tager jeg udgangspunkt i SPLISS model, og oversætter den til dansk
Step 1 – Fundamentet, er den økonomiske ramme der er sat, jo flere midler, jo bedre muligheder for at understøtte de næste steps

Step 2– Organisation og politisk struktur. Når du har økonomien, skal du sætte din organisation og hvilken struktur og retningslinjer du gerne vil have.

Step 3 – Få de rigtige folk ind og hvor mange timer kan de ligge

Step 4 – Talentidentifikation og systemet til at lave udvikling

Step 5 – Didaktik i arbejdet med step 4

Step 6 – træningsfaciliteter

Step 7 – Trænerniveau/uddannelse

Step 8 – Internationale erfaringer

Step 9 – Videnskabelige erfaringer

 

Så er det STEP 4 der er interessant, de fleste har ATK, men INTET om turnering og struktur. Samt at mit indtryk er, at mange helt elementært glemmer at bruge krudt og energi på 1-5, men hopper direkte til 6 og 7.

 

Denne lavede jeg til vores ungdomstrænere i fodbold, men i princip kan du skrive en hvilken som helst idræt ind i dette

 

Motiv: At vinde

Motiv: At udvikle

Spillere der bliver valgt er oftest de fysisk stærke og de højeste Alle spiller, målet er at udvikle førsteberøring, at have bolden i egne rækker og
Der er kun lidt plads på holdet for yngre, mindre gode motorisk udviklede spillere. Fodbold er udemokratisk Alle har samme ret til at spille, uden hensyntagen til fysik og tekniske niveau
Fra 8 års alderen meget er placeret på det taktiske Kampe er til for at udvikle og prøve det af vi træner. Taktik er mindre vigtigt
Spillerne bruger for det meste lange afleveringer. Der spilles hurtigere end deres tekniske niveau. Målmanden spiller oftest bolden langt Alle spillere skal involveres. Der er overvejende korte afleveringer og driblinger. Målmanden spiller nærmeste spiller
Der er ikke meget tid brugt på at bygge spillet op. Ofte bliver bolden spillet forbi midtbanen Bolden flytter sig fra forsvar til midtbane og videre til angreb. Kommunikation og samarbejde er nøgleord
Når der angribes, er der få skift fra den ene til den anden side Angrebet bygger på at skabe plads for at trænge igennem forsvaret
Trænerens instrukser er med henblik på at vinde kampen og rækken. Spillerne skal aflyde træneren, som giver ordrer på sidelinien Træneren motiverer holdet, med henblik på at hver spiller skal dygtiggøre sig. Spillerne selv bestemmer deres bevægelser og roller på banen, uden trænerens indflydelse
For at vinde, bliver spillerne lært at snyde, at lave fælder, at narre dommeren. Alt sammen snyd Spillerne skal lære at respektere sportsmanship, ærlighed og loyalitet overfor holdet
Holdets taktik er udtænkt af træneren, der er ikke plads til flair! Hver enkelt er tilladt at prøve deres tekniske færdigheder af
Det er de samme spillere der spiller, og der skiftes ikke meget ud. Spillerne har faste pladser. Alle skal have lige meget spilletid, og alle skal spille
Effektiv indlæring sker ikke ved at spille 11 mod 11 Effektiv indlæring sker ved at spille med mindre hold, så alle har meget mere boldberøring
Meget træning er lagt på at udvikle fysisk styrke, da det giver hurtigst resultater Miljøet de skal trænes i, skal være så de spiller under alle mulige forhold, så de bliver vant til at træne og spille med lidt af hvert
For at vinde, er der under træning en traditionel måde at lære på For at forstå spillet og lære færre fejl, skal der være simple spil/kampe under træning
Tvivlsomme metoder til at opnå en sejr er tilladt. Det er sejren der tæller For børn er det vigtigere at udvikle mennesket gennem sport(fodbold)

 

Så for at runde af, hvis du ikke har turnering med inde over i dine overvejelser, så vil dette I skriver og som jeg er helt enig i
Udvikling – fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje!

Målet for talentudvikling i Danmark er at skabe verdensklasse senioratleter og ikke ungdomsverdensmestre. Derfor er talenternes langsigtede udvikling vigtigere end, at talenterne opnår kortsigtede resultater. Konkurrencer og tilhørende ungdomsresultater er en vigtig og integreret del af talentets sportslige udvikling, men må aldrig blive selve målet for talentudviklingen.

Det er afgørende for dansk talentudvikling, at de ansvarlige trænere, ledere og forældre har en udviklingsorienteret tilgang til talentudvikling, og har fokus på at udvikle talenternes sportslige og personlige færdigheder.

 

Levereglerne i forbindelse med udvikling i dansk talentudvikling:

  • Fokus på talentets langsigtede sportslige udvikling frem for den kortsigtede præstation. Træning foregår efter principperne i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK).
  • Anerkendelse af talentet (og træneren) for talentets tilegnelse af nye færdigheder i stedet for talentets gode sportslige resultater i en tidlig alder.
  • Udvælgelse eller identifikation af talenter sker på baggrund af multidimensionelle faktorer (bl.a. motoriske, fysiske, antropometriske og psykologiske potentialer) og så sent som muligt i den pågældende sportsgren (post-puberteten).

 

 

Ikke komme til udtryk, hvis det ikke sættes ind i en kontekst der handler om turneringsform og struktur…hvordan vil vi have vores turnering hvis vi skal lave OPTIMAL talentudvikling