Vallensbæk måtte trække holdet fra den landsdækkende liga. Der er ikke kommet noget ud om, hvad det kommer til at betyde for Vallensbæk, men for blot et par sæsoner siden, der oplevede Herlev den samme situation, da de ønskede at trække deres førstehold. Jeg spurgte Peter Holm, der sidder i bestyrelsen i dag i Herlev, og har været med i mange år i klubben, om hvad det egentlig betød for dem og hvilke konsekvenser det fik.

Herlev oplevede for nogle sæsoner siden at måtte trække deres førstehold, hvad var historien dengang?

Til sæson 2011-12 var vores 1.hold tilmeldt i 1.division. Vi havde rykket holdet ned fra ligaen, med en plan og forhåbning om at starte på en frisk i 1.division, med øget fokus på udvikling af egne unge spillere. En plan, der blev vurderet som realistisk. Af mange forskellige årsager lykkedes det ikke at føre planen ud i livet. Uanset ihærdige menneskers ihærdige indsats, var resultatet var klart nok: Da det blev august/september stod vi uden et 1.hold. De få trofaste der stod tilbage (og tak for det) var i hvert fald ikke nok til et hold.

Hvad havde I af hold?

På herresiden havde vi tilmeldt 4 hold. Foruden 1.holdet var det er 2.hold i 2.division, der bestod af kapable veteraner som kun spillede kampe, og så 3. og 4.holdet i 3.division, begge gennemførte bredde- og hyggehold. En ganske stor herresenior-afdeling.

I ønskede at trække Jeres førstehold, men hvordan så TU på dette?

Det afslog de, med begrundelsen at vi havde flere andre herrehold, og klubben skulle ”trække spillere op”.

Der var bare det problem, at spillerne på 2., 3. og 4.holdet havde absolut intet ønske om at spille 1.division. Og når spillerne ikke VIL, så KAN klubben jo ikke. Det er helt ude i hampen at tro, at man kan ”trække spillere op” eller tvinge nogen til noget som helst, i det der grundlæggende er frivillig foreningssport. De stopper jo bare, eller skifter til naboklubben. Mit eget hold Herlev Hotboys (som var 4.holdet) har nok en ganske unik holdånd, men selv den ville aldrig i livet række til at stille op 20 gange for at tabe med mindst 20 mål hver gang. Så kunne vi nok finde på bedre ting at tage os til. Hvor ville den sportslige pointe i øvrigt være?

Sagt med andre ord: Hvis bestyrelsen havde sagt ”javel”, fulgt meldingen fra DaFU og lukket hold nedefra, ja så var hele herreafdelingen lukket på ganske kort tid.

For os at se, var dette slet ikke et spørgsmål om Herre 1 skulle lukkes, for det var allerede faktum. Det var udelukkende et spørgsmål om hvordan, og hvorvidt alle de glade breddespilleres hold skulle ryge med i købet, eller ej. Og det var vi meget ærlige og omhyggelige med at forklare TU. Alligevel var svaret: ”træk spillere op”.

Hvad skete der derefter?

Jamen der skete det, at det ikke-eksisterende Herre 1 udeblev holdet 3 gange, og klubben blev ramt af en sand regn af bøder. En bøderegn der blev endnu større end frygtet, fordi DaFU valgte at tolke reglerne således, at et lavererangerende hold der spillede når et højererangerende udeblev, ikke bare blev taberdømt men OGSÅ blev regnet som ulovligt udeblevet. Og udløste flere bøder endnu. En tolkning jeg slet ikke mener der er basis for i reglerne.

Det blev en dyr omgang. Bøderne kom jo oveni turneringsgebyret på 13.500 kr. for Herre 1, som vi HAVDE betalt, og som vi gennem hele forløbet var indforstået med, var tabt for os. Men vi skulle åbenbart straffes to gange.

TU skal jo følge reglerne, så kunne TU have gjort anderledes?

DaFU’s ansatte skal i den daglige administration følge reglerne, men udvalgene har da ret til at give dispensationer, hvis det tilgodeser sportens bredere interesser. DaFU’s vision er, at så mange som muligt skal dyrke floorball på det niveau, de ønsker. Hvis den vision havde nogen vægt, skulle de have dispenseret fra reglen.

TU svarede jo netop heller ikke, at de ikke havde mandat til at dispensere fra reglen. De svarede at det ville de ikke fordi Herlev havde ”op til flere lavererangerende herrehold”.

De burde have givet os den dispensation, frem for at vi som klub skulle bankes i knæ af bøder. Bøder, som ramte de ihærdige sjæle der blev i klubben og kæmpede for den, mens folk der bare trak på skuldrene og skred, var ude over dét problem. De allermest trofaste klubmennesker føler sig jo næsten som rene idioter i disse sammenhænge.

Nu ser vi jo, at Vallensbæk har fået dispensationen, gad vide om de er helt sluppet for at betale turneringsgebyret også? Godt for Vallensbæk uanset hvad, men hvorfor fik Herlev så ikke lov??? Med mindre dette igen handler om at hensynet til prestigeprojektet ”landsdækkende liga” … selvom vi jo alle fik at vide, at krav og straffe ville blive strengere, og ikke det modsatte!

Faktisk havde I allerede vistnok to sæsoner forinden, stillet forslag om at ændre dette, men det blev stemt ned, hvorfor tror du? Hvad betød det for Jer som klub efterfølgende?

Da vi stillede forslaget første gang, var det motiveret af, at vi havde haft hold midt i ”talrækken” der var kollapset. En ikke helt så akut situation, men argumentet om at trække i spillere gælder stadig. Hvorfor skulle et måske fint-fungerende lavest-rangerende hold midtvejs i sæsonen smides i en anden og måske meget hårdere kreds, fordi andre spillere var skredet?

Og ja, forslaget faldt. Vi solgte det vel ikke godt nok, og ok – det er jo et problem som vel kun de større klubber med mange hold kendte. En toneangivende person i DaFU tog ordet og advarede mod at det ville gøre turneringen til et ”tag selv bord”. Der har desværre været en tendens de senere år til krav, regler og straffe, for at støtte op omkring nogens ideer om hvad der ”seriøst”.

Umiddelbart betød det, at vi blev langt mere tilbageholdende med at tilmelde hold, efter historisk at have haft en tendens til at være optimistiske og at alle hold skulle være turneringshold.

Selve reglen, hvilke gode ting og dårlige ting ser du i reglerne? Hvordan så du gerne reglen endte med at blive?

Drop den elendige regel. Man skal kunne trække et valgfrit hold. Ingen klubber tilmelder og betaler turneringsgebyr, for hold som de ikke regner med, kan gennemføre turneringen. At ærlige hårdtarbejdende klubmennesker tager fejl og medlemmer pludselig bare ikke gider mere, skal de ikke straffes yderligere for. Trækker man fra de højeste rækker, kan man evt. lade klubben få karantæne 1-2 sæsoner fra de niveauer, for at undgå spekulation.

Desuden mener jeg man kunne nedsætte antallet af aflysninger og holdtrækninger, ved at afslappe reglen omkring spillere der skifter mellem hold i samme klub, i hvert fald mellem breddehold indbyrdes, og mellem senior og junior. Forstår ikke hvorfor de regler skal være så absurd stive. Fjern dem, evt. undtagen på tværs af skellet ml 1.division og 2.division. En klub med flere breddehold bør i en snæver vending lettere kunne bruge spillere på tværs af hold.