Onsdag aften holdte østklubberne fra de to bedste rækker et fællesmøde, for at snakke om tiltaget der hedder landsdækkende liga. Der er flere tiltag i udspillet fra DaFU som klubberne havde behov at mødes omkring og få vendt og drejet.

Mødet viste at der fra klubbernes side også er meget forskellige holdninger til den kommende landsdækkende liga. For den skal komme, men hvordan stien derhen skal være, ja det er der ikke helt enighed omkring.

Det positive, er at klubberne tager dette initiativ til at få snakket om dette meget vigtige emne, således at alle har mulighed for at komme til orde, og komme med deres synspunkter. Det handler om at klubberne sammen med DaFU skal finde det produkt, som vil have størst opbakning.

Selvsagt er økonomien også noget der fylder en del, med DaFU’s kuldsejlede økonomi i klar erindring for blot et par sæsoner siden, ja så glæder jeg mig over at vi i Danmark har ledere der tager ansvar og forholder sig kritisk til dette. Men samtidig er det fantastisk at DaFU melder ud, vi er villige til at smide midler i dette. Det er søreme et got udgangspunkt for videre forhandling.

Jeg spurgte alle klubberne fra de to bedste rækker en række spørgsmål, de svar jeg bringer her, viser hvilke nuancer der er mellem klubberne.

FFK ved Nikolaj Borg
Generelt er FFK’s holdning, at hvis de “store drenge” vil have lov til at lege landsdækkende liga vil vi ikke stille os i vejen for det. Det er dog vores vurdering, at vi som bredde-klub ikke får noget ud af en landsdækkende liga, og vi ønsker derfor ikke at betale til den som sådan.

I vores øjne er oplægget, som det ser ud nu, underfinancieret, og vil på den ene eller anden led komme til at koste os penge. DaFU er stadig ikke kommet sig over det økonomiske hul, som vi fik gravet os ned i for nogle år siden, og vi ønsker for alt i verden ikke at vi på ny skal ødelægge unionen og sporten ved at jagte luftkasteller.


Som klub er vi ikke klar til en landsdækkende liga og har som sådan ingen ambitioner i den retning. Men FFK er først og fremmest en medlemsdrevet forening, så hvis medlemmerne på et senere tidspunkt brænder for at deltage i en landsdækkende liga kan tingene sagtens ændre sig.
Umiddelbart virker det dog ikke til, at klubben bevæger sig i den retning.

På TV-fronten har vi ikke indtryk af, at den giver os som klub nogen egentlig værdi. Vi afventer stadig spændt at den første nye spiller dukker op efter at have set en kamp på Kanal Sport. Det er som sådan et fint initiativ, som måske på sigt kan føre til noget spændende, men nu og her mener vi ikke, at det har væsentlig betydning for os som klub eller sporten som helhed.

Når det så er sagt er det dog helt naturligt, at Kanal Sport stiller nogle krav for at transmittere kampene, så hvis klubberne ønsker TV er det vel kun fair, at der opstilles retningslinier for at leve op til disse krav.

Nu har der snart i mange år været talt om landsdækkende liga, og der har før været nedsat ligaudvalg m.m., som har skullet komme med forslag til, hvordan man kunne lave en landsdækkende liga. Derfor er det endnu mere ærgeligt, at forslaget kommer så sent og virker så forhastet, som det gør. Havde det i stedet været præsenteret som et oplæg til debat (som det helt klar har udløst), kunne det bruges som udgangspunkt til en frugtbar debat om, hvad der er den bedste vej at gå. Nu bliver det i stedet til et forslag, som man enten kan være for eller imod, og i dets nuværende form må vi i FFK sige, at vi er imod.

 

Helsingør ved Dan Egerup
1) Udfra de oplysninger der er lagt ud nu, er din klub klar til at spille i den bedste række efter næste sæson?
VI TROR PÅ 14/15

2) Hvad er Jeres bekymring omkring dette?
DET ER KLART ØKONOMIEN I AT KOMME RUNDT I DK

3) De fleste er ganske enige om at vi skal have en landsdækkende liga, hvornår mener du at I som klub vil være gearet til dette
VI ER VED AT VÆRE KLAR PÅ DEN ORGANISATORISKE DEL , DET AFPRØVER VI I ÅR
ØKONOMIEN ER KLAR TIL 14-15 . DET SE GODT UD LIGE NU :!

4) KanalSport har leveret gode produkter rent TV mæssigt, skal vi som klub ikke kunne leve op til et TV reglement?
KLART VI SKAL LEVE OP TIL DE KRAV DER STILLES ; OG GERNE MERE END HVIS VI VIL NOGET SERIØST MED SPORTEN , (jeg er fra den tid hvor fodbolden kom dette igennem der er ikke noget nyt i det der foregår ) DET ER KLART DET KRÆVER ER SEET UP:

5) Der er mange elementer i det at skulle være landsdækkende liga, hvilke finder I som klub positive og hvilke er negative?
NEGATIVT , DET FORESLÅET KUN 8 HOLD BLIVER DET IKKE FOR LIDT INTRESSANT FOR TV SEERNE? ER DER IKKE FLERE SPILLER I DK . DER HAR KVALITET NOK TIL LIGAEN MED FLERE HOLD ? VED IKKE OM DET ER POSETIVT ELLR NEGATIVT AT DE SPILLER DER ER I DAG SAMLES I MINDRE ANTAL KLUBBER . DETTE ER TO TILTAG TIL AT SKUBBE VORES SPORT UD AF SKYGGEN ::POSiTIVT

vores mening er OPMÆRKSOMHED : OPMÆRKSOMHED :OPMÆRKSOMHED .er vejen frem .

6) Fremadrettet, hvilke anbefalinger vil du give DaFU med arbejdet til den kommende landsdækkende liga
REGNER MED AT DAFU`S FORESLAG BLIVER STEMT NED PÅ REP:MØDET .
LAD NUVÆRENDENE LIGA KLUBBER KOMME MED IND I ARBEJDET TIL EN MODEL SOM KAN BRUGES OG ACC:

DET ER VIGTIGT AT DAFU OG KLUBBER HUSKER AT VI ARBEJDER SAMMEN OM DET HER : HVIS DER INGEN KLUBBER ER ER DER HELLER IKKE BRUG FOR DAFU. OSV.

Vanløse floorball ved Michael Skov
Mine svar følger på baggrund af Vanløse Floorballs bestyrelses holdninger, som afklarede i forbindelse med Turneringsudvalgets spørgeskemaundersøgelse i januar 2012. Vi er selvfølgelig lydhør overfor gode argumenter, men klubbens grundlæggende synspunkter fremgår nedenfor.

1) Vanløse Floorball vil som udgangspunkt ikke være klar til sæsonen 2013/2014. På det sportslige plan vil det kræve tilgang af spillere til klubbens ligahold. Organiseringen omkring ligaholdet vil ligeledes skulle styrkes. Økonomisk vil vi formentlig kunne få det til at hænge sammen ved at gnave på klubbens egenkapital i en opstartsperiode – men det går jo ikke på længere sigt.

2) Vi meldte ud, at vi var klar fra 2014/2015. Det vil give længere tid til at forberede klubben på de ændrede vilkår – og måske skabe mulighed for at matche de nye økonomiske rammer. De bedste spillere vil formentlig koncentrere sig i ligaklubberne, og hvis man ikke er med fra start – og har ambitioner om at være/blive ligaklub – så bliver det mange gange sværere sidenhen.

3) Vi tror, at vi er klar fra sæsonen 2014/2015 – det meldte vi også til Turneringsudvalget.

4) KanalSport har leveret nogle gode udsendelser – men der må stilles krav begge veje. Selvfølgelig skal klubberne leve op til nogle rimelige krav omkring afviklingen af TV-kampe, men der er nogle ting, som klubberne ikke selv er herre over – fx tilskuerkapacitet i hallerne, mulighed for at optage TV fra den modsatte side end tilskuertribunen osv. Mig bekendt er der kun en hal i Københavns Kommune, der vil kunne leve op til kravene, og det er Valbyhallen. KanalSport må leve op til nogle

5) Positivt: Formentlig flere spændende og mere lige kampe. Yderligere udvikling af de bedste spillere i landet. Mulighed for at skabe større opmærksomhed om sporten. Negativt: De gode spillere koncentreres på færre klubber (risiko for manglende spilletid). Vil kræve et bredere økonomisk fundament for klubberne. Spillerne vil skulle bruge en del mere tid på både træning og rejser.

6) Brug den nødvendige tid. Det er nødvendigt, at de involverede/potentielle klubber bakker op om ligaen, og at der er forståelse for de forskellige reglementer, DAFU er ved at udvikle. Lyt mest til de direkte involverede – der er formentlig nogle nuværende ligaklubber/1. divisionsklubber, der ikke er interesserede i at blive ligaklubber under den nye struktur – heller ikke på sigt.

 

PI floorball ved Charlotte Stenqvist

1) Udfra de oplysninger der er lagt ud nu, er din klub klar til at spille i den bedste række efter næste sæson? Nej.

2) Hvad er Jeres bekymring omkring dette? Vores målsætning er ikke at spille i ligaen, vi vil gerne beholde det nuværende nivaeu med et hold i 1. div. resp. 3. div.

3) De fleste er ganske enige om at vi skal have en landsdækkende liga, hvornår mener du at I som klub vil være gearet til dette. Aldrig.

4) KanalSport har leveret gode produkter rent TV mæssigt, skal vi som klub ikke kunne leve op til et TV reglement? Jo, men spørgsmål er om idrætten er så stor som TV kræver for at blive god TV.

5) Der er mange elementer i det at skulle være landsdækkende liga, hvilke finder I som klub positive og hvilke er negative? Vi kan på ingen måde dags dato leve op til hverken ungdomshold eller dommere.

6) Fremadrettet, hvilke anbefalinger vil du give DaFU med arbejdet til den kommende landsdækkende liga. Det skal være økonomisk forsvarligt også for de mindre klubber.