Talentudvikling er et område der nok altid vil være genstand for debat, i indlægget om hvem der er bedst til at talentudvikle kom der en kommentar fra Morten Lorentzen, som funderede over dilemmaet mellem at udvikle egne spillere kontra at hente udlændinge.

Ingen tvivl om at alle ønsker den bedste række skal være så stærk som muligt, men hvad med talentudviklingen i forhold til denne?

For der hvor dansk bordtennis kunne rykke, var vist flere klubber fik bedre uddannet trænere og bedre træning, samt at flere klubber satsede meget mere bredt på at udvikle.

Det er tankevækkende at der faktisk er en del penge i spil i form af mider til spillere, men det er forsvindende få klubber der har penge til trænere!

Træning
Omvendt kan man sige at de gode og dygtige spillere da snildt kan træne selv. Men hvis ønsket er at have en brede træning for flere af de gode spillere, det vil sige fra senior og ned til junior. Så giver det god mening at have en træner.

Samme træner kan så ligeså have ansvaret for den yngre gruppe fra drenge og ned, eller endnu bedre, at det er et træner team der deler ansvaret.

Synergi
De fleste har nok oplevet den synergi det giver når mange gode spillere træner sammen.
Det ville være ganske ønskeligt.

DBTU elitecenter
Men DBTU er en udfordring her, for de allerbedste spillere er at finde inde på centeret fra senior til ungsenior-junior. Men det skaber en interessant problemstilling. På den ene side er det at samle de bedste spillere et sted ganske fornuftigt, men problemet er at det giver den almindelige klubtræning bagslag, når de bedste spillere ikke er der.

Bedre klubtræning
Det kunne man komme over, ved at sige torsdag er lukket om eftermiddagen i Brøndby, og spillerne skal hjem og træne i egne klubber (for vest klubber ikke just muligt).

Dette har jeg tidligere skrevet om i dette indlæg.

De trænere der er tilknyttet centeret, skal så denne torsdag ud på skift i de forskellige klubber, for at være med på træningen.
Det at have en DBTU træner ude i klubben, tror jeg vil være ganske god investering. For jeg tror rigtig mange klubber gerne vil have den viden og sparring som det vil give.

Fri tilmelding
Men udover dette, så kunne det være ganske interessant at lave væsentlig om på den bedste række. Det ene der kunne gøres, var at lave fri tilmelding til de to øverste rækker. Ja det vil betyde at man ikke vil ane om det er 5 hold eller 14 hold der tilmelder sig? Men det kan man komme om, ved at stille krav til spillernes ratingtal.

Det som fri tilmelding vil betyde, er at det vil skabe mulighed for at klubber ikke skal bruge mange sæsoner på at rykke op sæson efter sæson.

Hjælpe klubberne
Det vil også betyde at de klubber som har et godt ungdomsarbejde i gang, har mulighed for at kunne tage springet lettere op, for ofte vil klubben støde på det problem, at klubbens førstehold spiller for lavt til de(n) gode ungdomsspiller, som så søger videre, og ofte ser man at den pågældende klub går noget ned.

Ja det vil give nogle udfordringer med at lave de to bedste rækker, men det er intet til hinder for at dele sæsonen op i 3.

1)      Indledende grundspil
2)      Mellemspil hvor rækken deles over i to
3)      Slutspil

For så at sikre kvalitet i den bedste række, kan det tænkes ind at der er nogle forudsætninger der skal være opfyldt:
Træner med vist uddannelsesniveau
Niveau på ungdomssiden
Du kan selv tænke dig flere.

Men hov jeg skrev jo der var to ting der kunne tænkes ind, og det andet, det må du vente med at læse om lidt endnu.