At lære at sætte skru i en bold er vigtigt i bordtennis. Jo tidligere spillerne får lov at lege med at sætte skru i bolden jo bedre. Ved at øve sig med at skru i bolde, bliver det nemmere for spillerne at sætte forskellige former for skru i boldene.

Så er der nogle spillere som er naturtalenter og for hvem det er en leg at skrue.

Skru sættes i bolden ved at bruge underarm og håndled. Det er deres bevægelser der gør hvordan du træffer bolden og dermed sætter skru i bolden.

For nye ungdomsspillere er det en god ide at træne at bruge underarm og specielt håndled, så spillerne får en fornemmelse for at sætte skru i en bold.

Dette trænes bedst ved at lave en række simple øvelser som spillerne skal forsøge at beherske.

Underskru:
En flaske eller andet placeres X-antal meter borte fra spilleren. I første omgang skal bolden sendes ud forbi flasken, og kunne trille tilbage forbi flasken. Dette sker ved at sætte underskru i bolden.

Øvelsen kan så bygges videre ved at bolden til sidst skal komme retur til spilleren.

Som variation kan flasken flyttes længere væk i takt med at spilleren forbedrer sig.

Sideskru:
To flasker placeres med 3 meters afstand til hinanden. Spilleren står X antal meter væk og skal nu lave sideskru, så bolden skruer ud og tilbage igen i mellem de to flasker.

Der kan igen varieres med at lave afstanden mellem flaskerne mindre og sætte flaskerne længere væk.

Dette er to enkle eksempler på hvordan der kan arbejdes med skru. Der findes en mængde række øvelser, det er kun din egen kreativitet der sætter grænser.

Udfordre dig selv og andre
Men husk det handler om at udfordrer spillerne til at prøve at se om det kan lade sig gøre.

Den erfaring og øvelse de erhverver sig ved disse øvelser, skal så overføres til spillet ved bordet. Specielt det at kunne serve med skru skulle gerne kunne udnyttes.

Gode server
Nogle spillere er det helt naturligt at have gode server, mens andre har mere vanskeligt ved det. Men for alle spillere er det en god ide at tage en kasse bolde og øve sig. Det skader ikke at øve sig på en række forskellige server. Alle kan lave en kort serv, men kan du også lave en kort serv med underskru?

Jo flere gange du øver dine server, jo større sikkerhed og kontrol får du.

Du kan få lidt inspiration ved at se disse 10 server

Advertisement