Som klub kan man have forskellige behov i forhold til at få nye medlemmer til klubben. Nedenstående ideer er alle nogen andre klubber har prøvet og hver haft succes med. Vælg den strategi som I som klub tror på, og sørg for at der er vilje og mennesker til at udføre den, ellers virker det ikke.

Afhængig af hvilken aktivitet I laver, så husk at der skal være mulighed for træning og træner til de nye spillere/hold som klubben vil få, og sørg for at have rigeligt med frivillige til de arrangementer I laver.

Sommerferieaktivitet:
De fleste kommuner afholder sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommunen. Tilbyd floorball som en aktivitet i en uge i sommerferien. Kommunen sørger for alt det administrative, I skal blot oplyse om tidsrum, pris og hvad det kræver at deltage, samt hvilken aldersgruppe det henvender sig til.

Vær opmærksom på:

Pris, jo lavere jo flere vil deltage.
Tidsrum, jo længere, jo flere vil deltage, det er en billig pasningsordning for forældrene.
Aldersgruppe, hvem er det vi vil have?
Udstyr, hvad gør vi med stave, det er ikke alle klubber der har børnestave, enten kan der lånes af en skole som mulighed, eller også foreslå kommunen at de

Efterårsferieaktivitet
Som klub kan det være en god ide at lave efterårsaktivitet, den kan fungere på samme måde som sommerferieaktiviteten. Men den kan også være som et tilbud til de lokale SFO’er, hvor de kan komme på skift og spille med. Dermed skabes der interesse hos en pæn stor gruppe, selvom mange vil være på ferie, og en hvis procentdel af disse vil overveje at melde sig ind i klubben efterfølgende.

 Plakater og foldere (nyt hold)
Klubber kan have behov for at erhverve nye medlemmer, og ønskes der at bruge traditionelle former som plakater og foldere, så skal I have følgende i baghovedet. På materialet er det en god ide at skrive at der søges spillere til et nyt hold! Mange vil afholde sig fra at reflektere, da de ikke føler sig gode nok. Men ved de at det er et nyt hold der starter op. Så ved de at alle er på samme ’niveau’. Dermed skulle klubben gerne få flere nye medlemmer.

Plakater kan hurtig laves, der findes via nettet en lang række floorballbilleder det er muligt at bruge, såfremt klubben ikke selv råder over et digitalkamera.

Lokalavisen
Brug lokalavisen til at indsende korte kampreferater eller andet, som kan være relevant. Der er mange i et lokalområde der læser lokalaviserne, og det er en god måde som klub at synliggøre sig, og dermed den mulighed det er at få nye medlemmer.

Det som er vigtigt er at klubben skriver hver gang der er spillet, og at klubben selv leverer det journalistiske indslag. Være reel og beskriv kampene nøgternt.

Aviserne vil ofte være interesserede i at bringe den slags kampreferater, men det er vigtigt at de kommer fast! Og ikke kun når holdet vinder.

Det kan være en god ide at skrive om klubbens ungdom frem for klubbens førstehold. Dermed kommer der fokus på ungdommen, og i lokalmiljøet vil de fleste vide at der i floorballklubben sker aktiviteter for børn og unge. Samtidig skal det ikke undervurderes hvor meget det betyder for børn at kunne se sig selv i avisen, og hvad det betyder for forældrene.

Det er en god og nem måde at rekruttere til ens ungdomsafdeling.

Millionær ideen
På et hold, det være sig et ungdoms eller andet hold, oprettes en spilleklub hvor der kan spilles på lotto, oddset eller tippes. Spillerne eller deres forældre spiller på skift for et bestemt beløb en gang om ugen. I tilfælde af gevinst deles gevinsten, så den der spiller modtager halvdelen, og resten går i holdets kasse.

Et svensk pigehold gjorde dette, og ramte jackpot da en af fædrene scorede en milliongevinst, ingen tvivl om at det er et attraktivt hold at komme til at spille på.

Det er en god ide at lave en skriftlig aftale, samt at den der spiller offentliggør hvad der er spillet på.

Firmastævne
En god måde at tjene penge til klubben på er ved at arrangere en firmaturnering over en enkelt dag. Lav stævnet med minifloorballregler, på den måde kan i have to baner i en almindelig hal. Med det lave antal spillere på holdet, er der mulighed for selv mindre firmaer i at komme ud og have en sjov dag. Der skal blot være 3-4 spillere, mens der til et fodboldhold skal være mindst 11.

Laver I et godt arrangement, har I mulighed for at tage kontakt til de deltagende firmaer og høre dem ad, om det var noget der kunne have deres interesse, at I arrangerede et floorballstævne for deres forretningsforbindelser.

Dermed har I igen mulighed for at lave en pæn slat penge, samt profilere Jer og sporten.

Blandt de deltagende firmaer, har I igen mulighed for at tilbyde dem muligheden for at lave et tilsvarende arrangement for deres forretningsforbindelser, og dermed ruller det forhåbentligt.

Sponsorstævne
For de sponsorer som I har i klubben, kan det være en god ide at lave et sponsorstævne. Det kan laves som almindeligt 5 mod 5, eller minifloorball, lad der være smørrebrød og øl/vand ad libitum, så sponsor føler de får value for the money. Naturligvis skal I som klub ikke investere flere penge, end hvad I får ind fra sponsor!

Ved at lave dette arrangement, har sponsor mulighed for at få noget for sine penge.

SFO træning
Som klub kan I tilbyde træning/leg på kommunens SFO(er). Ideen er at mange SFO har et behov for at tilbyde ’attraktive’ aktiviteter til de børn der har deres dagligdag i en SFO. Hvis floorballklubben tilbyder en gang om ugen at stå for en times ’leg og spil’ i gymnastiksalen. Økonomisk kan klubben selv varetage aflønning af træner, men kan ligeså indgå i dialog med SFO, om at de betaler for den time træneren er der. Det vil være en udgift på 40 timer over et helt år.

For floorballklubben er det selvklart at en hvis del af ungerne vil have lyst at komme ned og begynde at spille i floorballklubben. Men samtidig er det vigtigt at den(de) træner benytter, laver et meget positivt arbejde, vil forældrene have et positivt indtryk af klubben, med de deraf følgende fordele.

SFO cup
En god ide for at profilere sporten lokalt, men ligeså for at hverve nye medlemmer, her er der gode muligheder ved at arrangere en SFO-Cup. Sørg for at lave en spændene indbydelse til de forskellige SFO’er, og samtidig er det en god ide at have en personlig kontakt til SFO’en. Hav for øje at placere arrangementet indenfor et tidsrum der hedder 13.30-16, da I hermed vil have mulighed for at få de fleste med.

SFO-cuppen kan naturligvis afholdes for en enkelt, eller for flere.

Sørg for at der til alle deltagerne vil være et diplom, og omkring selve turneringen, så er det en god ide at spille minifloorball. Dermed er der mulighed for at have 3-4 baner på en almindelig håndboldbane. På den måde kan I have en del i aktivitet samtidigt. Endvidere kan i dele turneringen op i A, B og C, og her er det efter niveau. Dermed møder de andre på lige niveau, og dermed have en mere sjov og jævnbyrdig turnering. Hvis I som arrangør laver det således at hver SFO kan tilmelde et hold i A og C, så har I alle de gode og de idrætssvage børn, i en gruppe, og en stor mellemgruppe.

Skolemesterskab
At indbyde skolerne til et kommune/bymesterskab, er altid en god ide. I Jeres indbydelse skal I specificere hvilke alderstrin det er for.

Krav til førsteholdsspillere – klubudvikling – ungdomstræning
Krav til medlemmer, 1.holdsspillere være med på ungdomstræning en gang om måneden. Dermed får I nogen dygtige hjælpetrænere, og ungerne vil finde det fedt at have dem med. Samtidig vil det gøre ungdomsspillerne mere interesserede i at komme og se 1.holdet spille, og dermed skabe mere liv til hjemmekampe.

De spillere der ikke vil være med på ungdomstræningen, kan ikke spille på førsteholdet. Som klub vil man tabe spillere på dette, men hvis alle på førsteholdet er indstillet på at hjælpe til, så har klubben på sigt, en utrolig styrke.

Kontingenttyper
Som klub kan der opereres med forskellige kontingenttyper, eksempelvis kan I som klub have et reduceret kontingent, vælges der at bruge det, frem for fuld kontingent, så forpligter indbetaler sig til at hjælpe klubben et antal gange i løbet af en sæson.

Fordelen for en klub er at den ved hvem det er som er interesseret i at hjælpe, og der skal ikke bruges tid på det.

Dommere
På samme måde kan der laves et dommerkontingent, som er væsentlig lavere, til gengæld skal indbetaler dømme mindst 3 kampe den kommende sæson.

Tilbyde at der kan indbetales enten en eller to gange. Vælges der at indbetale kontingent en gang, så spares der kr.100,- frem for hvis der indbetales 2 gange årligt.

Fordelen er at klubben får flere penge i kassen hurtigt, og slipper for at lave en del administration.

Hurtig SMS kontakt

Til tider kan det være nyttigt at komme hurtigt i kontakt med alle på et hold, hvis I som klub bruger CONVENTUS, er dette muligt 

Dommerproblematik
En klub bliver hver sæson pålagt et antal dommeropgaver. Det er ikke altid lige let at finde dommere i klubben til alle opgaverne.

Derfor kan det være en fordel at gå sammen 2-4 klubber, således at klubberne deles om alle tjanserne. Selv om der står at det er X-Købing der er sat på som dommere, betyder det jo ikke at dommerne skal komme fra den klub. Det kan sagtens være dommere fra to forskellige klubber.

Ved at gå sammen et par klubber, bliver der flere dommere at vælge mellem, og hvis kun en fra egen klub, så kan det være at der hjælp at hente fra en af de andre klubber.

Alle klubber har problemet med at kunne stille dommere, derfor er det en god ide at et par klubber går sammen og hjælper hinanden.

En anden mulighed er at klubben selv støtter sine dommere med et beløb for hver kamp de dømmer.

På kontingentet kan der ligeså opereres med to typer, et fuldt som er for dem der ikke dømmer, og et lavere for de der dømmer. Medlemmerne kan selv vælge hvilken type kontingent de vil betale. Klubben får dermed hurtigt overblik over emner der gerne vil være dommere. Ved at melde sig som dommer på denne måde, forpligter den enkelte til at dømme et fast aftalt antal kampe pr. sæson.

Arrangere et større stævne, få lokal omtale

En ide til at både tjene penge, og få lokal omtale, er at arrangere et stort stævne. I planlægningen af et sådant stævne skal I tænke på:
– Tidspunkt i forhold til sæson (er det som et optaktsstævne, eller er det social hyggestævne efter sæsonslut)
– Hvor kan vi tjene penge (bespisning, kiosk, øl/vand mm)
– Hvor mange frivillige kræves der
– dommer til kampene
– overnatning til gæstende hold
– reklame for Jeres stævne (Er der en stor førstepræmie, så skal der nok komme mange hold).

At arrangere et stort stævne, kræver megen planlægning og det er vigtigt at kunne uddelegere ansvar. Til gengæld vil klubben få inddraget en række frivillige som vil løfte opgaven, og være med til at skabe sammenhold på tværs af holdene i klubben.

Sponsorering hvordan
Alle ønsker et sponsorudvalg, de bidrager i snit med 5% af omsætningen, hvorfor ikke lave et udvalg for dem der ligger flest midler i klubben, således at klubben bliver attraktiv at være i. Bjarne Ibsen

Men der er en lang række muligheder for at sponsorere, men det kræver en ting, og det er en person som har tid, og som gerne har kontakter.

Husk at når I snakker sponsorering, så er det meget lærerigt at stille Jer i sponsors sted. Hvad vil han få ud af at få en reklame på Jeres trøjer?

Hvad har I at tilbyde, som en sponsor ville finde er værd at ofre penge på?

Husk endelig at hvis I laver en aftale om tryk på trøje, hvem står for udgiften til at trykke dette, tænk hvis det beløb er højere end det som sponsor betaler, så er det en skidt aftale.

Sørg derfor altid at have en oversigt over hvad der vil være af udgifter i forhold til indtægter!

Målrettet pressestrategi
At bruge lokalpressen er benyttet af mange klubber. Men prøv at overveje at gøre følgende:

Nævn altid de mindste først i artikler og er der billeder så lad det være af de yngste spillere igen. De bedste spillere skal altid nævnes som det sidste, hvis de skal nævnes.

Betydningen af at nævne de yngste spillere først går at alle i lokalområdet opfatter klubben som et sted der gør noget for deres ungdom.

I stedet for at læse om et førstehold, kommer ungdommen igen og igen i fokus. Blandt de unge ser de at her sker noget, i forhold til andre idrætter hvor de ikke får samme opmærksomhed.

Derfor vil der være en større søgning til den klub der laver en målrettet pressestrategi for at lokke nye unge spillere til klubben.

Du har garanteret aldrig hørt om Vester Skerninge Tennisklub på Fyn. De har 4 doblet deres medlemstal for unge på 2 år, og har nu 120 unge der spiller tennis. Tennis har indenfor de seneste år mistet halvdelen af alle deres medlemmer, så er det tankevækkende at en lille klub kan få den succes de har haft.

http://www.vstennis.dk/ kan du læse mere om klubben.