Kender du en pigespiller, så er det godt gået for dem er der ikke mange af i Dansk Bordtennis. De der er, ja de er desværre, og undskyld piger, ikke specielt gode. På spindesiden er dansk bordtennis bare ikke specielt skrappe, om end der i ny og næ dukker et ekstraordinært talent op.

Spørgsmål
Men måske er det på tide, at tænke anderledes. Formanden for DBTU’s breddeudvalg skrev engang en artikel (for 15-20 år siden vel) i det nu hedengangne Bordtennisblad. Den hed noget i retning af, hvad er det som er30 cmhøjt?

Svaret
Det er så høj en dynge der er med diverse pigeprojekter i bordtennis når du stabler alle papirerne ovenpå hinanden.

Nu blev den artikel skrevet for 15-20 år siden, men hvis vi du skulle tro at antallet af pigespiller er stigende og niveauet tilsvarende, siden den dengang dygtige formand i BrøndbyPer Madsen, skrev de ord, så tro om igen. Hvis du byder ham en kop gevalia som de fås i Sverige, så vil han sikkert uddybe artiklen.

Ikke meget innovativt.
Igennem rigtige mange år, har DBTU kørt med relative smalle trupper på pigesiden, det har betydet god træning for de få spillere, som også er blevet dygtigere. Men set over det lange forløb, så har denne model ikke været en succes! Piger og damejunior er ikke just blevet bedre sammenlignet med de andre europæiske lande. Så hvad så nu, er det tid at prøve noget andet?

Kvalitet
Måske, selv tror jeg på det vil gavne med bredere trupper og flere regionale træningssamlinger. Retorisk vil de fleste stille spørgsmålet: Ved at samle flere spillere på flere samlinger, så vil det ikke give samme kvalitet, som hvis du samlede de allerbedste jo.

Det er en interessant pointe, for det er netop sådan DBTU har gjort i årevis, uden den store succes. At samle de bedste piger, det har ikke skabt bedre spillere.

Få flere aktivireret
Jeg tror det handler om at skulle have bredere trupper, og have flere piger med fra flere klubber, samt få flere trænere involveret. Lav flere samlinger regionalt, hvor der er mulighed for at træne mere sammen. Ja det betyder et lavere niveau på samlingen, Men, v d at åbne op for flere piger kan komme på en samling, vil det betyde, at også at flere piger ude i klubberne bliver bedre, samt at flere piger rent faktisk bliver bedre. Ved at lave flere regionale træninger, får DBTU flere trænere gjort bedre, da det at få lov at arbejde med nogle af de ’dygtige’ spillere ,alt andet lige, vil det udvikle trænerne.

Den udvikling tager de sig med hjem i deres klubber, og forhåbentlig bliver det så til glæde for klubbens spillere.

Mere samarbejde regionalt og lokalt
Det at lade flere piger få muligheden for at blive involveret i DBTU fællestræning, burde løfte niveauet ude i klubberne, men ligeså skulle det gerne betyde, at pigerne bliver fasthold i sporten, frem for nu, hvor de stopper, om end ikke i hobetal…men så i en lind strøm.

Prøv at se nedenstånde tal:

År

Antal piger 0-18 år

1988

1142

1991

949

1995

577

1999

391

2003

335

2007

326

2011

347

 Av min arm ville jeg sige, og det burde have fået nogen til at råbe op

Fastholdelse
Ved at fastholde dem i længere tid, får de også trænet mere og der er en større mulighed for at få etableret et bedre klubmiljø, specielt for pigerne, ude i klubberne.

Nu er vi fremme ved det som jeg tror, kan være med til at give et løft til pigesiden. Nemlig at der kommer flere piger ude i klubberne, at der bliver arrangeret flere ting for dem. Der skal skabes langt bedre klubmiljøer for pigerne!

Arrangementer for pigerne
Noget af det der burde arrangeres med det samme, var et yngre pige regionsstævne. Lav 1-2 hold fra forskellige regioner, lad dem spille en holdturnering efterfulgt at en individuel turnering. I begge arrangementer spilles der om alle placeringer.

Hermed kommer der en række kampe og pigerne får spillet en masse bordtennis, og de får ikke mindst set, at bordtennis også er for piger.

Lidt for langhåret, næ egentlig ikke
Hvis jeg nu skulle være rigtig hippieagtig, så ville jeg faktisk foreslå, at der blandt alle de piger der deltog, blev lavet hold på tværs af regionerne!

Dette skulle have to formål.
Det ene at skabe relativt lige hold, så det bliver nogle jævne og tætte kampe mellem alle hold.

Det andet, og det er det langt vigtigste, at pigerne på tværs af regionerne, danner sociale bånd hinanden i mellem.

De sociale relationer
Nu rabler det vist, vil en eller anden tænke, men nej, målet er netop at pigerne skal fastholdes i sporten, derfor er det utrolig vigtigt at ALLE pigerne møder nye piger og de får dannet flere sociale relationer mellem hinanden, dermed er der også et øget incitament til at fastholde dem i sporten. Hvilket er afgørende, hvis vi vil løfte pigesiden i dansk bordtennis.

Mit forslag vil være i løbet af en sæson:

At der arrangeres mindst 4 fællestræninger, over en weekend, ikke nødvendigvis med overnatning.

At der afvikles to regionsstævner som beskrevet ovenfor.

At alle pigerne, der er med i ovenstående,  får tilbud om deltagelse i et udenlandsk stævne (som fælles arrangement)

Drop EM
Da pigerne ikke just har niveauet til at spille med til et EM, så brug pengene på dette, det vil skabe langt mere udvikling.

Udviklingen skulle gerne gøre at Danmark igen kommer med til EM, og kan gøre en god figur. Men som det er nu, og undskyld piger, så er det spild af penge at sende dem til EM. Brug pengende langt mere fornuftigt.

Fokus på vækst
Dette skulle være nogle af de tiltag, der kan gøre der kommer mere fokus på pigerne og at der er flere piger der træner mere, som så igen vil resultere i en større bredde og dermed forhåbentlig en stærkere top ad åre.

Men hånden på hjertet, tror du selv på dette bliver gennemført, eller tror du på at DBTU fortsætter ad samme rille, og med sikkert samme succes som i de foregående 20-25 år?

Eller har du selv tanker om hvordan der kunne skabes bedre pigespillere.

Old but still rocking
For alt ære og respekt for at Annie Ramberg og Susanne Pedersen stadig kan være med på allerhøjeste niveau i Danmark, det burde have fået alarmklokkerne til at ringe, at de to meget vindende damer rundede de 50 år, og det er snart nogle år siden, og stadig kan gøre sig gældende!

Tid at tænke nyt…
Dette er ikke løsningen nødvendigvis, men et eksempel på hvordan opgaven kunne gribes ad, for som det kører nu, så er det ikke optimalt, og jeg har svært ved at se der sker noget udvikling.

Ovenstående er ikke løsningen, men som jeg skrev, et input til at der skal ske noget nyt, der er sikkert andre der har gode bud på hvad der kunne ske.

Ideer findes
En af de dygtige trænere i dansk bordtennis, har da forelagt hans tanker om pigebordtennis for DBTU’s bestyrelse, så vi er da to der bekymrer os 😉