Idrættens Analyse institut laver en lang række undersøgelser af vilkårene i idrætten. Således har de sammen med Bjarne Ibsen og andre stået bag undersøgelsen frivilighed i de danske foreninger.

Her dykker de ned i en del tal og fakta via de spørgsmål der er stillet. For at det skal være valid data, er det naturligvis et repræsentativt udsnit af danske foreninger der er blevet spurgt.

Hvor kommer pengene fra
Det interessante er at foreninger har oplyst, hvor deres indtægter stammer fra.

Rigtig mange foreninger nedsætter et sponsorudvalg, og det er rigtig fint, men for en dansk gennemsnitsforening, så kommer blot 10% af indtægterne faktisk herfra.

Der hvor langt de fleste penge kommer til en forening, det er via kontingentet. Faktisk stammer 60% af indtægterne herfra.

Hvad med et medlemsudvalg
Det som så kan få en til at fundere er, rigtig mange foreninger nedsætter et sponsorudvalg, som bruger energi på at finde indtægter, nogen med større succes end andre.

Men hvor mange foreninger har egentlig et medlemsudvalg?

Kvalitet udfra klubbens værdigrundlag
Hvor mange foreninger gør egentlig noget aktivt, for at skabe bedre rammer og vilkår og kvalitet i deres tilbud, til deres medlemmer.

For jo mere kvalitet, jo bedre er chancen for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Hvor mange foreninger har egentlig et medlemsudvalg?

Kvalitet, hvordan?
Ingen tvivl om at der sker rigtig meget ude i det danske foreningsliv, men hvis det er på medlemmerne man tjener flest penge, så åbner det op for det enkelte spørgsmål, hvad gør du for at skabe kvalitet i din forening, så der kommer flere medlemmer, og de der er der, får lyst at blive. 

Eksempel på succes
Fremad Valby er en fodboldklub, som har taget forskellige andre aktiviteter på programmet. De er faktisk eksemplet på en meget stor succes. De er på relativ kort tid gået fra 400 medlemmer til 800 medlemmer. Hvad er opskriften på den succes:

Jo samme tilbud til alle medlemmer, ikke noget med 1.hold i ungdomsårgangene. Alle får samme kvalitet i træningen, alle får samme goder. Der er ingen klub i klubben.

Ingen løn, men sammenhold
Trænerne, de har faktisk mistet det de fik i ’løn’, til gengæld har klubben gjort noget for sammenholdet blandt trænerne, ved at arrangere fællesspisninger og fælles ture, således det er en samlet trænergruppe, der kender værdierne for klubben.

Det har haft en enormt afsmittende effekt som kan måles direkte på medlemstallet.

Godt gået