Regnskabet slutter 30. juni 2022.

Der er mange positive elementer at tage med fra Viborgs regnskab, som relaterer sig til sidste sæson i Superligaen. Omkring regnskabet udtaler klubben:

Viborg FF. Prof. Fodbold A/S forventer også et overskud i det kommende regnskabsår i niveauet 10-15 millioner kroner. Heri indgår en forventning om en top-10-placering i 3F Superligaen, spillersalg, investeringer i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling, ligesom resultatforventningen også afspejler deltagelsen i kvalifikationen til UEFA Europa Conference League.

Det interessante er at Viborg har en målsætning der hedder undgå nedrykning og at der er budgetteret med de indtægter.

Viborg står særdeles stærkt til, men klubben har et spillerbudget der også tilsiger at de vil ligge med i den tunge ende af Superligaen, klubben kan således nok klare en nedrykning, men Viborg skal helst etablere sig fast i Superligaen.

Da Viborg ikke er lønførende, så er udfordringen hele tiden at de vil miste de dygtige spillere til klubber der kan give mere i løn. Det giver så Viborg indtægter, klubben kan bruge på at investere.

Men også at klubben gerne skal blive ved med dygtigt at kunne hente spillere ind, som er mere værd end det Viborg henter dem til.

Der hvor Viborg gerne skal ende, er at klubben på deres nettoomsætning er stærke nok, til at kunne distancere fra holdene der vil ligge og kæmpe om nedrykning.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterViborg oplyser ikke i deres regnskab dette, men det ligger nok omkring de 20 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgViborg oplyser ikke i deres regnskab hvad de har haft af indtægter på spillersalg

Opmærksomhedspunkter

Rød
Gul
GrønOmsætning mere end fordoblet dette skyldes dog at forrige regnskab relaterede sig til 1.div
Seneste tre regnskaber har givet overskud på 9,6 mio
3.regnskab med sorte tal i træk
Soliditet på 78
Lønandel i forhold til nettoomsætning er på 56 (81 året før)
Gæld i forhold til aktiver er på 22%
Gælden er 7 mio mindre fra 23,5 mio til 16,5 mio
Egenkapital er øget til 58,8 mio fra 50,4

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidedelvistSeneste to regnskaber forefindes
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnejingen oplyser om dette

Ejerforhold

Better Holding 2012 – 50%
Reedtz fodbold Aps – 50%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende.

Viborg har på fornem vis styrket klubbens økonomi.

Økonomisk karakterbog A-E
2018C+
2019C+
2020B
2021B
2022A+

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her har Viborg bygget på.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andre indtægter, men da Viborg ikke har oplyst transferindtægter er denne ikke medtaget

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år10,8 mio
Seneste 5 år1,1 mio
Seneste 3 år9,6 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

For perioden 2011-2015 er det ikke oplyst i regnskabet med antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i centrum.

Da ikke alle klubber er kommet med deres 2022 regnskab, så er tallene til og med 2021.

Når Viborg ligger på 10, betyder det at klub ligger på 10% af den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle Viborg sælges, ville prisen være omkring de 25 mio, men det er en pris der er stigenede

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

AGF, Viborg og FC Midtjyllands tal er for regnskabet for 1/7-30/6 2022, så er de øvrige klubbers data fra et regnskab der er et år ældre!

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning som er med andre indtægter og transfer.så er der klubber der ikke oplyser deres transferaktivitet, og derfor vil det ikke være fair at lave denne sammenligning.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

UEFA financial fairplay

UEFA’s anbefaling var at en klub ikke ligger over 70% i klubbens lønandel for alle ansatte i forhold til klubbens nettoomsætning.

Dette er lavet om og bliver indfaset, så klubberne kun må bruge 70% af den samlede omsætning (ikke nettoomsætning) på lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + agenthonorar + afskrivninger spillertrup.

I nedenstående er det et estimat, hvor lønsum trænerstab dog ikke er medtaget, da det ikke er meldt ud hvad det dækker over præcis. Ligeså er lønsum spillertrup et estimat.

UEFAs har tidligere haft anbefalingen af en klub ikke kunne bruge mere end 70% af spillertruppens løn i forhold til netto omsætning. Her er billedet

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

De klubber der er børsnoterede, der er værdien opgjort i forhold til kursen og her er værdien af klubberne, og det er egentlig det udgangspunkt værdien for klubben er (25.september 2022)

FCK – 790 mio
Brøndby – 317 mio
AGF – 211 mio
Silkeborg – 174 mio
AaB – 40 mio

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening (Opgjort vinter 2022)

Kilde: Viborgs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement