Regnskabet slutter 30. juni 2022.

AGF kommer for 4. regnskab i træk ud med overskud, og det er er noget der afkræver respekt, for AGF har blot en enkelt gang siden 1997 haft overskud, og det med blot 84.000kr i 2008. Så AGF har fået styr på forretningen, og klubben har både løftet deres omsætning og indtjening, og AGF ligner en klub der i den grad banker på top 2-3 i Danmark!

Specielt hvis AGF kommer med i Europa og henter penge via gruppespil og hvis/når AGF for alvor begynder at tjene penge på spillersalg, hvor AGF halter efter andre klubber, så kan AGF faktisk blive førsteudfordrer til FC København.

For på nettoomsætningen, der er AGF foran Brøndby og FC Midtjylland og OB og AaB er sat for alvor.

Nuvel, nu er AGF første klub med 2021/22 regnskab, så når netop FCM og Brøndby kommer med deres regnskab, bliver det for alvor interessant om påstanden holder, om at AGF banker på helt i toppen økonomisk!

I 2014 lavede AGF deres måske vigtigste transfer, da de hentede Jacob Nielsen ind som ny direktør i klubben.

AGF er opbygget så der er flere segmenter, og i nedenstående er det selve fodboldsegmentets data der er benyttet i de fleste sammenhænge

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. AGF er ofte ikke med i europæisk sammenhæng.
SponsorindtægterAGF har i den grad bygget på, og når klubbens stadion står klart, så vil de kunne øge mere. I 2016 var AGF op igen i Superligaen, dengang havde de 44,5 mio i indtægter. I dag har klubben 73,6 mio. Det er 6,6 mio mere end FCK, hvis tal dog er 1 år ældre.
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, men AGF tjener fornuftige penge
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
AGF henter ikke penge på denne konto som udgangspunkt, hvilket skyldes de ikke er nået langt de sidste to forsøg.
SpillersalgAGF tjener penge på spillersalg, men det er dog ikke oplyst specifikt i regnskabet. Dog ville det nok overraske mange at AGF i seneste regnskab solgte spillere for et MEGET pænt to ciffret millionbeløb, men at selve transferbalancen blot var på 6,3 mio

Opmærksomhedspunkter

Rød
Gul
GrønNettoomsætning op med 30 mio i forhold til forrige regnskab
Transferindtægter op med 20 mio i forhold til forrige regnskab
Seneste tre regnskaber har givet overskud på 54 mio
4. regnskab i træk med sorte tal
Soliditet er på 59 (86 i forrige regnskab)
53% udgør personaleomkostninger af nettoomsætning
På UEFAs nyeste FFP ligger AGF på 30%
Gæld i forhold til aktiver er 41% (ned fra 65%)
Egenkapitalen er øget til 101 mio
Sponsorindtægter er gået op med 9,2 mio til 73,6 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

AGF er en af de klubber der oplyser mest i deres regnskab af danske klubber!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelseja
Spillersalgnejingen oplyser om dette

Ejerforhold

Anpartsselskabet af 10. juni 1997 (Hans Vestergaard) – 15-20%
N.Horup Holding (Henning Norup) – 5-10%
Nørkjær Larsen Holding (Kim Larsen) – 15-20%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende.

Økonomisk karakterbog A-E
2018B
2019B
2020A
2021A
2022A

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her har AGF bygget på.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andre indtægter.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år-0,4 mio
Seneste 5 år55,0 mio
Seneste 3 år54,0 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

AGFs primære gæld er leverandørgæld som er på 33,5 mio

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i centrum.

Da AGF er første klub med 2021/22 regnskabet, så er tallene til og med 2021.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle AGF sælges, ville prisen være omkring de 400 mio

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

Da AGF er første klub der er kommet med regnskabet for 1/7-30/6 2022, så er de øvrige klubbers data fra et regnskab der er et år ældre!

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning som er med andre indtægter og transfer.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat.

FC Midtjylland ligger markant højere end forrige regnskab, men det skyldes bonus for deltagelse i gruppespil i Champions League. Ligeså ligger der hos Brøndby en bonus på cirka 20% for at vinde DM.

Det gør AGF ikke ligger langt efter Brøndby og FC Midtjylland.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

FCM har en bonus fra CHL gruppespil, og gør deres løn har taget et hop op.

UEFA financial fairplay

UEFA’s anbefaling var at en klub ikke ligger over 70% i klubbens lønandel for alle ansatte i forhold til klubbens nettoomsætning.

Dette er lavet om og bliver indfaset, så klubberne kun må bruge 70% af den samlede omsætning (ikke nettoomsætning) på lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + agenthonorar + afskrivninger spillertrup.

I nedenstående er det et estimat, hvor lønsum trænerstab dog ikke er medtaget, da det ikke er meldt ud hvad det dækker over præcis. Ligeså er lønsum spillertrup et estimat.

UEFAs har tidligere haft anbefalingen af en klub ikke kunne bruge mere end 70% af spillertruppens løn i forhold til netto omsætning. Her er billedet

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

De klubber der er børsnoterede, der er værdien opgjort i forhold til kursen og her er værdien af klubberne, og det er egentlig det udgangspunkt værdien for klubben er (25.september 2022)

FCK – 790 mio
Brøndby – 317 mio
AGF – 211 mio
Silkeborg – 174 mio
AaB – 40 mio

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening (Opgjort vinter 2022)

Kilde: AGF regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement