Regnskabet slutter 30. juni 2022.

Der er overskud hos FC Midtjylland og der er ingen tvivl om at FC Midtjylland har en solid økonomi, men FC Midtjylland oplyser ikke alt i deres regnskab.

Det skal med at det er klubben i deres gode ret til, og der er intet til hinder for det klubben har valgt ikke at oplyse i deres seneste regnskab.

FC Midtjylland har valgt IKKE at oplyse hvad klubbens nettoomsætning er eller hvad klubbens samlede omsætning eller hvad klubben rent faktisk har i transferindtægter

I klubbens regnskab udtaler klubben

I årsrapporten for 2020/21 er udmeldt et forventet resultat før skat i niveauet DKK 75-90 mio. Ændringen i resultatet før skat kan primært henføres til stigende af- og nedskrivninger af transferrettigheder samt til stadighed stigende omkostninger til afvikling af kampe m.v

FC Midtjylland endte med et overskud på 27,1 mio. Det er markant mindre end forventet, men FC Midtjylland tjener faktisk penge, hvad MANGE klubber ikke gør!

I forhold til det kommende regnskab, der udtaler klubben

Som følge af realiserede og forventede transfers samt deltagelse i UEFA Europa League forventer FC Midtjylland A/S et resultat før skat for 2022/23 i niveauet DKK 0 til DKK 5 mio.

Det gør det ret interessant at FC Midtjylland faktisk blot forventer et regnskab i balance, FC Midtjylland har de seneste 5 år haft samlet overskud på 156 mio. Nu kan FC Midtjylland have nogle strategiske investeringer der gør at FC Midtjylland ‘blot’ kommer ud med et regnskab i balance, men det er interessant at den klub der har vist økonomisk format og har tjent penge over de seneste fem regnskaber, forventer regnskab i balance.

FC Midtjylland har investeret markant i spillertruppen og har hentet spillere for 95 mio, hvilket er højeste beløb i klubbens historie. Dette er uden Anders Dreyer der er hentet til efter regnskaber et sluttet.

Køb af ny klub?

Efter regnskabet er det kommet frem at FC Midtjylland er i dialog med den portugisiske klub FC Mafra, der er placeret i næstbedste række. Der er ikke nogen oplysninger om hvad prisen kunne være, men Marcelo (tidligere back hos Real Madrid), skulle have købt 70% af klubben for cirka 50 mio, så hvis FC Midtjylland skal overtage klubben, så er det spørgsmålet om de overtager 100% eller 51%, men det er en særdeles interessant investering for FC Midtjylland.

Vil Benham sælge?

Det er blevet spekuleret i om Matthew Benham der ejer 70% af klubben er interesseret i at sælge sin ejerandel til Anders Holch Povlsen. Sker det, så vil Benham tjene ganske solidt på sin investering. Interessant er det også hvad en af Danmarks rigeste vil med klubben. Med værdier på omkring de $10 mia, så er han en markant spiller! Det er næppe ejerens egne penge der skal ind i klubben, men derimod øge omsætningen, via de selskaber som han enten ejer eller samarbejder med.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. FCM har ikke oplyst hvad de har af indtægt her
SponsorindtægterFCM oplyser ikke i deres regnskab dette
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Deltagelse på dette niveau er vigtigt for FCM
SpillersalgFCM oplyser ikke i deres regnskab hvad de har haft af indtægter på spillersalg

Opmærksomhedspunkter

Rød
GulGælden er steget fra 106 mio til 141 mio
GrønOverskud på 27,2 mio
Overskud 4 af de seneste 5 regnskaber
Soliditet er fornuftig (68)
Gæld i % af aktiver er fornuftig og på 32%
Egenkapital er steget 280 mio til 307 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesideja
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelseja
Spillersalgnejingen oplyser om dette

Ejerforhold

Matthew Benham – 70%
Anders Holch Povlsen – 30%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende.

FC Midtjylland har gode karakterer.

Økonomisk karakterbog A-E
2018B
2019A
2020B
2021A-
2022A-

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her har FC Midtjylland i de to seneste regnskaber ikke oplyst deres nettoomsætning, og derfor er det et estimat.

Præmiepenge for deltagelse i europæisk sammenhæng er således
2021: 150 mio
2022: 45,7 mio

Et bud kunne således være at FC Midtjylland med ovenstående tal ligger på en nettoomsætning der kunne hedde:

2021: 220 mio
2022: 120 mio

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år59,1 mio
Seneste 5 år156,3 mio
Seneste 3 år32,9 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

I 2021 ligger FC Midtjylland højt, dette da truppen nok har fået en bonus på 40% for deres succes i Champions League

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i centrum.

Da ikke alle klubber er kommet med deres 2022 regnskab, så er tallene til og med 2021.

Når Viborg ligger på 10, betyder det at klub ligger på 10% af den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle FC Midtjylland sælges, ville prisen være omkring de 750 mio, men det er en pris der er stigende

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

AGF, Viborg og FC Midtjyllands tal er for regnskabet for 1/7-30/6 2022, så er de øvrige klubbers data fra et regnskab der er et år ældre!

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning som er med andre indtægter og transfer.så er der klubber der ikke oplyser deres transferaktivitet, og derfor vil det ikke være fair at lave denne sammenligning.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat.

Transferkøb

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

UEFA financial fairplay

UEFA’s anbefaling var at en klub ikke ligger over 70% i klubbens lønandel for alle ansatte i forhold til klubbens nettoomsætning.

Dette er lavet om og bliver indfaset, så klubberne kun må bruge 70% af den samlede omsætning (ikke nettoomsætning) på lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + agenthonorar + afskrivninger spillertrup.

I nedenstående er det et estimat, hvor lønsum trænerstab dog ikke er medtaget, da det ikke er meldt ud hvad det dækker over præcis. Ligeså er lønsum spillertrup et estimat.

UEFAs har tidligere haft anbefalingen af en klub ikke kunne bruge mere end 70% af spillertruppens løn i forhold til netto omsætning. Her er billedet

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Egenkapital

Antal ansatte

Dette over hvor mange årsværk der er samlet set i klubben. OB oplyser ikke dette i deres regnskab for fodboldsegmentet, og er derfor sat til 0.

Transferrettigheder

Sponsorindtægter

Kun de klubber der har oplyst deres sponsorindtægter er medtaget.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

De klubber der er børsnoterede, der er værdien opgjort i forhold til kursen og her er værdien af klubberne, og det er egentlig det udgangspunkt værdien for klubben er (25.september 2022)

FCK – 790 mio
Brøndby – 317 mio
AGF – 211 mio
Silkeborg – 174 mio
AaB – 40 mio

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening (Opgjort vinter 2022)

Kilde: FC Midtjyllans regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement