Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at det er et regnskab der er påvirket af covid19.

AB rykkede ned i 2.division tilbage i 2017, og er ikke lykkedes med at rykke op igen. Da der cirka er 5 mio i forskel i TV penge, vil en oprykning for AB til 1.division betyde ret meget økonomisk.

AB er en af de klubber der ikke oplyser klubbens nettoomsætning, og derfor er det et estimat med afsæt i følgende model:

Nettoomsætning = ((personaleomkostninger / defineret %sats) * 100) + årets resultat.

AB får en del røde anmærkninger, men da økonomien i klubben er smal, vil det ikke koste mere end 5 millioner, så er klubben på fin fode igen. Men det ser ikke ud til der lige er den person!

Problemet for AB er blot at de ikke har en rentabel økonomi, og i 2.div er de vigtige indtægter på sponsor og matchday, og her står AB til at skulle forbedre sig, hvis det skal være mere rentabelt..

Klubben ligger ellers fint til at kunne bruge en strategi om at hente unge spillere fra FC Nordsjælland, Lyngby og FC København, som ikke får kontrakt, det er en mulighed der kunne satses mere på, vel vidende at de spillere kan være der i kort tid.

Dette fremfor selv at udvikle spillere, her ligger der en besparelse der kan bruges på klubbens 1.hold! Men det ville skære i hjertet at gøre sådan!

AB er udfordret, for i ledelsesberetningen for seneste regnskab skriver AB:

Væsentlig usikkerhed om fortsat drift
Man forhandler om udvidelse af selskabets kapitalberedskab, og det er ledelsens forventning, at dette samt positive pengestrømme fra driften og fortsatte fordelagtige betalingsbetingelser hos selskabets kreditorer vil kunne give tilstrækkelig likviditet til at gennemføre selskabets planlagte aktiviteter i det kommende år.
Det er naturligvis behæftet med stor usikkerhed, om disse tiltag vil kunne gennemføres og være tilstrækkelige, men det er ledelsens vurdering, at dette er tilfældet.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDa AB spiller 2.division, er der ikke det store at hente her
SponsorindtægterSponsorindtægterne er ikke store hos klubben
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaEr lukket land for AB
SpillersalgAB kan ikke tjene store penge her, da spillere fra 2.division ikke går for det store

Opmærksomhedspunkter

Rødklubben oplyser ikke nettoomsætning (hvad de er i deres gode ret til)
Soliditet på -156
Klubben bruger 97% af indtjeningen på løn (estimat)
Gælden er på 256% af aktiviteterne
Negativ egenkapital på -2,3 mio
GulUnderskud 4 af seneste 5 regnskaber, samlet på 3,2 mio
Grøn

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
SpillersalgnejSamlet sum oplyst

Ejerforhold

John Andersen 10-15%
PD Holding 10-15%
OS Holding 33-50% (Torben Oldenborg)
DAH Aps 33-50% (Dan Axel Holst)

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet, da der ikke er spillersalg, er total omsætning ikke medtaget.

AB har som tidligere nævnt valgt ikke at oplyse klubbens nettoomsætning, som derfor er et estimat. Klubben er ikke forpligtet til at oplyse dette

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg.

Overskuddet i 2014, skyldes gældseftergivelse på 10,1 mio

Seneste 10 år0,7 mio
Seneste 5 år-3,2 mio
Seneste 3 år-1,7 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben samt til hvem gælden er til. I 2014 får AB eftergivet gæld på 10,1 mio

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Da AB ikke har haft købt eller solgt spillere de seneste sæsoner, er det ikke medtaget.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Da AB ikke køber spillere, er dette ikke medtaget

Tilskuerudvikling

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle AB sælges, ville prisen være under de 500.000.

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/&, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

Klubberne der spiller 2.division den kommende sæson er medtaget her.

Thisted oplyser stort set ingenting i deres regnskaber (hvilket de er i deres gode ret til), Frem og HIK har foreningsregnskaber, og Hillerød er helt nystartet som selskab og derfor ikke afleveret deres første regnskab.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Antal ansatte

Antal af ansatte er antal årsværk som er nævnt i regnskabet.

Gæld i alt

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: AB regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement