I 2005 rykkede B93 ud af 1.division, og har siden da været at finde i 2.division, dog med en enkelt kedelig afstikker til Danmarksserien.

Der er dog sket ændring i ledelsen hos klubben, og der er tale om personer med stærk kapital i ryggen, så spørgsmålet er hvor er B93 på vej hen.

Det seneste regnskab, har skrevet en af mest intetsigende ledelsesberetninger, som hverken indikerer det ene eller det andet, og med en klub med den flotte historik, fortjenes bedre.

Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter består i at drive B93’s Divisionshold i fodbold.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 – 31.12.21 udviser et resultat på DKK -1.730.384 mod
DKK -657.591 for tiden 01.01.20 – 31.12.20. Balancen viser en egenkapital på DKK 4.251.182.
Efterfølgende begivenheder
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser

Således er hele ledelsesberetningen!

I nyhederne omkring klubben har der været to store og interessante i forhold til ejerforhold og kapital.

Først og fremmest har 93.global Aps overtaget 25% af ejerandelen og det selskab er ejet af 14 forskellige, og største andel er 15%. Blandt ejerkredsen her er de mere kendte Pilou Asbæk, Mathias Zanka Jørgensen og Anders Lindegaard.

meldte B93 ud i december at H5 Capital, ville overtage 34% af aktierne, dette mod et et indskud af 150.000 NTG-aktier samt kontanter i kontraktselskabet.

Aktierne har en værdi på pænt over 50 millioner kroner, hvis de bliver solgt nu, men det er ikke planen. I stedet skal afkastet fra aktierne bruges på den langsigtede udvikling i selskabet og klubben.

Men, nok er Alexander Hansen indtrådt i bestyrelsen hos B93, i seneste regnskab er den likvide beholdning nok steget til 5,2 mio fra 0,9 mio, men der optræder ingen aktier.

Dette kan der være en forklaring på, at det ikke har nået at komme på plads inden regnskabet sluttede 31. december. B93 melder nyheden ud den 7. december.

I CVR registreret skal dog oplyses hvis der er ændringer i ejerkredsen, og her fremgår H5 Capital ikke, så noget kan tyde på at handlen ikke er gennemført endnu, og vil ske senere!

H5 Capital handler i forskellige brancher, og har aktiver for over 2 mia, og der er ingen grund til at tro handlen ikke skulle blive til noget, specielt da ejeren Jørgen Hansen er gammel B93’er.

I meddelelsen fra B93 står der bla:

Han (Alexander Hansen) er på samme tid overbevist om, at der ligger gode muligheder i at gøre B.93 til en klub som udvikler og sælger spillere til større klubber i både Danmark og udlandet.

Der er ingen tvivl om B93 har leveret mange dygtige spillere til øverste hylde, men skal B93 profitere af det økonomisk, så skal B93 i Superligaen.

Det rejser det enkle spørgsmål, er B93 tilfreds med at talentudvikle og sende spillerne mere eller mindre gratis videre, for spillersalg fra 2.division er ikke noget der giver kroner i kassen, eller vil klubben højere op?

At de to nye ejerkredse går ind med hjertet ses i hvad klubben er vurderet til, og her er B93 ikke mere end 100.000kr værd, hvis der bruges Markham Multivariate model, men værdien af klubben vil stige med oprykning(er).

Skal B93 rykke op, kræver det markante investeringer, for Esbjerg SKAL sætte sig tungt på den ene plads til oprykning, og så er der kun en plads at spille om, og der er flere seriøse bejlere til dette.

OmrådeNote
TV pengeDa B93 spiller 2.division, er der ikke det store at hente her
SponsorindtægterSponsorindtægterne er ikke store hos klubben
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaEr lukket land for B93
SpillersalgB93 kan ikke tjene store penge her, da spillere fra 2.division ikke går for det store

Opmærksomhedspunkter

Rød14. underskud i træk (sidste overskud var i 2007)
Løn ligger på 113% af nettoomsætning (estimat)
Gulstørste underskud i selskabets historie, dog ‘kun’ 1,7 mio
GrønSoliditet på 77
Aktiver for 5,5 mio (2020=1,5 mio)
Gælden udgør 11% af aktiverne
Gæld næsten halveret fra 1,1 mio til 650.000
Egenkapital på 4,2 mio (2021 = -18.000)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

B93 15-20%
LLJ Holding 33-50%
RS Invest 10-15%
AKPK 5-10&
93.global 20-25%

Den reelle ejer er dog Sharon Jensen, via LLJ holding, men andelen er på 40%, tilbage i maj 2021 var den andel 53%.

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet, da der ikke er spillersalg, er total omsætning ikke medtaget.

B93 har som tidligere nævnt valgt ikke at oplyse klubbens nettoomsætning, som derfor er et estimat. Klubben er ikke forpligtet til at oplyse dette

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg.

Seneste 10 år-9,6 mio
Seneste 5 år-5,3 mio
Seneste 3 år-3,8 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben samt til hvem gælden er til.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Da B93 ikke har haft købt eller solgt spillere de seneste sæsoner er nævneværdig karakter, er det ikke medtaget.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Da B93 ikke køber spillere, er dette ikke medtaget

Tilskuerudvikling

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle B93 sælges, ville prisen være under de 500.000.

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/&, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

Klubberne der spiller 2.division den kommende sæson er medtaget her.

Thisted oplyser stort set ingenting i deres regnskaber (hvilket de er i deres gode ret til), Frem og HIK har foreningsregnskaber.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Antal ansatte

Antal af ansatte er antal årsværk som er nævnt i regnskabet.

Gæld i alt

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: B93 regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement