Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at det er et regnskab der er påvirket af covid19.

Fremad Amagers ejere der startede sæsonen, ja ingen tvivl om ambitionen var Superliga og klubbens lønbudget, det var gearet til det, men klubben lå ikke med til oprykning, så efter to sæsoner uden sportslig succes og samlet underskud på 2 år på 50 millioner, så valgte ejerne i løbet af sæsonen at sælge til to amerikanske ejere, hvad de dog skulle med den klub, ja det er svært at sige, men noget kunne tyde på de skulle bruge klubbens gæld som et skatteaktiv i USA!

For det kneb med likviditeten, og så er det svært at betale lønnen.

Det blev lokale ejere der trådte til og overtog klubben, og som mange en klog fodboldmand har sagt, Fremad Amager har potentialet, men indtægterne er skræmmende små, og så er det svært at drive en klub. Således har klubben underskud på driften, allerede inden personaleomkostningerne medregnes. Det er for at sige det mildt, særdeles kritisk.

De nye ejere har alle mulighederne men det er også en særdeles lang rejse for klubben, for som der står i regnskabet.

For at selskabet skal kunne fortsætte driften frem til udgangen af sæsonen 2022/2023, er det et krav at der tilføres i niveauet kr. 25-30 mio. som ansvarlig lånkapital eller som en ren kapitaltilførsel. Beløbet er
opgjort før eventuelle transferaktiviteter.
Ledelsens aflægger årsrapporten med fortsat drift for øje.

Skal Fremad Amager fastholde nuværende niveau, så skal den nye ejerkreds enten selv spytte i kassen eller øge indtægterne.

Der hvor der kan øges, er på selve sponsorsiden, for spillersalg er der ikke meget af i 1.division, hvor det økonomisk batter!

De nye ejere, har tilkendegivet at de vil tilføre kapital, men skal der hvert år tilføres den sum penge, hvor der fratrækkes øgede sponsorindtægter. Så vil det over et par år stadigvæk være mange millioner de nye ejere skal ligge i klubben.

Så inden klubben kommer i Superligaen, så er der allerede tabt en del millioner. I podcasten 4påfoden, er der interview med en af de nye ejere, som taler om den lokale forankring.

I det seneste regnskab har Fremad Amager igen tabt rigtig mange penge i forhold til klubbens omsætning, og samlet set er der tabt 72 mio de seneste tre sæsoner, det er voldsomt mange penge for en klub i 1.division.

Sålænge ejerkredsen dækker dette underskud, så er der ingen ko på isen, og gælden er til at overse, da den blot er på 12,9 mio!

Den store udfordring ligger i at Fremad Amager, hvis de skal være sportsligt berettigede til 1.division, ikke kan skære meget mere end 5-6 mio på personaleomkostningerne, med mindre de vil tage turen ned. Vil klubben op, skal de nærmere skrue op!

Så ejerne, skal enten finde sponsorkronerne, eller fortsætte med at dække underskud og skaffe kapital.

Her er det så interessant hvad en ejerkreds gør, vil ny kapital være et lån, det enten som ansvarlig lånekapital, eller er det med renter? Vælger en klub at låne pengene, så skal de jo betales tilbage!

Udfordringen for ejerkredsen er at, skal de fastholde nuværende lønniveau, så skal de enten selv smide 15-20 millioner i klubben, eller øge indtægterne markant, og her er det primært sponsorsiden der kan afhjælpe.

Spørgsmålet er om klubben så kan lykkedes med det, ellers skal ejerkredsen hvert år smide 15-20 mio, og når du så efter 5 år har gjort det og tabt 75-100 millioner, vil ejerkredsen så fortsætte? Skal en klub tjene penge, skal den i Superligaen (og kunne holde sig der)

Hvis der var en sang der kunne dække situationen hos Fremad Amager, må det være The Smiths gamle sang There is a light that never goes out.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. TV penge fra 1.div er markant mindre end i Superligaen
SponsorindtægterKlubben har ikke oplyst dette i regnskabet, men det er ikke de store indtægter der er
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgLigger en klub i 1.div, så er der sjældent spillersalg af det store

Opmærksomhedspunkter

RødDer er tabt 72 mio de seneste tre regnskaber
Underskud på 22,5 mio
Aktiver for blot 2,2 mio
Soliditet på -470
Gælden i forhold til aktiver er 570%
Egenkapital på -10,7 mio
Gul
GrønGælden er faldet fra 50 mio til 12,9
Egenkapitalen forbedret fra -43,2 mio til -10,7 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Lars Hein 25%
Magnus Kjøller 25%
Morten Nielsen 25%
Thomas Søgaard-Andersen 25%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende.

Økonomisk karakterbog A-E
2017D
2018D
2019E
2020E
2021E

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Fremad Amager har ikke oplyst nettoomsætning, og det er derfor et estimat med afsæt i denne model:

Total omsætning = ((personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet. Beløbet er som sagt et estimat, og det er samme model der er brugt, men Fremad Amager burde ligge højere end 4,4 mio!

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg. og Fremad Amager har tabt mange penge, de seneste 3 år har den tabt 65.000kr hver eneste dag!

Seneste 10 år-85,8 mio
Seneste 5 år-82,8 mio
Seneste 3 år-72,0 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Powerindex

Dette afspejler klubbens niveau, i forhold til den klub der har den største post med personaleomkotninger. Ligger en klub på 50, betyder det at den har 50% af klubben med højeste personaleomkostninger. Over tid viser det om klubben følger med udviklingen blandt toppen af dansk fodbold, eller om afstanden bliver større.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Financial Fairplay

UEFAs anbefaling er at klubber skal ligge på 70%. Dette måles ud fra hvad klubben samlet bruger på (lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + transferrettigheder + agenthonorar) / omsætning

Lønsum til spillertrup og trænerstab kendes ikke, så de tal er et estimat.

For Fremad Amager ligger klubben meget langt over.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat. Årsløn er inklusiv pension.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle Fremad Amager sælges, ville prisen være 1 krone

Benchmark med øvrige klubber

Medtaget er de klubber, som Fremad Amager spillede 1.division som dækker dette regnskab.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

I samlet omsætning er det kun fodbold segment som er indeholdt.

Spillerkøb

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat.

Antal ansatte

Antal af ansatte er antal årsværk.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Financial fairplay

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%, efter denne model

(lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + kontraktrettigheder + agenthonorar) / omsætning

Den nye regel træder først i kraft om et par år.

Der er nogle usikkerheder i nedenstående, hvor lønsum ikke kendes, der er et estimat på spillertrup, men trænerstab kendes ikke, og er ikke medtaget.

Gæld i alt

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Soliditet

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber

Egenkapital

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Fremad Amagers regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.