Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at der er et regnskab der er påvirket af covid19.

Brøndby har oplevet en markant fremgang i nettoomsætningen fra 113 mio til 290 mio. Den primære årsag til dette, er indtægter fra TV og præmiepenge samt fremgang på cirka 31 mio på sponsorsiden og 20 mio på det som hedder food and beverage, som bla dækker over indtægter på kampdage.

Præmiepengene fra deltagelse i Europa giver en indtægt på 68,5 mio, og du kan læse lidt mere om de fire danske klubber her.

Med det danske mesterskab i hus, har det nok udløst en bonus til spillerne, og derfor er de samlede personaleomkostninger steget med mere end 20%.

Brøndby har et overskud på 83 mio, og det er rekord for klubben, men en stor del af årsagen til dette, skal tilskrives deltagelse i Europa.

Der er fem ben en fodboldklub har sine primære indtægter. For Brøndby er det afgørende at sælge spillere eller kunne få europæisk succes, hvis den økonomiske bæredygtighed skal bevares.

Brøndby lavede i 2020 en aktieemmision på 129,1 mio og som led i emisionen, er selskabets gæld på 93,2 mio til klubbens ejerkreds, konverteret til aktier. Efterfølgende er rentebærende gæld bragt ud af verden, og Brøndby har ved regnskabets afslutning ingen rentebærende gæld.

Der er ingen tvivl om at Brøndby er på rette vej økonomisk, og at den sportslige succes med mesterskab og deltagelse i Europa har været en medvirkende faktor der har øget den økonomiske succes.

Nu skal klubber som sådan ikke give overskud, hvis der i ejerkredsen er dem der samler regningen op, men en klub med overskud kan investere i infrastruktur og trup.

Det ben der hedder indtægter er klubben begyndt at komme efter, men set over de seneste fem regnskaber, er der blot et overskud på 2,1 mio, hvilket er meget langt fra andre klubber. Men med satsning på flere unge spillere, så burde klubben kunne profitere langt stærkere på dette.

OmrådeNote
TV pengeBrøndby har ikke specificeret indtægter på kun TV indtægter, men jo bedre sportslig succes, jo højere indtægt. Med DM guld og succes i Europa har klubben profiteret markant på området
SponsorindtægterIndtægterne er gået fra 41,8 mio til 72,6 mio, flot fremgang, men det er set i lyset af en coronanedgang. I 2019 lå Brøndby på 68 mio
Brøndby ligger højt for Superligaen.
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, om end Brøndby med en trofast fanskare har gode indtægter.
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgFor Brøndby er det afgørende for økonomien at kunne sælge spillere.

Omkring Likviditetsrisici
Selskabets likviditetsberedskab udgør pr. 31. december 2021 67,8 mio. kr. i likvide beholdninger samt herudover en kreditfacilitet på 10 mio. kr., som er uudnyttet pr. 31. december 2021.
Jan Bech Andersen afgav 3. marts 2021 støtteerklæring vedrørende økonomisk støtte frem til 30. september 2022. Støtteerklæringen er beløbsbegrænset til 25 mio. kr. En eventuel tilførsel af likviditet vil ske som lån eller kapitalforhøjelse. Brøndby IF har i 2021 ikke trukket på denne støtteerklæring
.

Selskabets garanterede kreditfacilitet er ikke underlagt særlige vilkår eller betingelser

Opmærksomhedspunkter

Rød
GulKlubben er ikke lykkedes med at sælge spillere på samme niveau som andre danske klubber
Set over seneste tre regnskaber har klubben tabt penge
GrønOverskud på 83,4 mio
Gæld er fornuftig i forhold til aktiver (31%)
Soliditet er fornuftig (69)
Egenkapital steget til 239 mio (fra 156,1 mio)
Salg af merchandise er steget med knap 16 mio (til 42,6 mio)
Klubbens værdi er steget markant

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

Brøndby er en af klubberne med det mest fanvenlige regnskab.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældjaingen rentebærende gæld
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgjaSamlet sum oplyst

Ejerforhold

Jan B. Andersen 50%

Omsætning

Omsætning er opgjort som nettoomsætning samt samlet omsætning der dækker andre driftsindtægter (covid19 tilskud) samt transfer.

Ses der på klubbens samlede omsætning som er med transfer og andre indtægter

Årets resultat

Der er overskud i årets regnskab, og det er ikke noget der sker så ofte. Så nok ser det fint ud, men lad det gerne fortsætte de næste par regnskaber.

Seneste 10 år-544,4 mio
Seneste 5 år-35,5 mio
Seneste 3 år-21,1 mio

Det store underskud i 2012 skyldes en afskrivning på stadion.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Det at Brøndby vandt mesterskabet, har nok udløst en pæn bonus, det er en af grundene til at klubben faktisk har det højeste niveau.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Der er et markant hop fra forrige regnskab, det skal igen tilskrives bonus for at vinde DM.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af netto omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Brøndby har ingen rentebærende gæld.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

Dette viser forskellen mellem spillersalg og spillerkøb.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19 samt 2021 er ikke medtaget da det ligeså er stærkt påvirket.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe Brøndby, ville prisen være 850 millioner

Et tre års vægtet gennemsnit er nok mere retvisende billede af prisen.

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2021: AGF, Brøndby, FC København, FC Midtjylland, SønderjyskE og Randers
2020: Øvrige klubber

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat, og hav opmærksomhed på at regnskab for Horsens er fra da de var i Superligaen og omvendt Viborg og Silkeborg er i 1.division. I næste regnskab for de klubber, der gælder at det nok er nærmere omvendt.

FC Midtjylland ligger markant højere end forrige regnskab, men det skyldes bonus for deltagelse i gruppespil i Champions League.

Antal ansatte

OB har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Brøndby regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement