I nedenstående er der set på den samlede sum på forskellige økonomiske parameter.

Antal klubber

Der er flere og flere klubber der opretter et selskab. Med det antal klubber der er nu, er 1.division at betragte som en semiprofessionel række, hvor flere af klubberne nærmer sig fuldtidssetup.

I nedenstående er der medtaget enkelte klubber med et foreningsregnskab, som ikke er et A/S eller Aps.

Omsætning

Det kunne se ud til at de 200 millioner er en grænse som klubberne ser ud til at have nået. Interessant om klubberne efter corona igen får løftet deres omsætning.

Herunder hvordan klubbernes udvikling har været de seneste 20 år i 1.000kr for top16

Årets resultat

Frem til finanskrisen, havde håndboldklubberne samlet set næsten regnskaber der gik i nul. Op mod finanskrisen og specielt efter, sker der nogle dramatiske underskud.

Samlet set har herrehåndbolden tabt 174 mio i de tyve år

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubberne. Denne post topper lige efter finanskrisen, hvor efter der er et markant fald, efterfulgt af en mindre stigning.

Personaleomkostninger i % af omsætning

I fodboldens verden har UEFA en anbefaling om at højest bruge 70% af omsætningen på personaleomkostninger.

Samlet set ligger håndboldklubberne højt.

Gæld i alt

Som sådan er det ikke et problem at have en gæld, det som er interessant er under hvilke vilkår gælden er på og til hvem.

Udfordringen for en klub kommer hvis den ikke er i stand til at betale lånet tilbage.

For nogle klubber har de fået eftergivet lån, og der er klubber der er gået konkurs eller opløst og dermed er gælden tabt.

Herunder Top16 med hvor stor gæld den enkelte klub har haft, opgjort i 1.000kr

Egenkapital

Med tanke på hvor mange klubber der faktisk er, så er den samlede sum lav.

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Samlet set ligger klubberne lavt og må være et opmærksomhedspunkt for flere klubber.

I nedenstående er klubberne rangeret med de som er lavest øverst, hvilket ikke er positivt. Animationen viser ikke det negative, andet end et tal der bevæger sig mod venstre. Klubber der er ophørt med at eksistere bliver i nedenstående tabel.

Note: Der er brugt klubbernes tilgængelige regnskaber, det vil sige klubber som har et foreningsregnskab er ikke medtaget, men kun klubber med A/S eller Aps.

Ikke alle klubber oplyser der deres omsætning, den er derfor sat ud fra denne model:

Personaleomkostninger = ((Personaleomkostninger / defineret %sats) + årets resultat)

Dette indlæg kan kvit og frit bruges af andre medier, så længe skribenten og siden krediteres