Opsummering

Randers FC har for fjerde år i træk underskud, det er ikke positivt, og hvis der ikke i ejerkredsen er økonomi til at skyde ny kapital ind i klubben, så bliver klubben udfordret.

Det er nok i det lys, at meldingen om at klubben leder efter nye investorer.

Randers FC har været et dydsmønster sammenlignet med andre klubber med oplysninger i deres regnskab, men der er skåret ind til benet og der oplyses ikke væsentlige informationer.

DETTE, er klubben i sin gode ret til, men som fans, er der mange med en interesse i klubbens ve og vel, og klubber burde overveje at vise hvordan udviklingen er på indtægtssiden og udgiftssiden, så fans har mulighed for at se om ledelsen er dygtige nok.

Som sådan er der stor forståelse for at ledelsen i klubberne ikke oplyser mere end det de skal, da de ikke ønsker at afsløre for meget økonomisk.

Med et underskud fire regnskaber i streg, så er der flere ting der ikke er godt for Randers FC, der får nogle anmærkninger i rød og gul.

Positivt er det at omsætningen er steget (måske), men klubben har helt fjernet denne information, så det er et kvalificeret bud.

Udfordring

Randers har ikke rigtig bygget på i klubbens økonomi, og det gør der i den grad nærmere skal ses nedad end opad. Det er nok klubbens store udfordring de kommende år, med mindre Randers finder en anden forretningsmodel til at tjene penge på.

RødUnderskud for 4.regnskab i træk (-22 mill. samlet)
Soliditet faldet til 9
Gæld er på 91% af aktiver
GulAktiver faldet med 7,5 mill.
Egenkapital faldet til 4,2 mill. (fra 8,7 mil.)
Tilskuersnit ned med 700 (til 3248)
GrønLønandel ligger under UEFAs anbefaling
Omsætning er steget (måske)

Ejerforhold

Randers FC er ejet af Randers FC Holding, og under Randers FC er der tre datterselskaber.

Randers FC Holding har følgende ejere (procenttal er cirkatal)

PETRI Holding – 10%
SLJ Holding – 20%
Erik Busk Jensen Holding – 20%
Preben Clement Holding -10%
JHM Holding – 20%
I.P. invest – 10%

Omsætning

Randers FC har valgt i dette regnskab ikke at oplyse deres omsætning, derfor er seneste omsætning et estimat med afsætning i denne model:

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats) + årets resultat)

Årets resultat

Med røde tal de seneste fire regnskaber er det ikke positivt.

Seneste tre år-19,3 mill
Seneste fem år-21,0 mill
Seneste 10 år-27,3 mill
Seneste 20 år-16,0 mill

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i fodboldsegmentet, fra administration, ledelse, spillertrup .

Randers FC ligger cirka på samme niveau som i 2014

Løn som % af omsætning

UEFA har en anbefaling at en klub ikke bruger mere end 70% af omsætningen på personaleomkostninger.

Powerindex

Dette er et udtryk for klubbens styrke, sat op imod den klub der bruger mest på personaleomkostninger.

Falder din værdi, så er klubben længere væk fra den klub der har den største post.

Randers FC er anden klub med et 2020 regnskab, og derfor er 2020 ikke med.

Men tendensen fortsætter, Randers taber terræn

Ansatte

Dette dækkerover alle ansatte i klubben.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe Randers FC, ville prisen være omkring 60 millioner

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver: Ejendomme bla

Omsætningsaktiver: Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld

Som sådan er det ikke et problem at have gæld, men gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Gæld i % af aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Årets resultat seneste tre regnskaber

En af de UEFA har set på i deres financial fairplay, er at klubber gerne må have underskud, men samlet set skal de over en tre årig periode er der defineret hvilket leje.

Gennemsnitsalder

Årsløn spillertrup (gennemsnit)

Klubberne oplyser ikke i deres regnskaber hvor stor lønsummen er for selve spillertruppen. Derfor er nedenstående et estimat baseret på de oplysninger der dog er tilstede i regnskabet.

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Tilskuersnit

I forhold til hvor mange tilskuere der er til hjemmekampene, vil det influere dit salg på standard. Randers er markant under tidligere antal tilskuere på stadion.

Kapacitetsudnyttelse

Entre– og matchdayindtægter

Randers har i det seneste regnskab valgt ikke at oplyse denne post.

TV indtægter

Randers har i seneste valgt ikke at oplyse denne post

Sponsorindtægter

Entre og TV indtægter samt sponsor i % af omsætning

Ingen tvivl om det er en meget vigtig kilde til indtjening, men jo større omsætningen bliver, jo ‘mindre’ er betydningen

Sociale medier

Randers FC får mest eksponering på deres facebookside.

Benchmark Superligaen

Randers og AGF er eneste kluber med et regnskab for 2019/20, og mens de øvrige klubbers regnskaber er 1 år ældre.

Omsætning

Randers FC har på sin hvis stagneret økonomisk, og afstanden til toppen bliver længere, og nok er der luft ned til de klubber der har markant mindre omsætning, endnu.

Personaleomkostninger

Randers FC er et hold som vil ligge i midterfeltet, men som nok nærmere skal kigge nedad end opad.

Årsløn spillertrup (gennemsnit)

Lønandel

UEFA har en anbefaling om at en klub ikke skal ligge på over 70% af omsætningen brugt på løn.

Jo højere andel, jo vanskeligere er det at dreje på gashåndtaget og øge.

Tilskuersnit hjemmebane

Kapacitetsudnyttelse

Hvor dygtige er klubberne til at fylde deres stadion til hjemmekampe

Klubværdi

Hvor meget er en klub værd, Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

FC København og FC Midtjylland er taget ud af nedenstående, da deres værdier er markant højere. FCK har en værdi (hele koncernen) på 2,5 mia mens FCM ligger på 1,1 mia

Sociale medier

Hvor ‘populær’ er en klub på de sociale medier, det har en betydning i forhold til eksponering og dine sponsorer.

Licenspoint

DBUs pointsystem angiver klubbernes niveau på talentudvikling.

Note:

Der er nogle iboende usikkerheder der bør nævnes. Ikke alle klubber oplyser deres omsætning, hvilket de er i deres gode ret til. Her er det et estimat med afsæt i den beskrevne model.
Regnskaberne løber enten i et kalenderår eller fra sommer til sommer, og dermed er de ikke 100% sammenlignelige.
For AGF er det antagelsen at modersleskabet er selve AGF.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskaber

Advertisement