Sæsonen står for døren og rundt på forskellige medier kan du læse optakter og hvordan Superligaen spås at slutte.

Her bliver der ikke set på det sportslige, kun det økonomiske.

Ses der på Superligaen de seneste sæsoner, så kan 70-75% af placeringen afgøres af klubbernes økonomi, og her er det primært klubbernes personaleomkostninger.

Bemærk at tal er fra klubbernes seneste regnskab der sluttede i 2019, og derfor 6-12 måneder gamle. Derfor skal du som fan tage det forbehold at specielt en oprykker (Vejle) vil få flere indtægter, samt at en klub som Brøndby nok har skåret!

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra spillertrup, ledelse, administration og sportslig sektor.

Så er der to ubekendte, nemlig har klubben et dameligahold, så er personaleomkostningerne med i klubbens budget, samt at har klubben eget stadion er der udgifter til ansatte til at pleje specielt græsset.

Fire hold ser ud til at slutte i den nederste halvdel i form af Horsens, Randers, SønderjyskE og Lyngby.

Vejle, AaB og OB ligner de tre hold der skal kæmpe om en af de tre kommer med i Top6, hvor Vejle står svagest af de tre hold.

AGF og FC Nordsjælland ender i top 6, men burde være et stykke fra top 3, med mindre AGF skruer markant op og Brøndby modsvarende skruer markant ned. Forskellen i seneste regnskab er 51 millioner i Brøndbys favør på personaleomkostninger.

Men både AGF og FC Nordsjælland formodes at kunne øge markant på dette område i forhold til at der er overskud på driften.

Hvordan slutter Superligaen?

PlaceringKlub
1FC København
2FC Midtjylland
3Brøndby
4AGF
5FC Nordsjælland
6OB
7AaB
8Vejle
9Randers
10Horsens
11SønderjyskE
12Lyngby

Hvem kan dreje på gashåndtaget

I forhold til klubbens samlede omsætning, hvor meget bruger du på løn. Jo lavere en klub ligger her, jo mere kan den skrue op, i forhold til klubber der allerede bruger et meget stort del af budgettet allerede på personaleomkostninger.

Her ligger tre af de fire hold der burde ende i bunden allerede højt. For FC Midtjylland og FC Nordsjælland gælder at de har haft markante overskud på spillersalg, som gør deres andel i seneste regnskab er lavt. Har de ikke samme niveau i spillersalg, vil de stige.

UEFA har en anbefaling der hedder 70%.

Årsløn

Klubberne har ikke i deres regnskaber oplyst hvor stor en del af deres personaleomkostninger der går til spillerløn, men med afsæt i andre informationer fra regnskabet, kan der gives et estimat. Så nedenstående er et bud på hvad den gennemsnitlige årslån kunne være for en spiller.

Bemærk at Brøndby med afgang af flere profiler og flere unge spillere der er løftet op i truppen, nok ligger lavere end dette.

Årets resultat seneste tre regnskaber

Samlet set har de 12 klubber tabt 190 millioner de seneste tre regnskaber. Nok ligger FC København lavt her, men der er en af få klubber der de seneste 20 år har lykkedes at tjene penge på fodbold!

Trupværdi

Dette er et udtryk for hvor meget en klub har investeret i truppen. Har en klub købt en spiller for 3 millioner på en tre årig kontrakt, så er værdien det første år netop 3 millioner for så at blive nedskrevet til 2 millioner året efter. Dette vil i regnskaberne fremstå som immaterielle rettigheder.

Det betyder også at klubber der henter spillere fra eget akademi, gør dette ‘gratis’ og dermed kan trupværdien være lav, omend at spilleren er meget mere værd.

Skal der gives et bud på hvad den enkelte trup er værd hvis spillerne skulle sælges alle som en

Gæld i alt

Det er som sådan ikke et problem at have gæld, det som er interessant er hvem gælden er til og under hvilke forhold.

For FC København og OB er det gælden for hele koncernen.

Det som er mere interessant er hvor stor gælden er i forhold til klubbens aktiver (værdier).

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Soliditetsgraden viser hvor stor en andel af klubbens samlede aktiver, og klubbens egenkapitalen udgør i forhold til klubbens fremmedkapital  Klubbens virksomheds soliditetsgrad giver således en indikation overfor investorer, långivere og klubben, hvor stærk klubben vil stå i en nedadgående periode. 

Popularitet på sociale medier

Jo flere ‘følgere’ og jo dygtigere en klub er til at promovere sponsorerne, jo bedre muligheder for at tjene penge, selvklart er der følgere der igen på alle fire platforme og derfor bliver forskellen større.

Alle klubberne har en youtubekanal, men indsatsen der bliver lagt her er noget forskelligt, hvilket ses på antal afspilninger.

Hvad er klubben værd?

Hvis den enkelte klub skulle sælges, hvad er den så værd? Det giver Markhammodellen et bud på.

For OB og FCK er det hele koncernen det gælder.

Note:

Det er klubbernes seneste årsregnskab der er kilden. På tværs af regnskaber kan der være oplysninger der ikke er medtaget, hvad den enkelte klub er i sin gode ret til. Derfor kan der være enkelte estimater.

For FC København og OB som er koncerner med indtægter på andre områder, er det kun fodboldsegment der er medtaget.

Klubbernes regnskaber løber enten som et årsregnskab eller fra sommer til sommer, og det kan give usikkerhed i forhold til sammenligning.

Advertisement