Panderynkerne er store hos eksperterne, og i en af Medianos fremragende podcast, ja her er de der har indsigt i sponsormarkedet mnoget bekymret.

Men hvordan ser det ud for de enkelte klubber, herunder er der set lidt på hvad covid19 krisen kan betyde for de hold der ligger i den tunge ende af Superligaen.

I oversigten er tal i 1.000k og er tallet i kursiv, er det et estimat. Bemærk at regnskaberne er nok de seneste, men de relaterer til sæsonen 2018/19, derfor er Silkeborgs TV indtægter markant lavere end de andre hold, da Silkeborg lå i 1.division.

For TV penge forventes det at klubberne vil ligge i nærheden af de 15 mio., nogle lidt mindre.

Der er er tre scenarier for klubberne.

A) Det gode scenarie, hvor der ingen nedgang er, men meget lidt realistisk.

B) Det scenarie hvor Superligaen starter igen og klubberne får deres TV indtægter, som det er nu er kun første af tre rater udbetalt, men hvor der er nedgang i sponsorindtægter på 25%.

C) Skrækscenariet, hvor Superligaen ikke kommer igang og dermed ikke flere TV penge samt stadig nedgang på 25% i sponsorindtægter.

For klubberne vil det betyde en MARKANT nedgang i omsætning og det stiller klubberne med to muligheder.

Enten at de kan køre videre med nuværende setup og at enten ejerne eller banken dækker det underskud der må komme.

Eller at klubberne må skære, og her er største post personaleomkostningerne.

Skulle klubberne så rykke ned i 1.division, hvad flere af klubberne sandsynligvis, så koster en nedrykning typisk 10-20 millioner i nedgang ag sponsorindtægter og TV penge.

Situationen er særdeles alvorlig for klubberne, hvor stor nedgangen bliver, det kan den enkelte fan frygte.

 

Horsens SønderjyskE Hobro Esbjerg Silkeborg
Omsætning 43.600 33.300 25.100 65.300 43.200
Personaleomkostninger 33.400 29.400 22.000 43.700 32.600
Løn%omsætning 77% 88% 88% 67% 75%
Likvide midler 4.703 14 213 3.000 1.500
TV og entre indtægter 15.000 15.000 15.000 15.000 7.600
TV første rate 5.000 6.100 5.100 3.200 2.500
Sponsorindtægter 22000 14.000 8.000 40.000 22.200
Ansatte 50 45 28 62 na
Gæld 17.400 42.000 8.900 25.500 63.800
Ny omsætning ved nedgang sponsor25% 38.100 29.800 23.100 55.300 37.650
Ny omsætning ved nedgang sponsor25% samt manglende TV  28.100 20.900 13.200 43.500 32.550
Nedgang i omsætning ved manglende sponsorindtægter25% 5.500 3.500 2.000 10.000 5.550
Nedgang i omsætning ved manglende sponsorindtægter25% samt manglende TV 15.500 12.400 11.900 21.800 10.650