Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning

Det er regnskaberne fra 2011 og frem der er interessant. For her begynder
FC Nordsjælland med succes at sælge spillere og i 2012 regnskabet hvor de runder 200 mill i omsætning, er det resultatet af at klubben var direkte i gruppespillet i Champions League.

FC Nordsjælland har med succes specielt de seneste par år kørt med solidt overskud på transfermarkedet.

blog fodbold superliha 2018 FCN omsætning

 

Placering

Sæson Placerin Liga Træner Træner
1997 ? Danmarksserien Jørgen Tidemand
1998 3 Kvalifikationsrækken Jørgen Tidemand
1999 5 2.div Jørgen Tidemand Per Benjaminsen
2000 8 1.div Per Benjaminsen
2001 5 1.div Christian Andersen
2002 2 1.div Christian Andersen
2003 3 Superliga Christian Andersen
2004 9 Superliga Christian Andersen Johnny Petersen
2005 10 superliga Johnny Petersen
2006 9 Superliga Johnny Petersen Morten Wieghorst
2007 5 Superliga Morten Wieghorst
2008 9 Superliga Morten Wieghorst
2009 8 Superliga Morten Wieghorst
2010 7 Superliga Morten Wieghorst
2011 6 Superliga Morten Wieghorst Kasper Hjulmand
2012 1 Superliga Kasper Hjulmand
2013 2 Superliga Kasper Hjulmand
2014 6 Superliga Kasper Hjulmand Olafur Kristjansson
2015 6 Superliga Olafur Kristjansson
2016 9 Superliga Kasper Hjulmand
2017 5 Superliga Kasper Hjulmand
2018 3 Superliga Kasper Hjulmand
2019 6 Superliga Flemming Pedersen

Hvis der er nævnt mere end en træner i den enkelte sæson, betyder det at træneren blev afløst af en ny træner som står i kolonne to eller tre.

 

Årets Resultat

FC Nordsjælland er eksemplet på en klub der tjener penge. Samlet set for perioden 2003-2018, har de tjent 119 mill.

Nu skal en klub ikke nødvendigvis tjene penge, men mon ikke mange af midlerne går til at investere i klubben.

Af 16 regnskaber, er blot 6 med underskud.

Med til fortællingen er at FC Nordsjælland er direkte i gruppespillet i Champions League i 2012, og det alene giver et overskud på 68 mill i den sæson. Her må indtægterne fra Champions League nok være den primære kilde til det gode resultat det år

Men selv fraregnet de 68 mill, så har FC Nordsjælland vist der kan tjenes penge.

blog fodbold superliha 2018 fcn årets resultat

Personaleomkostninger

FC Nordsjælland har stille og roligt øget på dette område.

blog fodbold superliga 2018 fcn personaleomk

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Det kan virke mærkeligt at truppen i klubben ikke har højere værdi. Men klubben har mange unge spillere, som ofte kommer deres akademi, og derfor er de ‘gratis’.

Derfor er værdisætningen lavt, da det ikke er hvilken værdi spillerne kunne have, men den faktisk værdi klubben har givet for truppen.

blog fodbold superliga 2018 fcn transferrettigheder

 

Ansatte

Klubben har investeret på dette område.

blog fodbold superliga 2018 fcn ansatte

Gennemsnitsløn

Tallene dækker over alle ansatte i klubben, fra spillere, trænere, ledelse og administration.

blog fodbold superliga 2018 fcn gns løn

Løn i forhold til omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog fodbold superliga 2018 fcn løn%omsætning

 

Gæld

blog fodbold superliga 2018 fcn gæld

Gæld i forhold til omsætning

Har en klub større gæld end omsætningen kan det blive problematisk.

blog fodbold superliga 2018 fcn gæld%omsætning

 

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fodbold superliga 2018 fcn egenkapital

Tilskuersnit

I 2012 og 2013 har FC Nordsjælland næsten 6.000 i snit til deres hjemmekampe i Superligaen, herefter følger et markant fald.

blog fodbold superliga 2018 fcn tilskuersnit

Transfer

At have salg som spillere som del af klubbens forretningsmodel har været en succes. I regnskaberne fremgår indtægter og udgifter ikke som en særskilt post, derfor er nedenstående taget med følgende forbehold.
Data er taget fra transfermarkt og data for en sæson der er over to år, er lagt ind i året hvor sæson slutter.

FC Nordsjælland er ikke just en klub der køber stort ind, klubben magter den svære kunst at sælge spillere dyrt.

For perioden fra 2005 og frem, har FC Nordsjælland er overskud på transfermarkedet på 400 millioner, så overskuddet er afgørende for driften af FC Nordsjælland.

Alene de seneste 4 år, er der overskud på næsten 250 millioner (247 mill).

Alt sammen med det forbehold at det præcise beløb ikke er kendt.

blog fodbold superliga 2018 fcn transferoverskud

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

FC Nordsjælland er rangeret som nummer 4, men med en del millioner op til top 3.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning

Igen er omsætningen taget for seneste årsregnskab der slutter sommer 2018.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning

Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub ikke skal over 70%.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte

Klubben har Superligaens 3.største setup, men mon ikke mange ansættelser er relateret til deres talentarbejde, som klubben er berømt for.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro. OB har i deres regnskab ikke oplyst antal ansatte for fodboldsegmentet.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 

Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning

Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat

For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere

Trods status af stabil klub der har været i top 6 i syv af de seneste 8 sæsoner, så er
FC Nordsjælland markant efter top 4.

blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier

En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

FC Nordsjælland ligger midt i feltet for Superligaen.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion

FC Nordsjælland har fundet en forretningsmodel der virker.

Klubben har investeret massivt i at integrere og udvikle unge spillere og sælge dem med profit. Således er overskuddet på transfermarkedet på 400 mill siden 2005.

Klubben lykkedes med at være en stabil top 6 klub, og i de seneste 10 sæsoner har de ligeså været med i europæisk sammenhæng 5 gange, og en enkelt gang i det lukrative gruppespil i Champions League. Det har kastet ekstra millioner af sig.

Med indtægterne fra transfer og europæisk deltagelse, så har FC Nordsjælland kørt med overskud, men uden indtægterne fra disse to områder, så taber klubben penge.

Nu har klubben sæson efter sæson vist at de specielt på spillersalg kan levere varen.

Der hvor FC Nordsjælland kan blive udfordret er hvis flere klubber i Danmark går målrettet efter samme model med at udvikle unge spillere og sælge dem, for er markedet til at kunne sælge så mange unge danske spillere?

Det kan sagtens være!

En anden presbold for klubben er at hvis klubben skulle rykke ud af Superligaen, så er spillerne ikke prismæssigt attraktive på samme måde! Men klubben burde være økonomisk robust til at kunne håndtere en nedrykning, og burde med den kvalitet truppen har, kunne håndtere dette.

Selvklart er det en udfordring sæson efter sæson at skulle sælge profiler, men klubben har succes med dette. I de seneste 8 sæsoner, ja der er klubben endt i top 6 i alt 7 gange.

FC Nordsjælland har bevist de er en stabil Top 6 klub.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk

Advertisement