Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
OB er en del af Odense Sport & Event. Nedenstående graf viser omsætningen for hele koncernen og for selve fodbolddelen.

I 2010 toppede omsætningen i fodboldelen hvor klubben bla. kvalificerede sig til gruppespillet i Europa League.

Siden 2012 har omsætningen været på samme niveau for fodbolddelen, omend lidt vigende i 2018, mens omsætningen for selve koncernen er stigende.

blog fodbold superliga 2018 ob omsætning

Placering
I 2011 henter OB sølv i Superligaen, herefter følger syv sæsoner hvor klubben ikke er i top 6. Først i den seneste sæson 2019 der lige er sluttet, er OB igen i Top 6.

I perioden 2002-2011, var OB fast i top 6.

Hvis der er nævnt mere end en træner i den enkelte sæson, betyder det at træneren blev afløst af en ny træner som står i kolonne to eller tre.

Sæson Placering Liga Træner Træner Træner
1996 3 Superliga Viggo Jensen
1997 7 Superliga Viggo Jensen
1998 12 Superliga Roald Poulsen
1999 1 1.div Torben Storm
2000 9 Superliga Torben Storm Troels Bech
2001 7 Superliga Troels Bech
2002 6 Superliga Troels Bech Uffe Pedersen
2003 4 Superliga Uffe Pedersen
2004 4 Superliga Uffe Pedersen Troels Bech
2005 6 Superliga Troels Bech Bruce Ricoh
2006 3 Superliga Bruce Ricoh
2007 4 Superliga Bruce Ricoh Lars Olsen
2008 4 Superliga Lars Olsen
2009 2 Superliga Lars Olsen
2010 2 Superliga Lars Olsen Uffe Pedersen Henrik Clausen
2011 2 Superliga Henrik Clausen
2012 10 Superliga Henrik Clausen Poul Hansen Troels Bech
2013 10 Superliga Troels Bech
2014 8 Superliga Troels Bech Ove Pedersen
2015 9 Superliga Ove Pedersen Kent Nielsen
2016 7 Superliga Kent Nielsen
2017 8 Superliga Kent Nielsen
2018 9 Superliga Kent Nielsen Jakob Michelsen
2019 5 Superliga Jakob Michelsen

Årets Resultat
Fodbold er dyrt, og selve koncernen bag OB har  de seneste 13 årsregnskaber tabt 195 mill, eller cirka 15 mill om året, eller i snit et tabt 41.000 om dagen.

Nu behøver et underskud ikke at være et problem, så længe der i ejerkredsen er villighed til at finansiere underskuddet.

blog fodbold superliga 2018 OB årets resultat

 

Personaleomkostninger
I koncernens regnskab er det ikke oplyst hvad udgifterne til personale er i selve fodbolddelen, det er kun for hele koncernen det er tilfældet.

Koncernen har i sit regnskab oplyst indtægterne på fodbolden, og hvis personaleomkostningerne sætter til 70%, så giver det dette billede som vist herunder.

Det er næppe et retvisende billede, da det er mere end tvivlsom om at der kan være så stor en forskel på tallene de enkelte år.

Det er dog nok mere realistisk at OB har et lønbudget for deres fodbolddel på 40+ mill.

blog fodbold superliga 2018 OB personaleomk

Ansatte
I koncernens årsregnskaber er der ikke opgjort hvor stor del af personalet der arbejder med fodbolddelen.

Løn i forhold til omsætning
Da der ikke kendes det præcise beløb for hvor stor personaleomkostningerne er på fodbolddelen, så kan dette ikke udregnes.

Et bud herfra er at klubben ligger på omkring 70%

Gæld
Udviklingen herunder viser den samlede gæld for hele koncernen som i en del år har ligget på samme niveau.

Gælden opgøres i kortsigtede og langsigtede forpligtelser.

De væsentlige poster er
Kassekredit på cirka 27 mill
Prioritetsgæld på cirka 77 mill (nedbragt med 6 mill siden 2017)
Bankgæld, små 9 mill
Ansvarlig lån på 35 mill
Gæld til tilknyttede virksomheder på små 57 mill
blog fodbold superliga 2018 ob gæld

Gæld i forhold til omsætning
Nedenstående er koncernens gæld i forhold til koncernens omsætning.

blog fodbold superliga 2018 ob gæld% omsætning

Egenkapital
I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver). Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Egenkapitalen i koncernen er gået fra over 100 mill i 2011 til knap 12 mill i 2018

blog fodbold superliga 2018 on egenkapital

 

Tilskuersnit
OB har de seneste sæsoner haft vigende opbakning på hjemmebanen, men den seneste sæson gav dog et løft opad.

Tilskuertallet for 1999 har det ikke været muligt at finde.

blog fodbold superliga 2018 ob tilskuersnit

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger
Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Personaleomkostningerne for OB er estimat baseret på at sætte klubbens lønbudget til 70% af indtægterne for fodbolddelen.

Med afsæt i det estimat, så er OB rangeret som nummer 7, men et stykke efter AaB der er rangeret som nummer 6.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning
Igen er omsætningen taget for seneste årsregnskab der slutter sommer 2018.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning
OB er her sat til 70%, da klubbens lønbudget ikke er oplyst i årsregnskabet.

Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte
OB har ikke oplyst det præcise antal ansatte i deres regnskab som har med fodbolddelen, men klubben antages at ligge på niveau med AaB og Randers.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat
For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere
Snittet er fra 2018 sæsonen, og her skulle OB øge væsentlig hvis de skal op og matche
top 4.
I sæsonen efter er de oppe på næste 7.000 i snit.
blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

OB skal sammenligne sig med klubber som FC Midtjylland, AaB og AGF. Her er OB efter de klubber.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion
OB er udfordret, koncernen Odense Sport og Event der står bag, taber penge.
Koncernen består af:

Kai Thor der leverer frokostordninger og eventfood

Odense kongrescenter
Liveculture der arrangerer koncerter
Hotel Oden og hotel Odense
OB

Missionen for koncernen er bla. at begejstre gennem oplevelser der sker året rundt.

Udfordringen for OB og selve koncernen er at der tabes penge. Samlet set er der tabt 195 mill siden 2006, og siden 2009 har alle regnskaber været negative.

Sålænge der i ejerkredsen er midlerne til at dække underskudet, problemet kommer når det ikke er tilstede.

Hvis der ses på OB, så har klubben oplevet en øget tilskueropbakning og for første gang siden 2011. Men klubben er gået fra at have rundet over 10.000 i snit til kampene.

OB har en høj gæld, men en del af gælden er i ejendomme, så på den måde er det en investering som på sigt kommer klubben til gode.

I regnskaberne for koncernen er det ikke muligt at se hvor stor posten med personaleomkostninger er for OB. Det gør det vanskeligt at bedømme hvordan OB ligger sammenlignet med de øvrige hold i Superligaen.

Et bud herfra er at OB grundet koncernens årlige underskud på i snit 15 mill siden 2006, ikke har vækstet på samme måde som konkurenterne og det er en af årsagerne til at OB ikke har været i top 6 i perioden 2012-2018.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

Her placerer OB sig faktisk som forventet, omend at som rangeret med det 7.største lønbudget, skulle de ikke ende som nummer 9.

Slutteligt kan det anbefales at lytte til denne OB podcast, stemmer fra Ådalen hvor de har en snak med bestyrelsesformand Niels Thorborg

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk

 

Advertisement