Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Esbjergs omsætning over tid er særdeles interessant, da det viser en klubs rejse ind i et fuldtidssetup sæson for sæson.

I 2002 har klubben næsten nået de 20 mill i omsætning, et tal der bliver fordoblet 4 år senere i 2006 og igen 4 år senere er de 60 millioner nået i omsætning i 2010.

Herefter har klubben ligget i et mere stabilt leje mellem 50-70 mill, med et enkelt år der slog rekorder, nemlig i 2013 da klubben rundede 100 mill i omsætning. Dette resultatet af succes i Europa League.

Tallet for 2018 er et estimat, og i de underliggende grafer er beregninger hvor omsætning indgår et estimat for 2018 tallet. Klubben har ikke i deres regnskab for 2018 oplyst deres nettoomsætning.

 

blog fodbold 1.div 2018 esbjerg omsætning

 

 

Placering
Siden Esbjerg kom i Superligaen i 2000, har klubben været stabile. Tre gange er klubben rykket ned og hver gang med oprykning året efter.

Sæson Placering Division
1995 3 1.div
1996 4 1.div
1997 7 1.div
1998 6 1.div
1999 2 1.div
2000 12 Superliga
2001 1 1.div
2002 7 Superliga
2003 5 Superliga
2004 3 Superliga
2005 6 Superliga
2006 6 Superliga
2007 7 Superliga
2008 7 Superliga
2009 9 Superliga
2010 4 superliga
2011 12 Superliga
2012 1 1.div
2013 4 Superliga
2014 5 Superliga
2015 8 Superliga
2016 11 Superliga
2017 14 Superliga
2018 2 1.div
2019 3 Superliga

Årets Resultat
Esbjerg har siden første regnskab i 1996 samlet set tabt 105 mill! Det er dog de senest 10 år som har set de store underskud.

De seneste 5 regnskaber har klubben tabt 67,4 mill og de seneste 10 regnskaber har set et samlet tab på 101,4 mill.

De seneste 5 regnskaber, har Esbjerg samlet set tabt små 37.000kr om dagen!

Esbjergs forsøg på at undgå nedrykning fra Superligaen i 2017 har sat sine spor, det samme har ambitionen om retur til Superligaen.

blog fodbold 1.div 2018 Esbjerg årets resultat

Personaleomkostninger
Klubbens udgifter på området er steget i takt med at klubben har øget omsætningen. Siden 2009 har udgifterne ligget mere konstant dog med  markante udsving.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 esbjerg personaleomk

 

Ansatte
Esbjerg har ligget på et stabilt leje over har et setup der bedre matcher Superligaen end 1.div.

blog fodbold 1.div 2018 esbjerg ansatte

Løn i forhold til omsætning
Klubben har de fleste regnskaber ligget relativt stabilt på omkring 60%. Den sæson hvor klubben ligger lavet, er året hvor klubben havde succes i Europa League og havde en ekstra ordinær høj indtjening.

De seneste årsregnskaberne ligget på de 80%.

blog fodbold.1div 2018 esbjerg løn af omsætning

 

Gæld
Gælden i klubben har været stigende og toppede i første omgang i 2010, herefter blev gælden nedbragt, men er siden steget markant.

Den største gældspost er på 33.000 mill (udgang 2018) som er ansvarlig lånekapital, som er særlig type lån til en erhvervsvirksomhed, hvorved långiver i tilfælde af virksomhedens opløsning påtager sig at vente med at få sit tilgodehavende, indtil alle andre kreditorer har fået deres.

Klubben skal afdrage med 4% om året (af den ansvarlige lånekapital), hvilket er 1,3 mill næste gang, samt de skal i 2019 afdrage 4,75 mill

blog fodbold 1.div 2018 esbjerg gæld

 

Gæld i forhold til omsætning
Alle klubber har gæld på den ene eller den anden måde, og gæld kan komme som følge af lån til at investere. Jo større gælden er i forhold til omsætningen, stiller det spørgsmål ved driften i det lange løb

Gælden i forhold til omsætning, har i Esbjerg været stigende og den nåede i 2018 et højt niveau. Dette skyldes bla. klubben spillede 1.div og klubbens omsætning faldt,

Som sådan er det ikke et problem at gælden er højere end klubbens omsætning, det afhænger af hvordan gælden er samt til hvem.

Udfordringen kan komme, hvis der i ejerkredsen ikke er den goodwill i forhold til gælden.

blog fodbold 1.div 2018 esbjerg gæld af omsætning

 

Egenkapital
Esbjerg har tabt egenkapitalen som er negativ, siden 2015 er den gået fra 36 mill til at ligge på minus 25,8 mill.

blog fodbold 1.div 2018 esbjerg egenkapital

 

Tilskuersnit
Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

Klubben har ligget stabilt omkring 7.000 i snit, men seneste 4 sæsoner har klubben dykket.

blog fodbold 1.div 2018 esbjerg tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Esbjerg har et budget der er væsentlig større end resten af 1.div og har næsten fastholdt niveauet fra Superligaen på deres personaleomkostninger.

Klubben endte også med at rykke op fra 2018 til Superligaen.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

De fleste klubber oplyser ikke deres nettoomsætning i årsregnskabet, og derfor er nedenstående tal ikke valide for alle klubber. De klubber der er sat til 70%, er det udtryk for at der ikke kan beregnes dette tal.

Esbjergs tal kan ikke udregnes og er derfor sat til 70%, omend et kvalificeret bud kunne være noget højere.

blog fodbold 1.div 2018 løn af omsætning

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Esbjerg har et fuldtidssetup og et setup der ville matche Superligaen.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Esbjerg har et højt lønbudget og gennemsnitslønnen er ligeså høj.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Esbjerg har en markant højere gæld end resten af 1.div

33 mill af gælden er som beskrevet tidligere det som hedder ansvarlig lånekapital, som der skal afdrages på, samt betales 4% rente.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

Esbjerg ligger højt sammenlignet med 1.div.

blog fodbold 1.div 2018 gæld af omsætning2

Årets resultat
Esbjerg kom ud af 2018 regnskabet med et minus der var størst for 1.div.blog fodbold 1.div 2018 årets resultat2

Tilskuere
Sammenligningen er for 2018, da det er her seneste regnskab relaterer sig.

Esbjerg ligger klart over de øvrige hold i 1.div og er sammen med Vejle holdet med højeste snit.
blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Esbjerg er sammenlignet med 1.div særdeles synlig og har mulighed for at være markant mere eksponeret.blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Esbjerg har de sidste 25 år været en stabil Superligaklub, de seneste 5 sæsoner har klubben dog tabt mange penge og har et samlet tab på 67,4 mill og har tabt deres egenkapital som i 2014 var på 36 mill og med regnskabet i 2018 er på minus 25,8 mill.

Klubben skal have reetableret klubbens økonomi, og da de store penge i dansk fodbold ligger i Superligaen og deltagelse i europæisk  sammenhæng.  Så på den måde er den overståede sæson med genkomsten i Superligaen været fin. For her er lagt nogle grundsten til at kunne øge klubbens omsætning og indtjening.

Forretningsmodellen i Esbjerg skal overvejes, klubben har tabt mange penge som sagt de seneste 10 sæsoner med specielt de 5 seneste regnskaber som værende kostbare.

Esbjerg har øget den samlede gæld markant, den største gældspost er den ansvarlige lånekapital, hvor klubben skal afdrage med 4,75 mill til næste regnskab samt betale renter på 4%, som vil være på 1,3 mill af de 33 mill som den ansvarlige lånekapital er på.

Til næste regnskab vil det være en udgift på 6 mill, eller prisen på en klassespiller i Superligaen.

Klubben har de tre seneste sæsoner ligget højt (2018 er estimat) på lønnens andel af omsætning, hvor over 80% af økonomien går til lønnen.

Som sagt, så er den overståede sæson for Esbjerg noget nær optimalt timet, i forhold til økonomien. En placering som nummer tre i Superligaen, og med de økonomiske mulighederne i Europa League, så kan klubben forbedre mulighederne.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger.
I forhold til tendenslinjen, Esbjerg ligger hvor de skal, omend de med deres økonomiske størrelse skulle have snuppet førstepladsen.

blog fodbold 1.div 2018 value for money