Så er alle fodboldklubberne fra 1.div kommet med deres regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.

Omsætning
Thisted har ikke oplyst deres nettoomsætning i deres regnskab, Nedenstående er det forventede niveau som klubben kunne have, baseret på deres personaleomkostninger som er oplyst i regnskabet.

I regnskab for 2015 og 2016 er personaleomkostninger dog ikke oplyst, dog er der i 2016 oplyst i ledelsesberetningen, at nettoomsætning er sat til at have rundet 5 mio

blog fodbold 1.div 2018 thisted omsætning

 

Placering
Thisted har været en stabil 2.div klub, som de fleste sæsoner er at finde i toppen af 2.div. De seneste 11 sæsoner har klubben været i 1.div 4.gange.

Placering Liga
9 1.div
14 1.div
3 2.div
4 2.div
8 2.div
5 2.div
4 2.div
7 2.div
2 2.div
8 1.div

 

Årets Resultat
De seneste 8 regnskaber, har Thisted samlet set haft et overskud på 2 millioner. Klubben kører særdelesdeles fornuftigt. Således er blot 2 af de seneste 8 regnskaber med røde tal.

blog fodbold 1.div 2018 Thisted årets resultat

Personaleomkostninger
I årerne 2011-2014 har Thisted oplyst klubbens personaleomkostninger, mens det ikke er oplyst i regnskaber for 2015 og 2016.
For 2017 og 2018 er personaleomkostninger sat til 70% af klubbens omsætning.

Thisted har øget deres lønbudget over tid markant.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 thisted personaleomkostninger

 

Gæld
Thisted har de seneste år nedbragt klubbens gæld væsentligt

blog fodbold 1.div 2018 thisted gæld

Gæld i forhold til omsætning
Det at Thisted har nedbragt klubbens gæld, gør at ligger klubbens i dag på et meget fornuftigt leje. Fra at have haft en gæld der i en periode har været 2-3 gange større klubbens omsætning, så er klubben i dag helt anderledes funderet.

I 2015 har det ikke været muligt at udregne for.

blog fodbold 1.div 2018 thisted gæld omsætning

Tilskuersnit
Når Thisted er i 1.div, så stiger tilskuersnittet på hjemmebane til næsten det dobbelte.

Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

blog fodbold 1.div 2018 thisted tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Thisted endte 2018 som nummer 8 i 1.div, hvilket var bedre end hvad lønbudget lagde op til.

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Thisted har i deres regnskaber ikke oplyst antal ansatte.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Skive ligger lavt her, hvilket indikerer at ikke alle er på fuld tid.

Gennemsitslønnen er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Thisted har en meget lille gæld, og er ikke sårbar her og nu på den front. .

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Tilskuere
Thisted har haft god opbakning på hjemmebanen, og klubben er trods en placering som nummer 8 i div, klubben med 4.højeste hjemmebanesnit
blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Thisted ligger lavt i 1.div for 2018.

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Thisted har gjort det godt med begrænsede ressourcer, omend klubben har 3.laveste lønbudget for 2018, så skal klubben løfte dette område formodentligt, hvis de skal etablere sig mere fast i 1.div

Thisted drives snusfornuftigt og der sættes tæring efter næring, respekt for over de seneste 8 regnskaber at have 6 af disse med sorte tal.

Skal Thisted kunne etablere sig på sigt i 1.div, skal klubbens omsætning øges væsentligt, med mindre de kan finde en anden vej, til at forstærke truppen!

Klubben satser på unge spillere, hvilket kan være fornuftigt, udfordring kan være at have kontinuitet i truppen, hvor ældre dyre spillere kan være vigtigt for klubben hvis den har råd.

Thisteder et hold der vil være at finde som klub i den nederste del af 1.div og toppen af 2.div.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger. Skive ligger som forventet

blog fodbold 1.div 2018 value for money