Mange en træner arbejder med at udvikle de udøvere der arbejdes med, så deres idrætslige kompetencer bliver bedre.

Men det mange en træner ikke arbejder med, det er relationerne spillerne i mellem.

Når jeg oplever et miljø i en klub, er det meget interessant at se hvad der bliver sagt og hvad der sker.

Kulturen i klubben, skabes af de som er der, både trænere og udøvere.

For det er just de relationer der er mellem spillerne i mellem, som er ret afgørende for hvor godt du kan udvikle dig.

For et er at være i et miljø, og lære fra det miljø, noget andet er hvad du byder ind med til dette miljø, dvs hvordan snakker udøveren sammen, hvordan prøver de at gøre hinanden.

For i sidste ende, er det den enkelte udøvers ansvar at blive god. Det er ikke trænerne, det er dit ansvar.

Miljøet skal derfor mere i centrum, end individet. Det handler om hvad du kan bidrage til at skabe et bedre miljø, som gør du vil blive bedre.

Derfor er det relationerne der skal arbejdes meget med, og ikke kun de idrætslige færdigheder.

Tag eksemplet fra en holdsport, hvor det handler om at gøre hinanden bedre, dvs give hinanden feedback på en konstruktiv måde, at rose dem man træne og spiller med, spørge ind til hvordan kan vi sammen løse de udfordringer vi møder.

Prøv at se på et hold når der bliver scoret mål, ofte hænger de med hovedet. Men hvad ville der ske, hvis forsvaret stak hovederne sammen, og snakkede om hvorfor lykkedes de med at score, hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden, så det ikke sker igen.

Det kan sagtens være en spiller der laver en fejl, men hvad fører til at denne spiller bliver presset til en fejl. Kunne det være undgået tidligere.

Kan du skabe et rum, hvor spillerne begynder at arbejde med hinandens relationer, så skal du se udvikling.

Tag en individuel idræt, igen hvad er det for et miljø der udvikler, det er igen et hvor du skal arbejde for at dele ud af din viden, og prøve at gøre dem du træn med bedre, for bliver de bedre, ja så bliver du bedre.

Det gode eksempel kunne være en ketcherpsort, hvor den spiller der laver fejl i træningen, bliver spurgt af den anden hvorfor vedkommende laver fejl, om han kan placer boldene anderledes eller give vedkommende bedre tid, eller hvad der kunne hjælpe for at der kommer større udbytte af træningen.

Men ofte står de to spillere på hver side af nettet og kigger på hinanden og overlader al arbejdet til trænerne til at udvikle.

Fremfor igen at relationen sætte i spil.

så hvad gør du, for at skabe rum for at dem du træner, kan sætte hinandens  relastikker i spil.

hvad gør du som træner, for at alle skal føle sig trygge og velkomne

IMG_1650