Tilbage i marts måned skrev jeg dette indlæg om sport, omhandlende børn ret til at kunne dyrke deres sport, på lige vilkår, med så mange andre.

Noget som ikke helt sker

Et lignede indlæg er kommet fra MADS VOSS i håndboldens verden, han stiller det meget enkle spørgsmål:

Hvorfor er det egentlig, at vi satser mere på de bedste helt nede i den alder? Hvorfor skal vi ikke have så mange med som muligt? Hvorfor er træneres altoverskyggende mål ikke, at alle spillere skal spille igen til næste sæson?

Spot on Mads,

FNs børnekonvention siger i ARTIKEL 31

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.

2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.

Hov, den gælder faktisk også alle de trænere i klubberne der forskelsbehandler og laver eksklusion fra meget tidlig alder.

Bredde skaber elite
Dette kredser MADS VOSS om ligeså i sit indlæg, og jeg vil gerne møde den træner, der allerede i 10-12 års alderen kan afgøre hvem det er der bliver de bedste på senioplan!

Pointen er, mange trænere skal sælge sig selv og lave resultater, hvor det er dem der er i centrum, mere end det handler om at udvikle ALLE spillerne.

Det skrev jeg en kronik om i TIPSBLADET, på bagrund af dette blogindlæg.

Hvis du faktisk er enig i, at dette er noget der burde tages mere ansvar omkring, så gør både MADS VOSS og undertegnede den tjeneste at dele artiklerne, så der kommer lidt vidensspredning til forældre, trænere og lederne…alt sammen for børnenes skyld.

Klubberne
Hvad kan klubberne gøre, det at få en trænerkabale til at gå op, det kan være en udfordring, men det faktisk at give meget klare retningslinjer, om hvad en klub forventer af en træner, og så ligge dette ud på klubbens hjemmeside, så alle ved hvad gælder. Det kan anbefales.

En svensk klub, kalder sig selv Sverige bedste planteskole, og de er lykkedes godt gennem tiden, og du kan læse om det her om ishockey klubben MODO

changing the game blog lagkage
Kan anbefale denne bog, og så lad alle børn få del af kagen

Advertisement