I Politiken i dag var der en interessant artikel om Dansk Basketball, der har lavet et tættere samarbejde med DGI basket.

Her er fokus på at skabe et bedre produkt for den enkelte udøver/klub, ved at samarbejde med hinanden, frem for at have konkurrence mellem hinanden.

Der er mange fortalere for at bevare en struktur med både DIF og DGI, men sikkert ligeså mange fortalere for at smelte de to organisationer sammen. Hvad der er rigtigt, kan være svært at afgøre, for det kommer også an på hvad formålet er med de to store idrætsorganisationer.

Men i basket har de fat i essensen
»Det handler om de aktive udøvere. Og vi kan ikke rigtig se, at det betyder noget ude i virkeligheden. En pigespiller på 14 år i Jylland ser ikke, hvilke tre eller fire bogstaver der står som afsender på et eller andet. Hun aner jo ikke engang, hvad DGI og DIF er. Og sådan skal det jo også være«, siger Rasmus Winkel.

Det er hvad det handler om, hvad der sker ude i klubben, og her aner de ofte ikke om de er medlem i DIF eller DGI. Faktisk siger en tommelfingerregel at 2/3 af alle udøvere i DIF og DGI, faktisk er medlem begge steder.

Hvis man nu tog en kendt filosofi som Blue ocean, og satte DIF og DGI til at snakke sammen om dette, og fokuserede på at snakke om
Handlemønstre
Konkurrence
Markedsføring
Kommunikation

I øjeblikket er DIF og DGI konkurrenter, men hvad ville der ske hvis man satte sig sammen for at se på hvor der er samarbejdsmuligheder, og i sidste ende snakkede en reel fusion.

Hvad ville det betyde for just den enkelte udøver ude i foreningerne.

For DIF og DGI hvad ville det betyde, hver har traditionelt deres værdigrundlag, men kan dette ikke forenes?

Ville de to organisationer ikke kunne skabe deres Blue Ocean?

Hvad ville der ske, hvis man satte sig ned på et politisk plan og administrativt plan, og sagde, alle er sikrer på deres job, men hvordan skulle en organisation se ud! Hvad ville resultatet af en sådan øvelse medføre?

Eller er det ren utopi at skabe en ny stærk organisation der samler hele idrætten!