Hvad er det som burde være en bestyrelses 3 fokus områder

# Skaffe flere medlemmer
# Rammerne
# Kvalificere bestyrelser

Ja fokus hos mig er vækst, det indrømmer jeg blankt. Som klub er det noget af det som du skal gå efter. Floorball er stadig en lille nichesport, desværre. Potentialet er kæmpestort, men endnu er vi stadig en lille sport.
derfor skal vi have vækst, floorball skal blive større, derfor burde en hver bestyrelse se sig selv i øjnene og sige, hvordan får vi flere medlemmer (men også fastholder dem vi har)

Så er det rammerne der skal forbedres, det er et langt sejt træk, det medgiver Jer, men snakkede med en klubleder, som just havde afsluttet en SFO turnering med et par hundrede deltagere. De har faktisk ikke rigtig plads til flere, så jeg spurgte ham hvilke andre bevæggrunde der lå bag.

Jo, det var meget enkelt, når de lavede de her tiltag, som ikke lige var for deres kernemedlemmer, ja det gav lidt nye medlemmer, men de kunne faktisk dårligt presse flere spillere ind på den tid de havde.

Men det vigtige var samarbejdet med kommunen. Det var lettere at få aftaler med kommunen om at få bedre muligheder og faciliteter mm når ens forening laver tiltag som dette. Så derfor, gør noget for det lokale samfund, så er dine chancer meget større. Din goodwill øges lokalt.

Den sidste er noget jeg faktisk har fra Sverige, her har de noget der hedder Valberedning, som er en en lille gruppe, der får opgaven at lede efter de medlemmer der kunne tænkes at indgå i et kommende bestyrelses/udvalgsforløb.

Det er ikke nogen der sidder i bestyrelsen, men de får til opgave at se på hvilke kompetencer mangles i en bestyrelse, dette i samspil med bestyrelsen ofte.
Herefter er det valberedningen der finder dem der skal ind i arbejdet.

De tre områder så jeg gerne klubber arbejde for, så tror jeg der vil komme endnu mere vækst.

Jeg vil understrege, at jeg på ingen måde klandrer de klubber der er nu for deres arbejde. Alle gør det som de bedst kan og som de kan udfra de rammer der er.

Ofte er bestyrelsesarbejde brandslukning, det medgiver jeg.

Men vil vi vækst i sporten, så skal bestyrelserne ude i klubberne kigge hinanden i øjnene og spørge sig selv, hvad er det vi vil med denne klub.