Bag den overskrift gemmer der sig at Hafnia har holdt generalforsamling, og her kom der en stor majoritet af kvinder i den nye bestyrelse. 
Formand; Marie Fogh Madsen (D1), kasserer Mille Skovgaard Pedersen (D1), Maria Tougaard Andersen (D2), Rikke Qvistgaard (D1), Claus Boye (H3), Marc Glentvor (H3) og Sofia Kyndesen (D1). Suppleanter: Joanna Dolriis (D2) og Stine Späet-Kolind (D1).

Klubben har traditionelt haft mange seniorspillere på både herre og damesiden, og klubbens afgående formand Kristian Søger, har været dygtig til at stille nysgerrige og uddybende spørgsmål til DaFU. Så det er en dygtig formand der træder tilbage.

Det bliver interessant hvad den nye linje i Hafnia bliver, de har mistet en del medlemmer over de seneste år og aldrig rigtig helt fået fat i ungdommen.
Generelt.
Det næste jeg skriver er ikke rettet mod Hafnia, men mere generel betragtning
Netop det at skifte formand/bestyrelse er noget der sker ofte, og selvfølgelig skal en formand, undskyld forkvinde og bestyrelse præge en klub i den retning de ville.

Det er både godt og skidt.
For kommer der ikke kontinuitet i en klub, så kan det bremse mere end det gavner.

Årshjul.
Derfor er det altid en MEGET god ide at lave et årshjul for en klub, hvor opgaverne ligger ligger samt hvem der har hvilke ansvarområder.
Ligeså er det en god ide at lave en plan for klubben for 3-5 år om hvor skal vi hen, hvor vil vi udvikle os hvad er det for nogle områder vi vil have fokus på.

Den store masterplan for klubben.
En sådan plan, er selvsagt ikke statisk, det er et dynamisk arbejdsredskab, der skal op som fast punkt på bestyrelsens dagsorden en gang om året, for at kunne rette til og evaluere indsatsen.

En sådan plan, er rettesnor for hvor klubben vil hen og hvorfor den vælger at prioritere som den gør. Gør planen offentlig på hjemmesiden, så ved alle hvad er det vores klub vil.

Klubben bliver så heller ikke sårbar overfor at der skal skiftes formand/bestyrelse ‘hele tiden’, for der er en plan at arbejde videre på.