Januar er måneden for alle klubber skal indberette deres medlemstal…ambitionen om vækst hersker i sporten, men hvordan tror du medlemstallet ser ud når det bliver gjort op.

Der er totalt klubber 110 klubber, 59 A klubber og 51 B klubber

Sidste års medlemstal var 6040, og væksten var på 33 nye medlemmer.